Category


 • code no 2727c land sale trinco

  දිනය : 03 සැප්. 2018 - 11:30 පෙ.ව
  අංකය : 1587990
  ස්ථානය : ත්‍රිකුණාමලය - නිලවෙලි
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට

  රු: 485,400,000
 • sales of hotel

  දිනය : 28 අගෝ. 2018 - 10:46 පෙ.ව
  අංකය : 1587084
  ස්ථානය : ත්‍රිකුණාමලය - නිලවෙලි
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : වාණිජ දේපළ

  රු: 40,000,000
 • apartment for sale

  දිනය : 24 අගෝ. 2018 - 01:22 පෙ.ව
  අංකය : 1586522
  ස්ථානය : ත්‍රිකුණාමලය - ට්‍රින්cඔමලී
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : මහල් නිවාස

  රු: 21,500,000
 • shop and home for rent

  දිනය : 17 අගෝ. 2018 - 09:19 පෙ.ව
  අංකය : 1585256
  ස්ථානය : ත්‍රිකුණාමලය - ට්‍රින්cඔමලී
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : බද්දට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : වාණිජ දේපළ

  රු: 40,000
 • nilavali land for sale

  දිනය : 17 අගෝ. 2018 - 09:07 පෙ.ව
  අංකය : 1585221
  ස්ථානය : ත්‍රිකුණාමලය
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 50,000,000
 • need bare land in trincomalee

  දිනය : 02 අගෝ. 2018 - 05:10 පෙ.ව
  අංකය : 1582290
  ස්ථානය : ත්‍රිකුණාමලය - ට්‍රින්cඔමලී
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : ඕනෑකර තිබේ
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • apartment for sale

  දිනය : 28 ජුලි. 2018 - 11:00 පෙ.ව
  අංකය : 1581287
  ස්ථානය : ත්‍රිකුණාමලය - ට්‍රින්cඔමලී
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : මහල් නිවාස

  රු: 21,500,000
 • 5 acre beachfront land in kinniya, trincomalee

  දිනය : 04 ජුලි. 2018 - 08:27 පෙ.ව
  අංකය : 1576431
  ස්ථානය : ත්‍රිකුණාමලය - කින්නිය
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 36,000,000
 • apartment for sale

  දිනය : 28 ජුනි. 2018 - 09:05 පෙ.ව
  අංකය : 1575361
  ස්ථානය : ත්‍රිකුණාමලය - ට්‍රින්cඔමලී
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : මහල් නිවාස

  රු: 21,500,000
 • stunning beach front land for sale in trincomalee

  දිනය : 19 ජුනි. 2018 - 01:55 පෙ.ව
  අංකය : 1573710
  ස්ථානය : ත්‍රිකුණාමලය
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 600,000,000
 • land sale in nilaveli

  දිනය : 15 ජුනි. 2018 - 09:18 පෙ.ව
  අංකය : 1572859
  ස්ථානය : ත්‍රිකුණාමලය - නිලවෙලි
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 250,000
 • code no 2689-hotel for sale-nilaveli

  දිනය : 07 ජුනි. 2018 - 02:24 පෙ.ව
  අංකය : 1571600
  ස්ථානය : ත්‍රිකුණාමලය - නිලවෙලි
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : වාණිජ දේපළ

  රු: 25,000,000
 • land for sale in nilaweli road, trincomalee

  දිනය : 28 මැයි. 2018 - 05:43 පෙ.ව
  අංකය : 1569832
  ස්ථානය : ත්‍රිකුණාමලය - ට්‍රින්cඔමලී
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 5,750,000
 • commercial land for sale.

  දිනය : 23 මැයි. 2018 - 02:09 පෙ.ව
  අංකය : 1569066
  ස්ථානය : ත්‍රිකුණාමලය
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 30,000,000
 • apartment for sale

  දිනය : 19 මැයි. 2018 - 12:40 පෙ.ව
  අංකය : 1568398
  ස්ථානය : ත්‍රිකුණාමලය - ට්‍රින්cඔමලී
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : මහල් නිවාස

  රු: 21,500,000
 • ocean front condos for sale

  දිනය : 18 මැයි. 2018 - 02:52 පෙ.ව
  අංකය : 1568200
  ස්ථානය : ත්‍රිකුණාමලය - ට්‍රින්cඔමලී
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : මහල් නිවාස

  රු: 21,500,000
 • trincomalee town

  දිනය : 28 අප්‍රේ. 2018 - 08:12 පෙ.ව
  අංකය : 1564725
  ස්ථානය : ත්‍රිකුණාමලය
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : නිවාස

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • 5-acre sea frontage land in muttur

  දිනය : 02 අප්‍රේ. 2018 - 04:05 පෙ.ව
  අංකය : 1560906
  ස්ථානය : ත්‍රිකුණාමලය - මුටුර්
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 36,000,000
Powered by wow.lk