පෞද්ගලිකත්ව ප්‍රතිපත්තිය

විජය පුවත්පත් සමාගම [PB20]" ඩයලොග් ආසිආටා පීඑල්සී [PQ38] සහ ඩිජිටල් කොමර්ස් ලංකා පුද්ගලික සමාගම [PV 89581] (මින් ඉදිරියට “HitAd”, “අපට”, “අප/අපි”, හෝ “අපගේ” යනුවෙන් සඳහන් වේ) විසින් සේවාව සපයනු ලබන අතර මෙම සේවාව භාවිත කිරීම මගින් ඔබ පහත නියමයන් හා කොන්දේසි (නියමයන් සහ කොන්දේසි) පිළිගැනීමට එක`ගතාවය පල කර සිටී. මෙහි සඳහන් නියමයන් සහ කොන්දේසි ඉතා සැලකිලිමත්ව කියවන්න. ඔබ මෙම නියමයන් සහ කොන්දේසි වලට පටහැනි ආකාරයෙන් සේවාව භාවිත කළහොත් HitAd විසින් ඔබගේ ප්‍රවේශය අත්හිටුවීමට, ඉදිරි ප්‍රවේශ අවහිර කිරීමට සහ/හෝ ඔබේ අවභාවිතය නිසා ඇති වූ තත්ත්වය සඳහා සහනශීලී අමතර විකල්පයක් සෙවීමට කටයුතු කරනු ඇත. සේවාවේ තත්ත්වය මෙහි සඳහන් කිසියම් හෝ නියමයන් හා කොන්දේසි සමග ගැටෙන්නේ නම් සහ/හෝ අනුකූල නොවන්නේ නම්, නියමයන් සහ කොන්දේසි බලාත්මක වේ. සේවාව සඳහා ලියාපදිංචි වීමේදී ඔබ විසින් ලබාදෙන ලද පෞද්ගලික තොරතුරු මෙම වෙබ් අඩවියේ සඳහන් කර ඇති පෞද්ගලිකත්වය ප්‍රතිපත්තිය යටතේ HitAd විසින් භාවිත කරනු ලැබේ.

පෞද්ගලික තොරතුරු එකතුව

ඔබ ඇණවුම් කර නිෂ්පාදන හා සේවාවන් භාවිත කිරීමේදී, පාරිභෝගික විමසීම් කිරීමේදී, තොරතුරු හෝ වෙනත් සේවා සඳහා ලියාපදිංචි වීමේදී, නිෂ්පාදන තොරතුරු ඉල්ලූම් කිරීමේදී, රැකියා අයදුම්පත්‍රයක් යොමු කිරීමේදී හෝ අපගේ සන්නිවේදනයන්ට ප්‍රතිචාර දැක්වීමේදී (ප්‍රශ්නාවලි හෝ සමීක්ෂණ වැනි) ඔබගේ අනුමැතිය සහ අනුදැනුම ඇතිව පමණක් ඔබේ පෞද්ගලික තොරතුරු ලබාගෙන පරිහරණය කිරීමට අපි උත්සාහ දරන්නෙමු. ලියාපදිංචියේදී හෝ සමීක්ෂණ මගින් අප විසින් ලබාගත හැකි පෞද්ගලික තොරතුරු උදාහරණ ලෙස ඔබේ නම, ලිපිනය, උපන් දිනය, ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය, දුරකථන හා ෆැක්ස් අංක, ඊමේල් ලිපිනය සහ ක්‍රෙඩිට්/ඩෙබිට් කාඩ්පත් තොරතුරු, ජීවන රටාව සහ වෙනත් තොරතුරු ඇතුළත් වේ. ඔබ ඔබේ පෞද්ගලික තොරතුරු අප වෙත ලබා දීමට තෝරාගන්නා අවස්ථාවේදී සඳහන් කරන අරමුණු වෙනුවෙන් පමණක් සහ ඔබ විසින් පෙන්වා දෙනු ලබන අභිමතයන්ට ද යටත්ව එම තොරතුරු යොදා ගනු ලැබේ.

