Category


 • trincomalee nilaweli beach 60p land

  දිනය : 29 ජන. 2019 - 11:12 පෙ.ව
  අංකය : 1624946
  ස්ථානය : ත්‍රිකුණාමලය - නිලවෙලි
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • trincomalee

  දිනය : 19 ජන 2019 - 01:00 පෙ.ව
  අංකය : 1608687
  ස්ථානය : ත්‍රිකුණාමලය - ට්‍රින්cඔමලී
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • land for sale trincomalee

  දිනය : 10 දෙසැ. 2018 - 02:46 පෙ.ව
  අංකය : 1600814
  ස්ථානය : ත්‍රිකුණාමලය - චිනබය්
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 1,800,000
 • code no 2727c land sale trinco

  දිනය : 03 සැප්. 2018 - 11:30 පෙ.ව
  අංකය : 1587990
  ස්ථානය : ත්‍රිකුණාමලය - නිලවෙලි
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට

  රු: 485,400,000
Powered by wow.lk