Category


 • empty land for sale

  දිනය : 09 ජුලි. 2018 - 10:50 පෙ.ව
  අංකය : 1577241
  ස්ථානය : වව්නියාව - වවුනිය
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 1,500,000
 • land in vavuniya for immediate sale

  දිනය : 21 මැයි. 2018 - 01:15 පෙ.ව
  අංකය : 1568621
  ස්ථානය : වව්නියාව - වවුනිය
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 30,000
 • land for sale in vavuniya

  දිනය : 14 මැයි. 2018 - 09:56 පෙ.ව
  අංකය : 1567076
  ස්ථානය : වව්නියාව
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 6,500,000
Powered by wow.lk