6 -11 වසර ගණිතය සිංහල හා ඉංග්රීසි මාධ්‍ය

Price : - Negotiable

Contact Seller

- 0713325736

2020-06-28 23:21 pm

ආකර්ෂණිය ඉගැන්නුම් ක්රමවේදයක් ඔස්සේ සියලුම විෂයය කරුණු මුල සිටම උගන්වන ගණිත ගුරුවරයෙක්, නිවසටම පැමිණෙයි. ගණිතයට ‘A’ සාමාර්ථයක් වන ඔබගේ සිහිනය සැබෑකර දෙන්නෙමි. 

• 6 – 11 වසර සිසුන් සඳහා ගණිතය, සිද්ධාන්ත/පුනරීක්ෂණ සිංහල / ඉංග්රීසි මාධ්යයෙන්  ( Local , Edexcel , & Cambridge Syllabus )ඉගැන්වේ.
දිවයිනේ ප්‍රථමයා, තෙවෙනියා හා  දිස්ත්‍රික්  ප්‍රථමයන්  රැසක් බිහිකල , පිළිතුරු පත්‍ර  පරීක්ෂක, 25 අවුරුදු පළපුරුදු, වෘත්තීය සුදුසුකම් ලත්, පසුගිය වසරේ විශිෂ්ට ප᳘තිඵල ලබාදුන්, , ගණිත   ප්‍රශ්චාත්  උපාධිධාරී, ප්‍රධාන පාසලක ආචාර්යවරයෙක් ( B.Sc., MSc., )නිවසට පැමිණ ගණිතය උගන්වනු ලැබේ. ඔබගේ දරුවාට නිසැක A සාමාර්ථයක් වෙනුවෙන් කරනු ලබන ඉගැන්වීමකි.


• ගම්පහ, මිණුවන්ගොඩ , මිගමුව, කඩවත, කිරිබත්ගොඩ, රාගම, වත්තල, කඳාන, ජාඇල, කඩුවෙල, හංවැල්ල, මුල්ලේරියාව, මාළබේ, බත්තරමුල්ල, බොරැල්ල , නුගේගොඩ, කෝට්ටෙ, මහරගම, හා දෙහිවල අවට නිවසට පැමිණේ. තනි හෝ කණ්ඩායම් පංති.  

* ඕනෑම දැනුම් මට්ටමක සිටින සිසුන්ව, විශිෂ්ට ප්‍රතිඵල කරා මෙහෙයවීමට, සුවිශේෂ වැඩපිළිවෙළක් ඇත. දුර්වලයින් දක්ෂයින් කරන දක්ෂයින් අති දක්ෂයින් කරන, විකල්ප නැති එකම MATHS පංතිය. මුල සිට සරලවම….

                   එන්න   A  සිහිනය අපි යථාර්තයක් කරගනිමු

Contact Seller

- 0713325736