Brand Logo
Back

මිරිස්වත්ත

මිරිස්වත්ත

Back

මිරිස්වත්ත

  • Price : Negotiable
FEATURES:
ADDITIONAL INFORMATION

ගම්පහ මිරිස්වත්ත නුවර පාරට Km 2යි. වතුරගම පාරේ බුදුපිළිම හන්දියට M200 පර්. 19.4 ඉඩම තනිමහල් නිවස ව.අ. 1500 විකිණීමට. 0762-145247,

Posted On : 22 Apr 2021 2:14 pm

Contact : 070XXXXXXX

Click to show phone no:

Ref : 1701143