නැවුම් කාබනික එලවලු - Organic Vegetables

2019-09-30 12:39 pm

වස විසෙන් තොර නැවුම් කාබනික එලවලු 

ග්‍රීන් ඇග්‍රෝ ෆාම් අපගේ කාබනික ගොවිපළ වල වස විසෙන් තොරව වගා කරනු ලබන කාබනික එළවලු මහනුවර ප්‍රදේශවාසි ඔබට 
දැන් ඔබටත් මිලදී ගත හැක.
කුණ්ඩසාලේ නව නගරයේ (කුණ්ඩසාලේ දැව සංස්ථාව ඉදිරිපිට) අලුතින්ම විවෘත වන අපගේ කාබනික ගොවිපළ අලෙවිසැල 
සෑම දිනකම උදෑසන 9.00 සිට සවස 7.00 දක්වා ඔබ වෙනුවෙන් විවෘතව පවතී.

වර්තමානයේ අපට ඇතිවන බොහෝමයක් රෝගා බාද වලට ප්‍රධානම හේතුව මෙම කෘෂි රසායනික ද්‍රවය අධික ලෙස භාවිතා කිරීම තුලින් වගා කරනු ලබන අහාර ද්‍රවය පරිබෝජනය කිරීමයි. වැඩි වශයෙන්ම කුඩා දරුවන්ට සහ ගර්භනී මව්වරුන්ට මෙම අධික රසායනික භාවිතා කරන ලද ආහාර ද්‍රව්‍ය වඩාත් අහිතකර තත්වයන් ඇති කරයි.

වස විසෙන් තොර කාබනික ආහාර,
*කුඩා දරුවන්ට    *ගර්භනී මව්වරුන්ට      *වයෝවෘධ වැඩිහිටියන්ට  *දියවැඩියාව /අධි රුධිර පීඩනය වැනි බෝ නොවන රෝග වලින් පෙලෙන රෝගීන්ට 
ඇතුළු අප සැමට වඩාත් සුදුසුයි. ලෙඩ දුකින් තොර නිරෝගී දිවියක් බලාපොරොත්තු වන ඔබත් අදම කාබනික අහාර භාවිතයට යොමු වන්න.

අපගේ සෑම කාබනික නිෂ්පදනයක්ම සුරක්ෂිතව ඇසුරුම් කරන ලද ඇසුරුම් ගත නිෂ්පාදන ලෙසින් ඔබ වෙතට පත් කිරීම ග්‍රීන් ඇග්‍රෝ ෆාම් අප විසින් සිදුකරනු ලබයි.

ග්‍රීන් ඇග්‍රෝ ෆාම් පුද්.සමාගම 
කුණ්ඩසාලේ - මහනුවර 
 

Contact Seller

- 0813122962

- 0813811130