පෞද්ගලික නොවන හඳුනාගැනීමේ තොරතුරු

ඔබ අන්තර්ජාලයට පිවිස සිදුකරන ක්‍රියාකාරකම් (Click-Stream) අනුව ඔබ අපගේ වෙබ්, WAP සහ ඒ හා සමාන වෙනත් අඩවියකට පිවිසීම පිළිබඳව පෞද්ගලික නොවන තොරතුරු ද අප විසින් ලබාගන්නෙමු. උදාහරණ වශයෙන් ඔබ පිවිසෙන අන්තර්ජාල පිටු සහ ඔබ පරීක‍ෂා කරන හෝ ඇණවුම් කරන නිෂ්පාදන සහ සේවාවන් වැනි තොරතුරු එම තොරතුරු අතරට ඇතුළත් වේ. ඔබට ඉදිරියේදී වඩා උසස් තත්ත්වයේ අත්දැකීමක් සහ සුවිශේෂී සේවාවක් ලබාදීම සඳහා අපගේ වෙබ් අඩවිය ඉහළ නැංවීමට එමගින් විශාල උපකාරයක් ලැඛෙන අතර තනි තනි වශයෙන් ඔබගේ අවශ්‍යතාවයන් සහ රුචි අරුචිකම් හඳුනාගැනීමට ද එමගින් හැකියාව ලැබේ.

අපි ඔබගේ තොරතුරු භාවිත කරන ආකාරය

අපි ඔබගේ තොරතුරු අරමුණු කිහිපයක් වෙනුවෙන් භාවිත කරන්නෙමු. එනම්: ඔබේ දැන්වීම් සැකසීම සහ ඔබේ ගිණුම කළමනාකරණය කිරීම හා පාලනය කිරීම, ඕනෑම සේවාවක් හෝ ඔබ විසින් ඉල්ලූම් කරන තොරතුරු ලබාදීම, පැමිණිලි හෝ ගිණුම පිළිබඳ විමසීම් සඳහා ප්‍රතිචාර ලබාදීම, ණය නැවත ලබාගැනීමේ පාලන කටයුතු, අවශ්‍ය අවස්ථාවලදී ඔබේ අනන්‍යතාවය තහවුරු කිරීම (උදාහරණ වශයෙන් ඔබ රහස් පදය හෝ රහසිගත තොරතුරු අස්ථානගත කරගත් අවස්ථාවලදී. මෙහිදී අනවසර ප්‍රවේශයන්ගෙන් ඔබේ පෞද්ගලික තොරතුරු ආරක‍ෂා කරගැනීම සඳහා ඔබේ අනන්‍යතාවය පරීක‍ෂා කිරීමට වෙනත් තොරතුරු විමසනු ලැබේ). ඔබ විසින් පරිහරණය කරන අපගේ නිෂ්පාදන හා සේවාවන් අනුව අප විසින් වෙළඳපල සහ නිෂ්පාදන විශ්ලේෂණ සිදු කරන අතර නව සංවර්ධන, නිෂ්පාදන, සේවා සහ විශේෂ දීමනා පිළිබඳ තොරතුරු තැපැල්, දුරකථන, දුරකථන කෙටි පණිවිඩ, ඊමේල්, ෆැක්ස්, පේජර්, WAP සහ ලොව පුරා වෙබ් අඩවි සම්බන්ධ නව තොරතුරු සම්බන්ධයෙන් අපි ඔබව දැනුවත් කරන්නෙමු. එසේම ඉතා සුපරික‍ෂාකාරීව තෝරාගන්නා ලද තුන්වන පාර්ශව වල නිෂ්පාදන හා සේවා පිළිබ`දව අපි ඔබට දැනුම්දෙන අතර තුන්වන පාර්ශවය වෙත ඔබේ පෞද්ගලික තොරතුරු ලබාදීමෙන් තොරව එම තෝරාගත් තුන්වන පාර්ශවය වෙතින් ප්‍රචාරණ සහ තොරතුරු ලබාගැනීමේ අවස්ථාව අපි ඔබට සලසා දෙන්නෙමු. උදාහරණ වශයෙන් ඔබ විසින් තෝරන ලද විශේෂත්ව සහ/හෝ ඔබේ කැමැත්ත අනුව ඔබේ පුද්ගලික වෙබ් අඩවියෙන් සහ WAP අඩවියෙන් ඔබ වෙත ප්‍රචාරණ දැන්වීම් ලැබේ. අපගේ පාරිභෝගිකයින් වෙනුවෙන් විශේෂයෙන්ම තීරණය කරන ලද නිෂ්පාදන හා සේවාවන් පිළිබඳව ඔබව දැනුවත් කිරීමට අපට හැකියාව ලැඛෙන අතර එය ඔබගේ විශේෂ තේරීමක් ද විය හැකිය. අප වෙත දත්ත ලබා දීම තුළින් මෙම පෞද්ගලිකත්ව ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනය අනුව ඔබේ දත්ත සැකසීමට ඔබේ එකඟතාවය පළ කර සිටී.

