Category


 • nissan x trail for sale

  දිනය : 22 පෙබ 2018 - 03:22 පෙ.ව
  අංකය : 1553347
  ස්ථානය : ගම්පහ - දිවූලපිටිය
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Nissan
  මාදිලිය : X Trail
  වර්ෂය : 2002

  රු: 3,300,000
 • land cruiser prado

  දිනය : 22 පෙබ 2018 - 03:16 පෙ.ව
  අංකය : 1553329
  ස්ථානය : කොළඹ - නුගෙගොඩ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Toyota
  මාදිලිය : tx 150
  වර්ෂය : 2017

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • mitsubishi pajero for sale in anuradhapura

  දිනය : 21 පෙබ 2018 - 04:12 පෙ.ව
  අංකය : 1553191
  ස්ථානය : අනුරාධපුරය - අනුරදපුර
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Mitsubishi
  මාදිලිය : Pajero
  වර්ෂය : 1991

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • suzuki zen estilo

  දිනය : 21 පෙබ 2018 - 04:02 පෙ.ව
  අංකය : 1553196
  ස්ථානය : කොළඹ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Suzuki
  වර්ෂය : 2010

  රු: 1,790,000
 • micro rexton 2009

  දිනය : 21 පෙබ 2018 - 01:47 පෙ.ව
  අංකය : 1553089
  ස්ථානය : ගම්පහ - මීගමුව
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Micro
  මාදිලිය : Rexton
  වර්ෂය : 2009

  රු: 4,550,000
 • micro kyron (black) for immediate sale

  දිනය : 20 පෙබ 2018 - 02:18 පෙ.ව
  අංකය : 1552922
  ස්ථානය : ගම්පහ - ගනෙමුල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Micro
  මාදිලිය : Micro kyron
  වර්ෂය : 2008

  රු: 3,400,000
 • honda hrv

  දිනය : 20 පෙබ 2018 - 02:12 පෙ.ව
  අංකය : 1552898
  ස්ථානය : හම්බන්තොට - තන්ගල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Honda
  මාදිලිය : HRV
  වර්ෂය : 2002

  රු: 3,150,000
 • honda vezel 2015

  දිනය : 20 පෙබ 2018 - 02:03 පෙ.ව
  අංකය : 1552867
  ස්ථානය : කොළඹ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Honda
  මාදිලිය : Vezel RU3
  වර්ෂය : 2015

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • kia sorento

  දිනය : 20 පෙබ 2018 - 11:20 පෙ.ව
  අංකය : 1552811
  ස්ථානය : කොළඹ - නුගෙගොඩ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Kia
  මාදිලිය : SORENTO
  වර්ෂය : 2012

  රු: 7,800,000
 • honda crz for sale

  දිනය : 20 පෙබ 2018 - 09:51 පෙ.ව
  අංකය : 1552718
  ස්ථානය : ගම්පහ - හෙන්ඩල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Honda
  මාදිලිය : CRz
  වර්ෂය : 2012

  රු: 4,100,000
 • suzuki jimny xg grade turbo 2016/03

  දිනය : 20 පෙබ 2018 - 09:36 පෙ.ව
  අංකය : 1552687
  ස්ථානය : කොළඹ - කොට්ටාව
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Suzuki
  මාදිලිය : SUZUKI JIMNY XG GRADE TURBO
  වර්ෂය : 2016

  රු: 3,335,000
 • honda vezel rs sensing 2016 november

  දිනය : 20 පෙබ 2018 - 09:24 පෙ.ව
  අංකය : 1552620
  ස්ථානය : ගම්පහ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Honda
  මාදිලිය : Vezel RS Sensing
  වර්ෂය : 2016

  රු: 7,200,000
 • mitsubishi 4dr5

  දිනය : 19 පෙබ 2018 - 05:18 පෙ.ව
  අංකය : 1552732
  ස්ථානය : ගම්පහ - කඩවත
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Mitsubishi
  මාදිලිය : 4DR5
  වර්ෂය : 1987

