Category


 • land for sale uswatakeiyawa

  දිනය : 26 මැයි. 2017 - 04:28 පෙ.ව
  අංකය : 1477740
  ස්ථානය : ගම්පහ - උස්වැටකෙයියාව
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 450,000
 • land for sale in horana

  දිනය : 26 මැයි. 2017 - 04:26 පෙ.ව
  අංකය : 1477726
  ස්ථානය : කළුතර - හොරන
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 195,000
 • land for sale in horana

  දිනය : 26 මැයි. 2017 - 04:26 පෙ.ව
  අංකය : 1477731
  ස්ථානය : කළුතර - හොරන
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : නිවාස

  රු: 275,000
 • හොඳින් සංවර්ධන පර්. 103ක්

  දිනය : 26 මැයි. 2017 - 02:35 පෙ.ව
  අංකය : 1477717
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • ඉඩමක් විකිණීමට තිබේ .

  දිනය : 26 මැයි. 2017 - 02:24 පෙ.ව
  අංකය : 1477710
  ස්ථානය : ගම්පහ - දිවූලපිටිය
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 4,500,000
 • land for sale in kochchikade

  දිනය : 26 මැයි. 2017 - 02:23 පෙ.ව
  අංකය : 1477697
  ස්ථානය : කොළඹ - කොළඹ 13 (කොටහෙන,කොච්චිකඩේ)
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 100,000,000
 • valuble land

  දිනය : 26 මැයි. 2017 - 12:57 පෙ.ව
  අංකය : 1477652
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 1,550,000
 • land for sale

  දිනය : 26 මැයි. 2017 - 12:46 පෙ.ව
  අංකය : 1477609
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 315,000
 • land with building for sale in colombo, kotahena

  දිනය : 26 මැයි. 2017 - 12:43 පෙ.ව
  අංකය : 1477665
  ස්ථානය : කොළඹ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • land for sale in kottawa

  දිනය : 26 මැයි. 2017 - 12:43 පෙ.ව
  අංකය : 1477667
  ස්ථානය : කොළඹ - කොට්ටාව
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 340,000
 • land for sale in colombo 6

  දිනය : 26 මැයි. 2017 - 09:40 පෙ.ව
  අංකය : 1477603
  ස්ථානය : කොළඹ - කොළඹ 6
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 65,000,000
 • code no.2500-land for sale-weligama

  දිනය : 26 මැයි. 2017 - 09:19 පෙ.ව
  අංකය : 1477581
  ස්ථානය : මාතර - වෙලිගම
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 63,700,000
 • අවිස්සාවේල්ල අවටින් ඉඩමක් සහ ...

  දිනය : 25 මැයි. 2017 - 04:46 පෙ.ව
  අංකය : 1477529
  ස්ථානය : කොළඹ - අවිස්සාවේල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 6,000,000
 • land for sale in sitinamaluwa

  දිනය : 25 මැයි. 2017 - 03:57 පෙ.ව
  අංකය : 1477522
  ස්ථානය : හම්බන්තොට - බෙලිඅට්ට
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 2,500,000
 • land & house for sale

  දිනය : 25 මැයි. 2017 - 03:57 පෙ.ව
  අංකය : 1477516
  ස්ථානය : අනුරාධපුරය - හබරන
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 17,500,000
 • land for sale in thelijjawila

  දිනය : 25 මැයි. 2017 - 03:56 පෙ.ව
  අංකය : 1477508
  ස්ථානය : මාතර - තෙලිජ්ජවිල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • 5.31 perch land gampaha town

  දිනය : 25 මැයි. 2017 - 03:55 පෙ.ව
  අංකය : 1477512
  ස්ථානය : ගම්පහ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 6,500,000
 • land for sale in giriulla

  දිනය : 25 මැයි. 2017 - 03:54 පෙ.ව
  අංකය : 1477501
  ස්ථානය : කුරුණෑගල - ගිරිඋල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • land in kurunegala aswedduma

  දිනය : 25 මැයි. 2017 - 03:53 පෙ.ව
  අංකය : 1477496
  ස්ථානය : කුරුණෑගල - කුරුනෙගල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 120,000
 • land for sale in bandaragama

  දිනය : 25 මැයි. 2017 - 03:53 පෙ.ව
  අංකය : 1477498
  ස්ථානය : කොළඹ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 225,000
 • land for sale in seeduwa

  දිනය : 25 මැයි. 2017 - 01:42 පෙ.ව
  අංකය : 1477490
  ස්ථානය : ගම්පහ - සීදූව
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 450,000
 • land with house for sale in nittambuwa

  දිනය : 25 මැයි. 2017 - 01:42 පෙ.ව
  අංකය : 1477492
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 2,300,000
 • හෝමාගම පැලැන්දගොඩ පාරෙන් බිම...

  දිනය : 25 මැයි. 2017 - 01:41 පෙ.ව
  අංකය : 1477489
  ස්ථානය : කොළඹ - හෝමගම
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 110,000
 • land for sale in kalutara

  දිනය : 25 මැයි. 2017 - 01:36 පෙ.ව
  අංකය : 1477483
  ස්ථානය : කළුතර - කලුතර
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • යක්කල ඉඩමක් විකිණීමට තිබේ.

  දිනය : 25 මැයි. 2017 - 12:05 පෙ.ව
  අංකය : 1477468
  ස්ථානය : ගම්පහ - යක්කල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 8,000,000
Powered by wow.lk