Category


 • toyota town ace for sale

  දිනය : 15 සැප්. 2018 - 10:35 පෙ.ව
  අංකය : 1590771
  ස්ථානය : පොළොන්නරුව - හින්ගුරක්ගොඩ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Toyota
  මාදිලිය : Noah Town ace
  වර්ෂය : 1999

  රු: 3,000,000
 • mazda vanette for sale

  දිනය : 15 සැප්. 2018 - 10:35 පෙ.ව
  අංකය : 1590772
  ස්ථානය : පොළොන්නරුව - හින්ගුරක්ගොඩ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Mazda
  මාදිලිය : Mazda Vanette
  වර්ෂය : 1996

  රු: 2,000,000
 • skoda fabia sport

  දිනය : 10 සැප්. 2018 - 10:36 පෙ.ව
  අංකය : 1589624
  ස්ථානය : පොළොන්නරුව - කඩුරුවෙල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Skoda
  මාදිලිය : Fabia
  වර්ෂය : 2001

  රු: 1,375,000
 • nissan n 17

  දිනය : 03 සැප්. 2018 - 03:48 පෙ.ව
  අංකය : 1588394
  ස්ථානය : පොළොන්නරුව - පොලොන්නරුව
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Nissan
  මාදිලිය : N 17
  වර්ෂය : 2004

  රු: 2,400,000
 • tata 909 bus for sale

  දිනය : 13 අගෝ. 2018 - 08:53 පෙ.ව
  අංකය : 1584256
  ස්ථානය : පොළොන්නරුව - හින්ගුරක්ගොඩ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Tata
  මාදිලිය : 909
  වර්ෂය : 1991

  රු: 400,000
 • bajaj discover for sale

  දිනය : 08 අගෝ. 2018 - 02:39 පෙ.ව
  අංකය : 1583520
  ස්ථානය : පොළොන්නරුව
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Bajaj
  මාදිලිය : 125
  වර්ෂය : 2015

  රු: 130,000
 • tafe tractor 45di

  දිනය : 02 අගෝ. 2018 - 05:38 පෙ.ව
  අංකය : 1582451
  ස්ථානය : පොළොන්නරුව - බකමුන
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Other
  මාදිලිය : TAFE Tractor 45DI
  වර්ෂය : 2014

  රු: 1,495,000
 • mitsubishi canter

  දිනය : 26 ජුලි. 2018 - 10:12 පෙ.ව
  අංකය : 1581006
  ස්ථානය : පොළොන්නරුව - බකමුන
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Mitsubishi
  මාදිලිය : Canter
  වර්ෂය : 2003

  රු: 2,550,000
 • premio 2017/9

  දිනය : 06 ජුලි. 2018 - 04:14 පෙ.ව
  අංකය : 1577209
  ස්ථානය : පොළොන්නරුව - කඩුරුවෙල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Toyota
  මාදිලිය : Premio 2017
  වර්ෂය : 2017

  රු: 7,750,000
 • |toyota careena| for sale in polonnaruwa

  දිනය : 26 ජුනි. 2018 - 10:40 පෙ.ව
  අංකය : 1575178
  ස්ථානය : පොළොන්නරුව - පොලොන්නරුව
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Mercedes Benz
  මාදිලිය : Benz
  වර්ෂය : 1994

  රු: 1,675,000
 • |toyota sereena| car for sale in polonnaruwa

  දිනය : 04 ජුනි. 2018 - 10:24 පෙ.ව
  අංකය : 1570971
  ස්ථානය : පොළොන්නරුව - පොලොන්නරුව
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Toyota
  මාදිලිය : Cereena
  වර්ෂය : 1994

  රු: 1,675,000
 • tata 1612 lorry for sale

  දිනය : 23 මැයි. 2018 - 02:10 පෙ.ව
  අංකය : 1569056
  ස්ථානය : පොළොන්නරුව - කඩුරුවෙල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Tata
  මාදිලිය : Tata 1612
  වර්ෂය : 1995

  රු: 1,075,000
 • yamaha fz 2018

  දිනය : 17 මැයි. 2018 - 06:06 පෙ.ව
  අංකය : 1568109
  ස්ථානය : පොළොන්නරුව - හින්ගුරක්ගොඩ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Yamaha
  මාදිලිය : FZ 2018
  වර්ෂය : 2017

  රු: 160,000
 • toyota corolla 110(111) for sale

  දිනය : 14 මැයි. 2018 - 09:59 පෙ.ව
  අංකය : 1567144
  ස්ථානය : පොළොන්නරුව - පොලොන්නරුව
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Toyota
  මාදිලිය : 110(111)
  වර්ෂය : 1999

  රු: 2,375,000
 • suzuki alto sports

  දිනය : 05 මැයි. 2018 - 04:42 පෙ.ව
  අංකය : 1565860
  ස්ථානය : පොළොන්නරුව - පොලොන්නරුව
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Suzuki
  මාදිලිය : Alto sport lxi
  වර්ෂය : 2015

  රු: 1,875,000
 • isuzu

  දිනය : 16 අප්‍රේ. 2018 - 03:37 පෙ.ව
  අංකය : 1562800
  ස්ථානය : පොළොන්නරුව - පොලොන්නරුව
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Isuzu
  මාදිලිය : C2 40
  වර්ෂය : 1986

  රු: 1,175,000
 • isuzu elf

  දිනය : 11 අප්‍රේ. 2018 - 11:38 පෙ.ව
  අංකය : 1562308
  ස්ථානය : පොළොන්නරුව - පොලොන්නරුව
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Isuzu
  මාදිලිය : Nkr
  වර්ෂය : 1985

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • micro panda

  දිනය : 10 අප්‍රේ. 2018 - 04:12 පෙ.ව
  අංකය : 1561946
  ස්ථානය : පොළොන්නරුව
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Micro
  මාදිලිය : Micro panda
  වර්ෂය : 2013

  රු: 1,465,000
Powered by wow.lk