ඇසුරුම් ගත නැවුම් කාබනික එළවලු, පලතුරු

2019-09-18 19:58 pm

මහනුවර අවට ප්‍රදේශ වාසි ඔබට මෙන්න අනගි අවස්ථාවක්...

ග්‍රීන් ඇග්‍රෝ ෆාම් කාබනික ගොවිපලවල් තුල වගා කරනු ලබන වස විසෙන් තොර කාබනික සහතික ලත් එලවලු සහ පලතුරු සෑම සති අන්තයකදිම ඔබගේ නිවසටම ගෙන්වා ගත හැක.

සෑම සතියකම සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා යන දින දෙක තුලදී අපගේ ජංගම අලෙවි රථය ක්‍රියාත්මක අතර ඔබගේ ඇනැවුම් නිවසටම ගෙන්වා ගත හැක.

*ගර්භනී මව්වරුන්ට

*කුඩා දරුවන්ට

*වයෝවෘධ වැඩිහිටියන්ට

*අධිරුධිර පීඩනය , දියවැඩියාව වැනි බෝනොවන රෝග වලින් පෙලෙන ඔබට කාබනික අහාර වඩාත් සුදුසුය

ඔබගේ නම , ලිපිනය , ජංගම දුරකථන අංකය 070 55 000 00 ඔස්සේ අප වෙත යොමු කිරීමෙන් සතිපතා අපගේ මිල දර්ශකය ඔබගේ ජංගම දුරකතනයට ලබා ගත හැක

Contact Seller

- 0705500000

- 0813122962