වගා පොහොර

Price : - Rs. 160 (Negotiable)

Contact Seller

- 0715586756

2020-06-09 10:47 am

වගාවට සුදුසු හොඳම පොහොර

මේකට මිශ්‍ර කරලා  තියෙන්නෙ 
දහයියා
ගොම
එළු බෙටි
කියන අමුද්‍රවය්‍ය 3 විතරයි. 

පස් කලවම් කරලා නැති නිසා ගොඩක් සැහැල්ලුයි.
කිලෝ ගානට දෙන්න බැරි නිසා 

#ලීටර් 8 බාල්දියක ප්‍රමාණයේ පැකට් එක - රු.160/-

#ලීටර් 8 බාල්දි 2ක ප්‍රමාණයේ පැකට් එක - 
රු. 300/-

බෙදා හැරීම් කරන්නේ 
#රාගම
#මහබාගෙ
#කඳාන
#වත්තල
#කඩවත
#කිරිබත්ගොඩ
#මාකොල
#ගම්පහ
#දෙල්ගොඩ
ප්‍රදේශයන්හි පමණයි..

පැකට් 10කට වැඩිනම් ප්‍රවාහනය නොමිලේම ලබා දෙනවා.

පැකට් 100කට වැඩිනම් අනෙකුත් ප්‍රදේශවලටත් සුළු ප්‍රවාහන  ගාස්තුවක් එක්ක ලබා දෙන්න පුළුවන්. 

තොග වශයෙන් ගන්නව නම් මිල ගනන් වෙනස් වෙනවා.

#පොහොර_යෙදීම

මේ පොහොර පස් සමඟ කලවම් කරලා අළුත් පැල හිටවන්න පුලුවන්. එක පැකට් එකක් එ් වගේ 3න් ගුනයකට වැඩි ප්‍රමාණයක් එක්ක කලවම් කරන්න පුලුවන්.

එහෙම නැතිනම් බිම හෝ පෝච්චිවල තියෙන පැල වලට මුල වටේට දාන්නත් පුලුවන්.

ෆොටෝ බැලුවොත් තේරුම් ගන්න පුලුවනි.

අවශ්‍ය අය 
පැකට් ප්‍රමාණය
නම, 
දුරකතන අංකය,
ලිපිනය
SMS කරන්න

Contact Seller

- 0715586756