Category


 • land for sale in polonnaruwa

  දිනය : 14 සැප්. 2018 - 03:02 පෙ.ව
  අංකය : 1590631
  ස්ථානය : පොළොන්නරුව - පොලොන්නරුව
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 3,500,000
 • good paddy field

  දිනය : 27 අගෝ. 2018 - 12:12 පෙ.ව
  අංකය : 1586863
  ස්ථානය : පොළොන්නරුව - පොලොන්නරුව
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • නිවසක් කුලිපදනමට ලබාදීමට ඇත

  දිනය : 09 අගෝ. 2018 - 08:48 පෙ.ව
  අංකය : 1583708
  ස්ථානය : පොළොන්නරුව - පොලොන්නරුව
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : බද්දට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : නිවාස

  රු: 12,000
 • කාමර 3ක නිවස කුලිපදනමට ලබාදීමට...

  දිනය : 09 අගෝ. 2018 - 08:48 පෙ.ව
  අංකය : 1583713
  ස්ථානය : පොළොන්නරුව - පොලොන්නරුව
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : බද්දට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : නිවාස

  රු: 12,000
 • ඉක්මනින් විකීණිමට ඇත

  දිනය : 01 අගෝ. 2018 - 12:13 පෙ.ව
  අංකය : 1582075
  ස්ථානය : පොළොන්නරුව - හින්ගුරක්ගොඩ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 4,000,000
 • hotel for sale in polonnaruwa

  දිනය : 14 ජුලි. 2018 - 12:51 පෙ.ව
  අංකය : 1578826
  ස්ථානය : පොළොන්නරුව - පොලොන්නරුව
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : වාණිජ දේපළ

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • rooms rent in polonnaruwa | pulathisi arana

  දිනය : 10 ජුලි. 2018 - 09:06 පෙ.ව
  අංකය : 1577834
  ස්ථානය : පොළොන්නරුව - පොලොන්නරුව
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : බද්දට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : වෙනත්

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • rooms rent in polonnaruwa | pulathisi arana

  දිනය : 10 ජුලි. 2018 - 09:05 පෙ.ව
  අංකය : 1577830
  ස්ථානය : පොළොන්නරුව - පොලොන්නරුව
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : බද්දට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : වෙනත්

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • land in hingurakgoda

  දිනය : 06 ජුලි. 2018 - 01:23 පෙ.ව
  අංකය : 1577044
  ස්ථානය : පොළොන්නරුව - හින්ගුරක්ගොඩ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : වාණිජ දේපළ

  රු: 8,000,000
 • 1.5 acre land with a rice mill for sale/rent in minneriya/මින්නේර...

  දිනය : 28 මැයි. 2018 - 05:42 පෙ.ව
  අංකය : 1569823
  ස්ථානය : පොළොන්නරුව - මින්නෙරිය
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : වාණිජ දේපළ

  රු: 28,500,000
 • hotel for sale in polonnaruwa

  දිනය : 12 අප්‍රේ. 2018 - 11:07 පෙ.ව
  අංකය : 1562409
  ස්ථානය : පොළොන්නරුව - පොලොන්නරුව
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : වාණිජ දේපළ

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • tourist hotel (3 star) for sale at polonnaruwa

  දිනය : 07 අප්‍රේ. 2018 - 01:27 පෙ.ව
  අංකය : 1561764
  ස්ථානය : පොළොන්නරුව
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : වාණිජ දේපළ

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • 20 perches land with hous medirigiriya,polonaruwa

  දිනය : 19 ජන. 2018 - 11:23 පෙ.ව
  අංකය : 1558297
  ස්ථානය : පොළොන්නරුව - මෙඩිරිගිරිය
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 2,000,000
 • two storied building for sale

  දිනය : 12 ජන. 2018 - 09:02 පෙ.ව
  අංකය : 1556918
  ස්ථානය : පොළොන්නරුව - පොලොන්නරුව
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : වාණිජ දේපළ

  රු: 8,500,000
 • new luxury house for rent in polonnaruwa

  දිනය : 05 ජන. 2018 - 01:44 පෙ.ව
  අංකය : 1555455
  ස්ථානය : පොළොන්නරුව - පොලොන්නරුව
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : බද්දට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : නිවාස

  රු: 25,000
Powered by wow.lk