Category


 • air conditioner repair service a/c

  දිනය : 18 අප්‍රේ. 2018 - 11:30 පෙ.ව
  අංකය : 1562947
  ස්ථානය : කොළඹ - කඩුවෙල

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • ingco aspirator blower 400w

  දිනය : 12 අප්‍රේ. 2018 - 11:04 පෙ.ව
  අංකය : 1562457
  ස්ථානය : කළුතර - බන්ඩරගම

  රු: 3,400
 • software systems

  දිනය : 10 අප්‍රේ. 2018 - 02:39 පෙ.ව
  අංකය : 1562005
  ස්ථානය : කොළඹ - කොළඹ 9

  රු: 60,000
 • air conditioning installation, maintenance & repair

  දිනය : 10 අප්‍රේ. 2018 - 02:39 පෙ.ව
  අංකය : 1562015
  ස්ථානය : කොළඹ - රාජගිරිය

  රු: 100
 • electronics repairs for factories

  දිනය : 06 අප්‍රේ. 2018 - 06:07 පෙ.ව
  අංකය : 1561625
  ස්ථානය : කොළඹ - මොරටුව

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • dialog tv installation troubleshooting relocated

  දිනය : 06 අප්‍රේ. 2018 - 09:06 පෙ.ව
  අංකය : 1561546
  ස්ථානය : කොළඹ - නුගෙගොඩ

  රු: 1,500
 • printer repair & services

  දිනය : 04 අප්‍රේ. 2018 - 09:55 පෙ.ව
  අංකය : 1561261
  ස්ථානය : ගම්පහ - උඩුගම්පොල

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • photocopy machine repair

  දිනය : 27 ජන. 2018 - 01:12 පෙ.ව
  අංකය : 1559928

  රු: 1,500
 • air conditional services , repairing and installation

  දිනය : 26 ජන. 2018 - 12:06 පෙ.ව
  අංකය : 1559737
  ස්ථානය : කොළඹ

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • multimedia projector repair center for all brand

  දිනය : 26 ජන. 2018 - 09:46 පෙ.ව
  අංකය : 1559703
  ස්ථානය : කොළඹ - දෙහිවල

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • electronic repair service/hard drive repair

  දිනය : 26 ජන. 2018 - 09:46 පෙ.ව
  අංකය : 1559704
  ස්ථානය : කොළඹ - දෙහිවල

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • hard drive repair and data recovery center

  දිනය : 26 ජන. 2018 - 09:45 පෙ.ව
  අංකය : 1559700

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • midtronics battery tester mdx-p300

  දිනය : 23 ජන. 2018 - 09:18 පෙ.ව
  අංකය : 1559144
  ස්ථානය : ගම්පහ - කඩවත

  රු: 55,000
 • photocopy machine repair, service & maintenance

  දිනය : 22 ජන. 2018 - 02:46 පෙ.ව
  අංකය : 1559076
  ස්ථානය : බදුල්ල - බදුල්ල

  රු: 1,500
 • fax machines repair

  දිනය : 21 ජන. 2018 - 10:27 පෙ.ව
  අංකය : 1558837
  ස්ථානය : ගම්පහ - ජා-ඇල

  රු: 800
 • printer repair

  දිනය : 21 ජන. 2018 - 10:27 පෙ.ව
  අංකය : 1558836
  ස්ථානය : ගම්පහ - ජා-ඇල

  රු: 800
 • laptop repair

  දිනය : 21 ජන. 2018 - 10:27 පෙ.ව
  අංකය : 1558835
  ස්ථානය : ගම්පහ - ජා-ඇල

  රු: 800
 • led lcd tv repair

  දිනය : 21 ජන. 2018 - 10:27 පෙ.ව
  අංකය : 1558834
  ස්ථානය : ගම්පහ - ජා-ඇල

  රු: 800
 • laptop repair service

  දිනය : 20 ජන. 2018 - 05:15 පෙ.ව
  අංකය : 1558767
  ස්ථානය : කළුතර - කලුතර

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • multimedia projector repair and service for all brands

  දිනය : 17 ජන. 2018 - 10:44 පෙ.ව
  අංකය : 1558147
  ස්ථානය : කොළඹ - දෙහිවල

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • hard disk repair and data recovery for all storage

  දිනය : 17 ජන. 2018 - 10:44 පෙ.ව
  අංකය : 1558150

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • computers & electronics items

  දිනය : 17 ජන. 2018 - 10:37 පෙ.ව
  අංකය : 1558041
  ස්ථානය : කොළඹ

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • computers & electronics items

  දිනය : 16 ජන. 2018 - 01:47 පෙ.ව
  අංකය : 1557974
  ස්ථානය : කොළඹ

  රු: 2,000
 • mobile phones repair | unlock | service

  දිනය : 15 ජන. 2018 - 08:52 පෙ.ව
  අංකය : 1557670
  ස්ථානය : කොළඹ - කොළඹ 6

  වැඩිම ඉල්ලුමට
Powered by wow.lk