බැංකොක් සංචාරය

2019-11-07 11:37 am

බැංකොක් සංචාරය

ඔබගේ බැංකොක් සිහින සංචාරය සදහා අඩුම ටිකට්පත් අපෙන්

පැකේජ විස්තර
*උදෑසන ආහාර සමග බැංකොක් නවාතැන් පහසුකම්
*ප්‍රවාහන පහසුකම්
*සාප්පු සවාරි
*ඉංග්‍රීසි / සිංහල කතා කිරීමේ මාර්ගෝපදේශකවරැ
*Demmoen Saduak පාවෙන වෙළද පොළේ සංචාරය
*Chao Phray princessහි රාත්‍රී භෝජන සංග්‍රහය

වෙනත්
*Safari world / Merie park හි
දිවා ආහාරය සහා ප්‍රවාහන පහසුකම්
*Dream World / Snowහි
දිවා ආහාරය සහා ප්‍රවාහන පහසුකම්

වැඩි විස්තර සදහා විමසන්න.

ද නේෂන්ස් ට්‍රැවල්ස්
නො:302,
දෙවන මහළ,
සුපර් මාර්කට් සංකීර්ණය,
ගල්කිස්ස.
ගුවන් සේවා බළපත්‍ර අංක= A-1413

Contact Seller

- 0115735242

- 0777552515