  රු: 1,550,000
 • mitsubishi 4dr5

  දිනය : 19 පෙබ 2018 - 05:18 පෙ.ව
  අංකය : 1552731
  ස්ථානය : ගම්පහ - කඩවත
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Mitsubishi
  මාදිලිය : 4DR5
  වර්ෂය : 1987

  රු: 1,550,000
 • mithsubishi 4dr5 safari

  දිනය : 19 පෙබ 2018 - 12:00 පෙ.ව
  අංකය : 1552519
  ස්ථානය : කුරුණෑගල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Mitsubishi
  මාදිලිය : 4dr5 safari
  වර්ෂය : 1965

  රු: 325,000
 • suzuki grand vitara 4x4

  දිනය : 19 පෙබ 2018 - 09:28 පෙ.ව
  අංකය : 1552376
  ස්ථානය : කොළඹ - නුගෙගොඩ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Suzuki
  මාදිලිය : Grand Vitara 4x4
  වර්ෂය : 1998

  රු: 1,475,000
 • kia sorento 1-12 option 2012

  දිනය : 17 පෙබ 2018 - 02:18 පෙ.ව
  අංකය : 1552180
  ස්ථානය : ගම්පහ - මීගමුව
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Kia
  මාදිලිය : Sorento 1-12 Option
  වර්ෂය : 2012

  රු: 7,225,000
 • micro tivoli

  දිනය : 16 පෙබ 2018 - 08:43 පෙ.ව
  අංකය : 1551719
  ස්ථානය : කොළඹ - බත්තරමුල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Micro
  මාදිලිය : Tivoli
  වර්ෂය : 2016

  රු: 4,350,000
 • suzuki grand vitara 4x4 1998 for sale

  දිනය : 15 පෙබ 2018 - 03:49 පෙ.ව
  අංකය : 1551697
  ස්ථානය : කොළඹ - නුගෙගොඩ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Suzuki
  මාදිලිය : Grand Vitara 4x4 1998
  වර්ෂය : 1998

  රු: 1,895,000
 • toyota land cruiser tz prado for sale in malabe

  දිනය : 14 පෙබ 2018 - 03:02 පෙ.ව
  අංකය : 1551382
  ස්ථානය : කොළඹ - මාලබේ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Toyota
  මාදිලිය : Land Cruiser TZ Prado
  වර්ෂය : 1998

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • suzuki jimny xg grade turbo 2016/03

  දිනය : 14 පෙබ 2018 - 03:01 පෙ.ව
  අංකය : 1551373
  ස්ථානය : කොළඹ - කොට්ටාව
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Suzuki
  මාදිලිය : SUZUKI JIMNY XG GRADE TURBO
  වර්ෂය : 2016

  රු: 3,335,000
 • cr-v for sell

  දිනය : 14 පෙබ 2018 - 10:06 පෙ.ව
  අංකය : 1551287
  ස්ථානය : කොළඹ - බත්තරමුල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Honda
  මාදිලිය : CR-V (DBA-RM4 CR-V)
  වර්ෂය : 2012

  රු: 6,675,000
 • cr-v for sale

  දිනය : 14 පෙබ 2018 - 09:29 පෙ.ව
  අංකය : 1551286
  ස්ථානය : කොළඹ - බත්තරමුල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Honda
  මාදිලිය : CR-V (DBA-RM4 CR-V)
  වර්ෂය : 2012

  රු: 6,850,000
 • honda vezel 2014

  දිනය : 13 පෙබ 2018 - 11:54 පෙ.ව
  අංකය : 1551082
  ස්ථානය : කොළඹ - රාජගිරිය
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Honda
  මාදිලිය : Vezel
  වර්ෂය : 2014

  රු: 5,500,000
 • nissan xtrail hybrid for sale

  දිනය : 13 පෙබ 2018 - 10:45 පෙ.ව
  අංකය : 1546858
  ස්ථානය : කොළඹ - මහරගම
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Nissan
  මාදිලිය : Xtrail hybrid
  වර්ෂය : 2015

  රු: 8,300,000
Powered by wow.lk