Ja-Ela Two Lands for Sale

Price : - Rs. 4,750,000

Contact Seller

- 0777378299

2019-11-26 13:21 pm

Ja-Ela පමුණුගම උස්වැටකෙයියාව ප්‍රධාන පාරට මුහුණලා අගනා ඉඩම් දෙකක් විකිණීමට ඇත. පර්චස් 163 පර්චසයක් ලක්ෂ 4/75යි. පර්චස් 320 පර්චසයක් ලක්ෂ 5යි. විමසිම්. 0777-378299

Contact Seller

- 0777378299