Category


 • micro panda cross for sale

  දිනය : 12 පෙබ 2019 - 12:34 පෙ.ව
  අංකය : 1613805
  ස්ථානය : ත්‍රිකුණාමලය - කන්ටලඉ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Micro
  මාදිලිය : Panda cross
  වර්ෂය : 2014

  රු: 1,675,000
 • suzuki alto 800 lxi - 2017 (smart plus)

  දිනය : 09 ජන 2019 - 12:01 පෙ.ව
  අංකය : 1607170
  ස්ථානය : ත්‍රිකුණාමලය - කින්නිය
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Suzuki
  මාදිලිය : Alto 800 Lxi
  වර්ෂය : 2017

  රු: 2,000,000
 • suzuki alto 800 lxi - 2017 (smart plus)

  දිනය : 31 දෙසැ. 2018 - 12:33 පෙ.ව
  අංකය : 1605919
  ස්ථානය : ත්‍රිකුණාමලය - කින්නිය
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Suzuki
  වර්ෂය : 2017

  රු: 2,180,000
 • nissan fb15 ex-saloon

  දිනය : 11 දෙසැ. 2018 - 04:04 පෙ.ව
  අංකය : 1593525
  ස්ථානය : ත්‍රිකුණාමලය - කින්නිය
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Nissan
  මාදිලිය : FB15
  වර්ෂය : 2001

  රු: 2,450,000
 • n16 super saloon

  දිනය : 11 දෙසැ. 2018 - 10:16 පෙ.ව
  අංකය : 1598512
  ස්ථානය : ත්‍රිකුණාමලය - ට්‍රින්cඔමලී
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Nissan
  මාදිලිය : N 16 Super Saloon
  වර්ෂය : 2007

  රු: 3,000,000
 • nissan super saloon n16

  දිනය : 11 දෙසැ. 2018 - 10:14 පෙ.ව
  අංකය : 1598587
  ස්ථානය : ත්‍රිකුණාමලය - ට්‍රින්cඔමලී
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Nissan
  මාදිලිය : N18
  වර්ෂය : 2007

  රු: 3,000,000
 • anniversary model toyota allion 240 for sale

  දිනය : 11 දෙසැ. 2018 - 09:41 පෙ.ව
  අංකය : 1593215
  ස්ථානය : ත්‍රිකුණාමලය - ට්‍රින්cඔමලී
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Toyota
  මාදිලිය : Allion 240 Anniversary
  වර්ෂය : 2007

  රු: 4,250,000
 • 094786237312

  දිනය : 10 දෙසැ. 2018 - 02:14 පෙ.ව
  අංකය : 1601785
  ස්ථානය : ත්‍රිකුණාමලය - ට්‍රින්cඔමලී
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Bajaj
  මාදිලිය : Pulser 180
  වර්ෂය : 2015

  රු: 240,000
 • dimo batta

  දිනය : 06 නොවැ. 2018 - 09:32 පෙ.ව
  අංකය : 1598912
  ස්ථානය : ත්‍රිකුණාමලය - කන්ටලඉ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Tata
  මාදිලිය : dimo batta
  වර්ෂය : 2011

  රු: 800,000
 • mitsubishi delica

  දිනය : 14 සැප්. 2018 - 05:32 පෙ.ව
  අංකය : 1590743
  ස්ථානය : ත්‍රිකුණාමලය - ට්‍රින්cඔමලී
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Mitsubishi
  මාදිලිය : Deliva
  වර්ෂය : 1986

  රු: 220,000
 • honda cr-v

  දිනය : 10 ජුලි. 2018 - 03:39 පෙ.ව
  අංකය : 1578038
  ස්ථානය : ත්‍රිකුණාමලය - ට්‍රින්cඔමලී
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Honda
  මාදිලිය : CRV
  වර්ෂය : 2000

  රු: 3,600,000
Powered by wow.lk