Brand Logo
Back

හිස් ඉඩම විකිණීමට

හිස් ඉඩම විකිණීමට

Back

හිස් ඉඩම විකිණීමට

  • Price : Negotiable
ADDITIONAL INFORMATION

මොරටුව ඉහල ඉඳිබැද්ද පර්. 19ක හිස් ඉඩම විකිණීමට තිබේ. ගාලු පාරට කි.මී. 3යි. 208 බස් පාරට මීටර් 300 යි. ලක්ෂ 88 මිල සාකච්ඡා කරගත හැක. 0702478643.

Posted On : 25 Apr 2021 10:42 am

Contact : 070XXXXXXX

Click to show phone no:

Ref : 1701693