Category


 • land in wennappuwa

  දිනය : 05 අගෝ. 2017 - 10:13 පෙ.ව
  අංකය : 1494020
  ස්ථානය : පුත්තලම - වෙන්නප්පුව
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 10,125,000
 • land for sale - pannala

  දිනය : 05 අගෝ. 2017 - 07:48 පෙ.ව
  අංකය : 1494315
  ස්ථානය : කුරුණෑගල - පන්නල
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • land for sell

  දිනය : 04 අගෝ. 2017 - 11:30 පෙ.ව
  අංකය : 1494205
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • land for sell

  දිනය : 04 අගෝ. 2017 - 11:29 පෙ.ව
  අංකය : 1494203
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • land for sale - nittabuwa

  දිනය : 04 අගෝ. 2017 - 10:56 පෙ.ව
  අංකය : 1494162
  ස්ථානය : ගම්පහ - නිට්ටම්බුව
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • land for sale - nittabuwa

  දිනය : 04 අගෝ. 2017 - 10:48 පෙ.ව
  අංකය : 1494149
  ස්ථානය : ගම්පහ - නිට්ටම්බුව
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • kandy 30p land for sale

  දිනය : 04 අගෝ. 2017 - 10:48 පෙ.ව
  අංකය : 1494147
  ස්ථානය : නුවර
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • bokundara makuluduwa road 8p for sale

  දිනය : 04 අගෝ. 2017 - 10:41 පෙ.ව
  අංකය : 1494136
  ස්ථානය : කොළඹ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • land for sale in warakapola

  දිනය : 04 අගෝ. 2017 - 04:54 පෙ.ව
  අංකය : 1494001
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • land in wennappuwa

  දිනය : 04 අගෝ. 2017 - 04:52 පෙ.ව
  අංකය : 1493996
  ස්ථානය : පුත්තලම - වෙන්නප්පුව
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 2,775,000
 • land for sale in kiribathgoda

  දිනය : 04 අගෝ. 2017 - 03:57 පෙ.ව
  අංකය : 1493954
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • land for sale in kadawatha

  දිනය : 04 අගෝ. 2017 - 03:56 පෙ.ව
  අංකය : 1493951
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • valuable land for sale in nugegoda

  දිනය : 04 අගෝ. 2017 - 03:09 පෙ.ව
  අංකය : 1493927
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • land for sale in ethulkotte

  දිනය : 04 අගෝ. 2017 - 03:06 පෙ.ව
  අංකය : 1493905
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • a 20 parapu land for lease

  දිනය : 04 අගෝ. 2017 - 03:04 පෙ.ව
  අංකය : 1493912
  ස්ථානය : යාපනය - චුන්නකම්
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : බද්දට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 100,000
 • land for sale in kadawatha

  දිනය : 04 අගෝ. 2017 - 03:04 පෙ.ව
  අංකය : 1493914
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • large land in gampola kandy

  දිනය : 04 අගෝ. 2017 - 01:07 පෙ.ව
  අංකය : 1493857
  ස්ථානය : නුවර - ගම්පොල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 42,000,000
 • land for sale on karagahagedara

  දිනය : 04 අගෝ. 2017 - 01:05 පෙ.ව
  අංකය : 1493883
  ස්ථානය : කුරුණෑගල - කුලියපිටිය
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 130,000
 • මහනුවර ගුරුදෙනිය පර්චස් 225 ක ඉඩ...

  දිනය : 04 අගෝ. 2017 - 01:01 පෙ.ව
  අංකය : 1493880
  ස්ථානය : නුවර - ගුරුදෙනිය
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • house with land in bowala, kandy

  දිනය : 04 අගෝ. 2017 - 11:51 පෙ.ව
  අංකය : 1493837
  ස්ථානය : නුවර - මහනුවර
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 40,000,000
 • residential land for immediate sale at panadura

  දිනය : 04 අගෝ. 2017 - 11:06 පෙ.ව
  අංකය : 1493819
  ස්ථානය : කළුතර - පානදුර
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 485,000
 • land in gothatuwa for sale

  දිනය : 04 අගෝ. 2017 - 10:47 පෙ.ව
  අංකය : 1493800
  ස්ථානය : කොළඹ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට

  රු: 400,000
 • gampaha land for sale

  දිනය : 04 අගෝ. 2017 - 09:35 පෙ.ව
  අංකය : 1493777
  ස්ථානය : ගම්පහ - ගම්පහ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 3,500,000
 • 10 perchers land for sale

  දිනය : 04 අගෝ. 2017 - 09:33 පෙ.ව
  අංකය : 1493761
  ස්ථානය : කොළඹ - මොරටුව
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 5,500,000
Powered by wow.lk