පුහුනු කලමනාකරු

2019-08-06 10:18 am

හැමදාම කරන රැකියාව එපා වෙලාද..?
වැටුප් මදිද..??
හැමදාම එකම තනතුරද.. උසස්වීම් නැතිද..?

මෙන්න විසදුම...
ලකංකාවෙ පලමු අලෙවිකරන ආයතනය වන NATION GROOP (pvt.ltd)  ආයතනයත් සමග එකතු වන්න..
සාර්තක කෙටි කාලීන පුහුනුවකින් පසු අලෙවි කරන අංශයේ ප්‍රවීනයෙකු වන්න..

* සම්පුර්න නොමිලයේ පුහුනුව
* පුහුනු කාලය තුල රු.20000 ට නොඅඩු   ආදායමක්..
* විශේශ ව්දේශීය පුහුනුව..
* ව්ශේශ දක්ශතා මත විදේශ සංචාර.

* පුහුනුකාලයෙන් පසු රු.60000ට වඩා වැඩි ආදායමක්.
* දිවයිනේ ඕනෑම නගරයක ශාකාවක් ඇරබීමට හැකියාව.
* හැකියාව මත අමතර ආදායම් මාර්ග.
* සමාජයේ පිලිගත් තනතුරක්.

ඔබත් කැමති විශිෂ්ඨයෙක් වන්නනම් මෙන්න අවස්තාව. ඔබත් වයස අවු.25ට අඩු A/L පෙනීසිටි අයෙක්නම් දැන්ම අයදුම් කරන්න. දැන්ම සම්මුක පරික්ශනයක් වෙන් කරවා ගන්න.

Tell. no. :- 076-6319565 / 078-9566631
E-mail  :- tharidurathhnayaka1996@gmail.com
Web :- https://youtu.be/HsYJlm9sWeE
             https://www.thegrantongroup.com

Contact Seller

- 0789566631