Half-finished House for Sale in Ragama

Price : - Rs. 11,000,000

Contact Seller

- 0713808100

2019-10-31 15:24 pm

රාගම නගරයට විනාඩි 5ක දුරින් තුඩුවේගෙදර අඩක් නිමකළ දෙමහල් නිවස සහිත පර්චස් 20 ක ඉඩම විකිණීමට. මිල රුපියල් 11,000,000/-

විමසන්න : 0713 808 100

Contact Seller

- 0713808100