අපි වෙනත් පාර්ශවයක් වෙත තොරතුරු අනාවරණය කරන්නේ කෙබඳු අවස්ථාවලදීද?

ඔබ, ඔබේ ගිණුම් සහ ඔබේ ජංගම දුරකථනය පිළිබඳ තොරතුරු අප ලබාදෙන්නේ: (i) මෙම පෞද්ගලික ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයේ අරමුණු සහ කොන්දේසි වලට අනුකූලව ඩයලොග් සමූහ ව්‍යාපාරයට අයත් සමාගම්¦ සහ (ii) අප ප්‍රතිසංවිධානගත වන අවස්ථාවකදී හෝ තුන්වන පාර්ශවයකට විකුණන අවස්ථාවලදී පමණක් වන අතර පෞද්ගලිකත්ව ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයේ කොන්දේසි අනුව එකී ප්‍රතිසංවිධානගත වීම හෝ තුන්වන පාර්ශවයකට ඔබේ පෞද්ගලික තොරතුරු අනාවරණය කිරීමට මෙයින් ඔබ එකඟතාවය පළ කර සිටී.

ඔබ විසින් අනුමැතිය ලබා දී ඇති අවස්ථාවකදී සහ ඔබ විසින් ඇණවුම් කරන ලද හෝ භාවිත කරන ලද නිෂ්පාදනයක් සහ සේවාවක් ප්‍රවාහනය කිරීමට අවශ්‍ය අවස්ථාවකදී හැර HitAd විසින් ඔබගේ පෞද්ගලික තොරතරු වෙනත් කිසිදු තෙවන පාර්ශවයක් වෙත (ඉහත ඡේදයේ ස`දහන් කරන ලද තොරතුරු හැර) නිකුත් නොකරන බව කරුණාවෙන් සලකන්න. උදාහරණ වශයෙන් ඔබේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පතේ වලංගුභාවය තහවුරු කරගෙන ඔබ විසින් මිලදී ගන්නා දුරකථනයක් හෝ වෙනත් භාණ්ඩ හෝ සේවාවට අදාළ ගෙවීම ලබාගැනීම සඳහා ඔබේ තොරතුරු අදාළ ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් සමාගම වෙත හෙළි කරන්නෙමු. එසේම ඔබ නිෂ්පාදන හෝ සේවාවන් මිලදී ගන්නා ආයතන වෙත ද ඔබේ පෞද්ගලික තොරතුරු හෙළි කිරීමට අවශ්‍ය වීමට ඉඩ ඇත. උදාහරණ වශයෙන් නිෂ්පාදනය හෝ සේවාව ගෙනැවිත් භාරදිය යුතු ලිපිනය නිවැරදිව සඳහන් කරන ලෙස කෙරෙන ඉල්ලීමකදී ඔබේ තොරතුරු හෙළි කිරීමට සිදු වේ. එසේම කිසියම් නෛතික හෝ නියාමන අවශ්‍යතාවයකදී හෝ දේශීය හෝ ජාත්‍යන්තර නීතියකට යටත් වීමට සිදුවන අවස්ථාවකදී ද ඔබේ පෞද්ගලික තොරතුරු HitAd විසින් හෙළි කරනු ලැබේ.


