Category


 • land for sale

  දිනය : 10 ජුලි. 2017 - 11:18 පෙ.ව
  අංකය : 1486736
  ස්ථානය : වව්නියාව
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 300,000
 • 120 perches land for sale in nelukkulam - vavuniya

  දිනය : 16 මැයි. 2017 - 08:47 පෙ.ව
  අංකය : 1475582
  ස්ථානය : වව්නියාව - වවුනිය
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 4,200,000
 • 120 perches land for sale in nelukkulam- vavuniya

  දිනය : 16 මැයි. 2017 - 08:33 පෙ.ව
  අංකය : 1475488
  ස්ථානය : වව්නියාව - වවුනිය
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  වැඩිම ඉල්ලුමට
Powered by wow.lk