Physics Theory - 2020

Price : - Negotiable

Contact Seller

- 0770063045

- 0711134225

2020-01-11 21:10 pm

විභාගයට වැඩි ලකුණු පමාණයක් හිමිවන අවසන් ඒකක කිහිපය පශ්නත් එක්කම ඉගෙන ගන්න.

Reversing PHYSICS -2020
1st day , 11 unit-Matter & Radiation -Radioactivity

උ.පෙ. බොහෝ භෞතික විද්‍යා පන්ති තුළ දී විෂය නිර්දේශයේ මුල් ඒකක කිහිපය ට වැඩි කාලයක් ගත
කරන බැවින් අවසන් ඒකක කඩිමුඩියේ, සති කිහිපයකින් අවසන් කරන්නට සිදු වේ. මේ අතර සමහර ගුරුවරුන් කෙසේ හෝ syllabus අවසන් කර අතර තවත් පන්ති වලදී ඒකක එකක් හෝ කීපයක් මගහැර උගන්වන බව ඉතිහාසය අධ්‍යනය කිරීමෙන් පෙනී යයි.
          විශේෂයෙන් යාන්ත්‍ර විද්‍යාව ඒකකය සදහා පමණක් වසරක ට වැඩි කාලයක් ගත කරන මෙම පන්ති කඩිමුඩියේ අවසන් වැදගත් ඒකක ඉගැන්වීමෙන් සිසුන් ට සිද්ධාන්ත ග්‍රහණය නොවනවා සේම ප්‍රශ්න කිරීමට ද වැඩි කාලයක් නැති වේ.
                        නමුත් අප  පාඨමාලාවේ දී අවසන් ඒකක වන 11. පදාර්ථ හා විකිරණ, 10. පදාර්ථයේ ගුණ 9. ඉලෙක්ට්‍රොනික් විද්‍යාව 8. ධාරා විද්‍යුතය 7 & 6. විද්‍යුත් හා චුම්බක ක්ෂේත්‍ර අවසානයේ සිට උගන්වන බැවින් ඔබ දැනට යන පන්ති වලට සහභාගි වනවාත් සමගම මෙම ඒකක ද ආවරණයෙන් ඉක්මනින් ම syllabus ආවරණය කර ගත හැකි වීම විශේෂ වාසියකි.
             ඔබ physics මුල් කොටස් එපා වී විෂය පිළිබද විශ්වාසය නැති වූ අයෙක් වන්නට පුලුවන.
එසේ වුවද විෂය අත්හරින්නේ නැතිව උපරිම උත්සාහය හා කැපවීම යොදවන්නේ නම්, මෙම ඒකක ආවරණයෙන් පමණක් ද ඉහළ සාමාර්ථයක් ලබා ගත හැක.මා එය දැඩි ලෙස විශ්වාසයෙන් තහවුරු කරන අතර exam paper එකේ දී ප්‍රශ්න හා ඒවාට අදාළ ලකුණු වෙන් කර ඇති ආකාරය සැසදීමේ දී අවබෝධ කරගත හැක.
       මෙම අවසන් ඒකක සියල්ලගේම රචනා ප්‍රශ්න ලැබෙන අතර ඒ අනුව රචනා ප්‍රශ්න 05 ක් ආවරණය වේ.එනම්  paper එකේ රචනා ප්‍රශ්න 04 ක් ම මේවායින් පිළිතුරැ සැපයිය හැක. මෑති වසර කීපයේ දී ව්‍යූහගත රචනා ප්‍රශ්න පත්‍රයට 10 වැනි ඒකකය වන පදාර්ථයේ ගුණ වලින් ද ප්‍රශ්නයක් ඇතුළත් කරන නිසා ධාරා විද්‍යුතය හා ඉලෙක්ට්‍රොනික් ඒකක ඇතුළත් ප්‍රශ්නයට අමතරව තවත් ප්‍රශ්නයක් මෙම අවසන් ඒකක වලින් ආවරණය වේ. ඒ අනුව ඔබට ව්‍යූහගත ප්‍රශ්න 02 ක් පිළිතුරැ සැපයීමට හැක.
    තවද බහුවරණ 20-22 ත් අතර ප්‍රමාණයක් (2019 නව - 22, 2018-20, 2017-21, 2016 -21 ) හිමිවන නිසා මුල් ප්‍රශ්න පත්‍රෙයන් ලකුණු 60-65 ක් අතර ප්‍රමාණයක් ලබා ගත හැක.

               තවද මා විශ්වාස කරනුයේ, theory පන්තියක දී සිද්ධාන්ත සමගම ඊට අදාළ ප්‍රශ්න පන්තිය තුළදී ම කළ යුතු බවයි. නැතිනම් සිසුන්ට වනුයේ ගැටලු විසදීමට එම ගුරුවරයාගේම revision පන්තියට සහභාගී වීමට සිදු වීමයි.
  අප පන්තියේ දී 11 වන ඒකකයේ සිට සිද්ධාන්ත සරලව උගන්වනනා සේම එක් එක් උප ඒකක වලට අදාළ පසුගිය ප්‍රශ්න මෙන්ම හොද ආකෘතිමය ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කර සිසුන් ට ස්වයඅධ්‍යනය කිරීමට  සැළැස්වීමෙන් තවත් එවැනි ආකාරයේ නව ප්‍රශ්නයක් විභාගයේ දී වුවද තනිව ම, ආත්ම විශ්වාසයෙන්  කිරීමේ හැකියාව ඔප් නැංවීමයි.
   තවද සිසුන් සියල්ලට ම එකම බුද්ධි මට්ටමක් , එකම මතක ශක්තියක් නැත. ඒ නිසා සාමාන්‍ය පරිදි යා නොහැකි තරමක් දුර්වල සිසුන්ට අමතර පන්ති යොදවා ඔවුන් කෙරෙහි ද ප්‍රමුඛතාවයක් ලබා දේ.
                      මෙම ඒකක එකින් එක අවසන් වන විට, ඒවායේ මිශ්‍ර ප්‍රශ්න සහිත Daily mix paper ලබා දී නිරතුරැව පැරණි මතකය අලුත් කරයි.තව ද අවසන් මාස කීපයේ දී මුල් ඒකක ද සහිතව බහුවරණ, ව්‍යූහගත රචනා හා රචනා ප්‍රශ්න ලෙස විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රයට සමාන model paper එකක් ලබා දේ. මන්ද , ඔබ අප කුමන දේ කළත් රජය පවත්වන අවසන් විභාගයට සියල්ල සමබරව කාල කළමනාකරණ හැකියාව , විෂය දැනුම මැන බලන නිසාවෙනි.
අප පාඨමාලාවේ දී පහත නිබන්ධන වර්ග හිමි වේ.

1.Past paper හා model paper ප්‍රශ්න හා සිද්ධාන්ත සහිත නිබන්ධන සෑම ඒකකයකට ම
2. Smart short note - සියලු ඒකක සදහා සිද්ධාන්ත සංක්ෂිප්තව ඇතුල් කර ඇති කෙටි සටහන් පොත්
3. එක් එක් ඒකක අවසන් වන විට දිනපතා ලබා දෙන Daily mix paper

Contact Seller

- 0770063045

- 0711134225