2 பரப்பு காணி விற்பனைக்கு, தாண்டிக்குளம், வவுனியா

2019-10-22 09:52 am

முறைப்படி UDA பிரிவிடுகை  அனுமதி பெற்ற 2 பரப்பு காணி விற்பனைக்கு,

வங்கி கடன் மூலமும் இலகுவாக கைமாற்றிக்கொள்ளலாம்,

தாண்டிக்குளம் பாடசாலைக்கு மிக அருகாமையில், A9 வீதியில் இருந்து 150m தூரத்தில், வவுனியா புதிய பேருந்து நிலையம் 800m இல், தாண்டிக்குள புகையிரத நிலையம் 200m இல் அமைந்து உள்ளது. நல்ல நீர்வளம் கொண்ட பிரதேசம்.

 

விலை - பேசி தீர்மானிக்கலாம்.

தொடர்புக்கு - 0774105294

                            0762716011

 

Contact Seller

- 0774105294

- 0762716011