Category


 • toyota hilux double cab 2011

  දිනය : 24 නොවැ. 2017 - 08:26 පෙ.ව
  අංකය : 1532062
  ස්ථානය : පුත්තලම - වෙන්නප්පුව
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Toyota
  මාදිලිය : Hilux Double Cab
  වර්ෂය : 2011

  රු: 6,150,000
 • kia sorento 1-12 option 2012

  දිනය : 22 නොවැ. 2017 - 05:06 පෙ.ව
  අංකය : 1531776
  ස්ථානය : ගම්පහ - මීගමුව
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Kia
  මාදිලිය : Sorento 1-12 Option
  වර්ෂය : 2012

  රු: 7,275,000
 • mitsubishi montero sport 2012

  දිනය : 22 නොවැ. 2017 - 04:49 පෙ.ව
  අංකය : 1531774
  ස්ථානය : ගම්පහ - මීගමුව
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Mitsubishi
  මාදිලිය : Montero Sport
  වර්ෂය : 2012

  රු: 7,650,000
 • suzuki vitara for urgent sale.

  දිනය : 22 නොවැ. 2017 - 01:13 පෙ.ව
  අංකය : 1531701
  ස්ථානය : කොළඹ - කොට්ටාව
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Suzuki
  මාදිලිය : Vitara
  වර්ෂය : 1998

  රු: 2,500,000
 • mitsubishi pajero short wheel base

  දිනය : 22 නොවැ. 2017 - 11:54 පෙ.ව
  අංකය : 1531650
  ස්ථානය : කොළඹ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Mitsubishi
  මාදිලිය : Pajero
  වර්ෂය : 1985

  රු: 2,375,000
 • toyota hilux vigo champ 2014

  දිනය : 22 නොවැ. 2017 - 08:20 පෙ.ව
  අංකය : 1531572
  ස්ථානය : ගම්පහ - මීගමුව
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Toyota
  මාදිලිය : Hilux Vigo Champ
  වර්ෂය : 2014

  රු: 7,700,000
 • hyundai

  දිනය : 21 නොවැ. 2017 - 05:26 පෙ.ව
  අංකය : 1531546
  ස්ථානය : කොළඹ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Hyundai
  මාදිලිය : Santafe
  වර්ෂය : 2015

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • suzuki jimny land venture tb grade 2016/09

  දිනය : 21 නොවැ. 2017 - 11:10 පෙ.ව
  අංකය : 1531365
  ස්ථානය : කොළඹ - කොට්ටාව
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Suzuki
  මාදිලිය : SUZUKI JIMNY LAND VENTURE TB
  වර්ෂය : 2016

  රු: 3,700,000
 • suzuki jimny xg grade turbo 2016/03

  දිනය : 21 නොවැ. 2017 - 11:10 පෙ.ව
  අංකය : 1531366
  ස්ථානය : කොළඹ - කොට්ටාව
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Suzuki
  මාදිලිය : SUZUKI JIMNY XG GRADE TURBO
  වර්ෂය : 2016

  රු: 3,325,000
 • kia sorento 2012

  දිනය : 20 නොවැ. 2017 - 04:11 පෙ.ව
  අංකය : 1531237
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Kia
  මාදිලිය : SORENTO
  වර්ෂය : 2012

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • trj 150

  දිනය : 20 නොවැ. 2017 - 04:06 පෙ.ව
  අංකය : 1531233
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Toyota
  මාදිලිය : TRJ 150
  වර්ෂය : 2009

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • toyota rav4 (jeep) for the highest offer

  දිනය : 20 නොවැ. 2017 - 04:03 පෙ.ව
  අංකය : 1531182
  ස්ථානය : කොළඹ - කෝට්ටෙ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Toyota
  මාදිලිය : Toyota Rav 4 (jeep)
  වර්ෂය : 2000

  රු: 3,200,000
 • toyota double cab

  දිනය : 20 නොවැ. 2017 - 04:02 පෙ.ව
  අංකය : 1531231
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Toyota
  මාදිලිය : Double Cab

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • mitsubishi io

  දිනය : 20 නොවැ. 2017 - 03:17 පෙ.ව
  අංකය : 1530877
  ස්ථානය : නුවර - තැන්නෙකුම්බුර
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Mitsubishi
  මාදිලිය : io
  වර්ෂය : 1999

  රු: 2,700,000
 • mitsubishi inter-cooler turbo for the highest offer

  දිනය : 20 නොවැ. 2017 - 01:07 පෙ.ව
  අංකය : 1530899
  ස්ථානය : පුත්තලම
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Mitsubishi
  මාදිලිය : mitsubishi pajero intercooler
  වර්ෂය : 1993

  රු: 4,190,000
 • nissan xtrail

  දිනය : 20 නොවැ. 2017 - 01:06 පෙ.ව
  අංකය : 1530901
  ස්ථානය : ගාල්ල - ගල්ලෙ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Nissan
  මාදිලිය : X-Trail
  වර්ෂය : 2015

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • vezel

  දිනය : 20 නොවැ. 2017 - 08:40 පෙ.ව
  අංකය : 1530823
  ස්ථානය : කෑගල්ල - මවනෙල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Honda
  මාදිලිය : VEZEL
  වර්ෂය : 2014

  රු: 5,650,000
 • nissan xtrail for sale

  දිනය : 20 නොවැ. 2017 - 08:39 පෙ.ව
  අංකය : 1530794
  ස්ථානය : ගාල්ල - ගල්ලෙ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Nissan
  මාදිලිය : X-Trail
  වර්ෂය : 2015

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • montero sport 2012

  දිනය : 19 නොවැ. 2017 - 08:42 පෙ.ව
  අංකය : 1531009
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Mitsubishi
  මාදිලිය : Montero Sport 2012

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • mitsubishi outlander phev 2015(g-premium)

  දිනය : 19 නොවැ. 2017 - 08:41 පෙ.ව
  අංකය : 1531008
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Mitsubishi
  මාදිලිය : MITSUBISHI OUTLANDER

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • land rover

  දිනය : 19 නොවැ. 2017 - 04:54 පෙ.ව
  අංකය : 1530975
  වර්ගය : Land Rover

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • micro tivoli jeep for sale

  දිනය : 17 නොවැ. 2017 - 01:52 පෙ.ව
  අංකය : 1530443
  ස්ථානය : කොළඹ - කොළඹ 13 (කොටහෙන,කොච්චිකඩේ)
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Micro
  මාදිලිය : TIVOLI
  වර්ෂය : 2017

  රු: 5,750,000
 • wazeerx@gmail.com

  දිනය : 17 නොවැ. 2017 - 08:34 පෙ.ව
  අංකය : 1530350
  ස්ථානය : කොළඹ - ගල්කිස්ස
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Hyundai
  මාදිලිය : Hyundai Santa Fe
  වර්ෂය : 2014

  රු: 8,400,000
 • mitsubishi montero 2013

  දිනය : 16 නොවැ. 2017 - 01:13 පෙ.ව
  අංකය : 1530217
  ස්ථානය : කොළඹ - කළුබෝවිල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Mitsubishi
  වර්ෂය : 2013

  රු: 12,500,000
 • mitsubishi montero 2013

  දිනය : 16 නොවැ. 2017 - 11:08 පෙ.ව
  අංකය : 1530186
  ස්ථානය : කොළඹ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Mitsubishi
  මාදිලිය : Montero
  වර්ෂය : 2013

  රු: 12,500,000
Powered by wow.lk