Cookies

Cookies භාවිත කරන්නාගේ අනන්‍යතාවය සහ ඔබේ පරිගණකයේ පොදු ලියාපදිංචි තොරතුරු වැනි වාර්තා ලබාගැනීම සඳහා අප Cookies භාවිත කරන්නෙමු. ඔබ වෙබ් අඩවියට පිවිසීමේදී ඔබට හඳුනාගැනීමට එමගින් හැකියාව ලැඛෙන අතර ඔබ පිවිසෙන සෑම අවස්ථාවකදීම ඔබේ තොරතුරු ඇතුළත් කිරීම ද අවශ්‍ය නොවේ. එසේම ඉහත “පෞද්ගලික නොවන හඳුනාගැනීමේ තොරතුරු” කොටසෙහි සඳහන් කළ සියලූම ක්‍රියාකාරකම් සිදු කිරීමට ද එමගින් හැකියාව ලැබේ. ඔබ භාවිත කරන බ්‍රව්සරයේ ආකාරය අනුව එය සකසා ගැනීමට ඔබට හැකියාව ලැඛෙන අතර එමගින්: (i)ඔබට තනි වශයෙන් Cookies පිළිගැනීමට හෝ ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට හැකියාව ලැබේ. හෝ (ii) ඔබගේ බ්‍රව්සරය කිසිදු Cookies වර්ගයක් පිළිගැනීම වැලැක්වීමේ හැකියාව ඔබට තිබිය හැක. Cookies ආරක‍ෂාව සම්බන්ධයෙන් අදාළ තොරතුරු ලබාගැනීම සඳහා ඔබේ වෙබ් බ්‍රව්සරයේ නිෂ්පාදක හෝ සැපයුම්කරු වෙත යොමු විය යුතුය.

ඔබේ තොරතුරු වෙත ප්‍රවේශ වීම / තොරතුරු වල සුරක‍ෂිතභාවය

සමාගම් තම පෞද්ගලික තොරතුරු කෙසේ ආරක‍ෂා කරන්නේද යන්න පිළිබඳව සහ පොදුවේ තම පෞද්ගලිකත්වය පිළිබඳව අපගේ පාරිභෝගිකයින් විශේෂයෙන් අවධානය යොමු කරන බව HitAd අවබෝධ කරගෙන සිටී . ඔබේ පෞද්ගලික තොරතුරු අනවසර ප්‍රවේශයන්, හදිසි අස්ථානගත වීම් සහ/හෝ විනාශ වීම් වලින් ආරක‍ෂා කිරීම සඳහා තම තාක‍ෂණික, භෞතික සහ කළමනාකරන ක්‍රියාපටිපාටීන් සහ නීති පිළිබඳ නිතර විමර්ශනය කරමින් ඉහළ නැංවීමට HitAd කටයුතු කරනු ලබයි. අපි ක්ෂේත්‍රයේ සම්මත සුරක‍ෂිත කෙවෙනි ස්තර (SSL) තාෂණයක භාවිත කරන්නෙමු. උදාහරණ වශයෙන් එමගින් ඔබේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් තොරතුරු සහ මූල්‍ය තොරතුරු වැනි රහස්‍ය සංවේදී දත්ත ආරක‍ෂා වේ. ඊමේල් හෝ වෙබ් මේල් වැනි අන්තර්ජාලය හරහා කෙරෙන සන්නිවේදනයන් රහස්‍ය තොරතුරු ලෙස සුරක‍ෂිත කර නොමැති නම් (Encrypt) එහි ආරක‍ෂාව පිළිබඳව පරීක‍ෂාකාරී වන්න. ඔබේ සන්නිවේදනය අදාළ පුද්ගලයා වෙත යාමට පෙර රටවල් ගණනාවක් පුරා සැරිසැරීමට ඉඩ ඇති අතර මෙය ලොව පුරා වෙබ්/ අන්තර්ජලයේ ස්වභාවය වේ. අපගේ පාලනයෙන් බැහැර අනවසර ප්‍රවේශයන් හේතුවෙන් සිදුවන ඔබගේ පෞද්ගලික තොරතුරු අනාවරණය වීම් සම්බන්ධයෙන් HitAd වගකියනු නොලැබේ.

 

Powered by wow.lk