Category


 • 5-acre sea frontage land in muttur

  දිනය : 02 අප්‍රේ. 2018 - 04:05 පෙ.ව
  අංකය : 1560906
  ස්ථානය : ත්‍රිකුණාමලය - මුටුර්
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 36,000,000
 • nilaveli beach prime beach front land sale , located direct in front .. with...

  දිනය : 12 පෙබ 2018 - 04:49 පෙ.ව
  අංකය : 1550393
  ස්ථානය : ත්‍රිකුණාමලය - නිලවෙලි
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 300,000
 • urgent sale of bare land at peraru kanthalai

  දිනය : 08 සැප්. 2017 - 08:42 පෙ.ව
  අංකය : 1509192
  ස්ථානය : ත්‍රිකුණාමලය - කන්ටලඉ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 390,000
 • beachfront land for sale in trincomalee

  දිනය : 06 සැප්. 2017 - 05:08 පෙ.ව
  අංකය : 1508801
  ස්ථානය : ත්‍රිකුණාමලය - නිලවෙලි
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 15,000,000
 • land for sale in nilaveli

  දිනය : 28 අගෝ. 2017 - 03:59 පෙ.ව
  අංකය : 1505132
  ස්ථානය : ත්‍රිකුණාමලය - කුම්බුරුපිඩ්ඩ්ය්
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 25,000
Powered by wow.lk