Category


 • රත්නපුර.අැත්ඔය අනර්ඝ රබර් ඉඩම...

  දිනය : 11 පෙබ 2019 - 11:45 පෙ.ව
  අංකය : 1613673
  ස්ථානය : රත්නපුරය - රට්නපුර
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 6,500,000
 • land for sale

  දිනය : 03 පෙබ 2019 - 12:21 පෙ.ව
  අංකය : 1611663
  ස්ථානය : රත්නපුරය - රට්නපුර
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • land for sale with a house

  දිනය : 01 පෙබ 2019 - 01:36 පෙ.ව
  අංකය : 1610963
  ස්ථානය : රත්නපුරය - කුරුවිට
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 8,000,000
 • land for sale

  දිනය : 30 ජන 2019 - 10:33 පෙ.ව
  අංකය : 1609733
  ස්ථානය : රත්නපුරය - එහෙලියගොඩ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 2,000,000
 • godakawela balawinna land for sell

  දිනය : 29 ජන 2019 - 04:34 පෙ.ව
  අංකය : 1610276
  ස්ථානය : රත්නපුරය - ගොඩකවෙල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 600,000
 • rabuttan land for sale in rathnapura

  දිනය : 28 ජන 2019 - 04:44 පෙ.ව
  අංකය : 1609775
  ස්ථානය : රත්නපුරය - එහෙලියගොඩ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 2,000,000
 • land for sale with a house

  දිනය : 28 ජන 2019 - 11:11 පෙ.ව
  අංකය : 1609990
  ස්ථානය : රත්නපුරය
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 9,000,000
 • for sale

  දිනය : 25 ජන 2019 - 12:24 පෙ.ව
  අංකය : 1609488
  ස්ථානය : රත්නපුරය - එහෙලියගොඩ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 1,800,000
 • land for sale in lellopitiya

  දිනය : 23 ජන 2019 - 03:37 පෙ.ව
  අංකය : 1609347
  ස්ථානය : රත්නපුරය - පෙල්මඩුල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 1,300,000
 • land for sale in prime location

  දිනය : 23 ජන 2019 - 03:27 පෙ.ව
  අංකය : 1609196
  ස්ථානය : රත්නපුරය - කුරුවිට
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට

  රු: 260,000
 • land for sale with house

  දිනය : 22 ජන 2019 - 09:51 පෙ.ව
  අංකය : 1609106
  ස්ථානය : රත්නපුරය
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 9,000,000
 • ratnapura . near by ratnapura hospital

  දිනය : 14 ජන 2019 - 01:02 පෙ.ව
  අංකය : 1607753
  ස්ථානය : රත්නපුරය - රට්නපුර
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : ඕනෑකර තිබේ
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 3,000,000
 • land for sale in rathnapura city limit

  දිනය : 08 ජන 2019 - 04:04 පෙ.ව
  අංකය : 1607104
  ස්ථානය : රත්නපුරය - රට්නපුර
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 7,238,000
 • land for rent eheliyagoda

  දිනය : 26 දෙසැ. 2018 - 11:26 පෙ.ව
  අංකය : 1605316
  ස්ථානය : රත්නපුරය - එහෙලියගොඩ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : බද්දට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 50,000
 • a valuable land for sale, in ratnapura , pelmadulla.

  දිනය : 26 දෙසැ. 2018 - 11:02 පෙ.ව
  අංකය : 1605188
  ස්ථානය : රත්නපුරය - පෙල්මඩුල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 3,500,000
 • valuable land for sale in pelmadulla.

  දිනය : 26 දෙසැ. 2018 - 10:59 පෙ.ව
  අංකය : 1605191
  ස්ථානය : රත්නපුරය - පෙල්මඩුල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 3,500,000
 • land for immediate sale

  දිනය : 17 දෙසැ. 2018 - 03:13 පෙ.ව
  අංකය : 1604419
  ස්ථානය : රත්නපුරය - ඩොඩම්පෙ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 145,000
 • land for sale

  දිනය : 11 දෙසැ. 2018 - 02:40 පෙ.ව
  අංකය : 1594535
  ස්ථානය : රත්නපුරය - රට්නපුර
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 300,000
 • residential land for sale

  දිනය : 11 දෙසැ. 2018 - 01:39 පෙ.ව
  අංකය : 1595740
  ස්ථානය : රත්නපුරය - රට්නපුර
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • house with land for sale

  දිනය : 11 දෙසැ. 2018 - 01:29 පෙ.ව
  අංකය : 1596083
  ස්ථානය : රත්නපුරය - උඩවලවෙ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 8,500,000
 • වටිනා බිම් කොටස් 4ක් (පර්. 10, 14, 28, 40)...

  දිනය : 11 දෙසැ. 2018 - 11:02 පෙ.ව
  අංකය : 1597996
  ස්ථානය : රත්නපුරය - ගොඩකවෙල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • land for sale

  දිනය : 11 දෙසැ. 2018 - 10:19 පෙ.ව
  අංකය : 1593840
  ස්ථානය : රත්නපුරය - පෙල්මඩුල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට

  රු: 165,000
 • land for sale in balangoda, rajawaka

  දිනය : 11 දෙසැ. 2018 - 08:52 පෙ.ව
  අංකය : 1593042
  ස්ථානය : රත්නපුරය - බලන්ගොඩ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 6,888,000
 • land for sale in balangoda, rajawaka

  දිනය : 11 දෙසැ. 2018 - 08:51 පෙ.ව
  අංකය : 1593044
  ස්ථානය : රත්නපුරය - බලන්ගොඩ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 3,108,000
 • a valuable land for sale in pelmadulla.

  දිනය : 11 දෙසැ. 2018 - 08:49 පෙ.ව
  අංකය : 1593077
  ස්ථානය : රත්නපුරය - පෙල්මඩුල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 3,500,000
Powered by wow.lk