Category


 • land with house for sale

  දිනය : 20 අප්‍රේ. 2018 - 09:47 පෙ.ව
  අංකය : 1563262
  ස්ථානය : රත්නපුරය - බලන්ගොඩ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 4,000,000
 • land for sale at hatton road, balangoda

  දිනය : 10 අප්‍රේ. 2018 - 08:38 පෙ.ව
  අංකය : 1562149
  ස්ථානය : රත්නපුරය - බලන්ගොඩ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • 47 perch land in ratnapura ratnapura

  දිනය : 05 අප්‍රේ. 2018 - 03:56 පෙ.ව
  අංකය : 1561493
  ස්ථානය : රත්නපුරය - රට්නපුර
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 3,200,000
 • 47 perch land in ratnapura ratnapura

  දිනය : 05 අප්‍රේ. 2018 - 03:26 පෙ.ව
  අංකය : 1561461
  ස්ථානය : රත්නපුරය - රට්නපුර
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 3,200,000
 • 2 acres bare land in matugama

  දිනය : 03 අප්‍රේ. 2018 - 05:16 පෙ.ව
  අංකය : 1561200
  ස්ථානය : රත්නපුරය - රට්නපුර
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 5,000,000
 • land with foundation sale

  දිනය : 02 අප්‍රේ. 2018 - 05:29 පෙ.ව
  අංකය : 1560861
  ස්ථානය : රත්නපුරය - කහවට්ට
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 500,000
 • 2 acres bare land in matugama

  දිනය : 02 අප්‍රේ. 2018 - 04:04 පෙ.ව
  අංකය : 1560912
  ස්ථානය : රත්නපුරය - රට්නපුර
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 5,000,000
 • a valuable land for sale in pelmadulla

  දිනය : 25 ජන. 2018 - 01:29 පෙ.ව
  අංකය : 1559578
  ස්ථානය : රත්නපුරය - පෙල්මඩුල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 3,500,000
 • land for sale embilipitiya ( 077-9711036 )

  දිනය : 25 ජන. 2018 - 01:21 පෙ.ව
  අංකය : 1559525
  ස්ථානය : රත්නපුරය - එම්බිලිපිටිය
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 75,000
 • land for sale in kahawatta, rathnapura.

  දිනය : 24 ජන. 2018 - 10:36 පෙ.ව
  අංකය : 1559333
  ස්ථානය : රත්නපුරය
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 200,000
 • lands for sale in belihuloya

  දිනය : 21 ජන. 2018 - 11:41 පෙ.ව
  අංකය : 1558870
  ස්ථානය : රත්නපුරය - බෙලිහුලොය
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • land for sale in balangoda

  දිනය : 19 ජන. 2018 - 11:22 පෙ.ව
  අංකය : 1558268
  ස්ථානය : රත්නපුරය - බලන්ගොඩ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 3,300,000
 • කලවාන පිටිගලකන්ද අගනා ඉඩමක් ව...

  දිනය : 14 ජන. 2018 - 01:20 පෙ.ව
  අංකය : 1557564
  ස්ථානය : රත්නපුරය - කලවන
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 24,000,000
 • 12p land ratnapura ๬ sell

  දිනය : 12 ජන. 2018 - 08:54 පෙ.ව
  අංකය : 1556888
  ස්ථානය : රත්නපුරය
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට

  රු: 110,000
 • land for sale

  දිනය : 10 ජන. 2018 - 02:28 පෙ.ව
  අංකය : 1556751
  ස්ථානය : රත්නපුරය - රට්නපුර
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 4,500,000
 • a valuable land for sale @ pelmadulla,

  දිනය : 08 ජන. 2018 - 01:04 පෙ.ව
  අංකය : 1556312
  ස්ථානය : රත්නපුරය - පෙල්මඩුල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 3,500,000
 • 38 perches in baduwatte, thalawitiya, eheliyagoda for sale

  දිනය : 05 ජන. 2018 - 02:00 පෙ.ව
  අංකය : 1555667
  ස්ථානය : රත්නපුරය - එහෙලියගොඩ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 135,000
 • land plots for sale near ratnapura town

  දිනය : 05 ජන. 2018 - 01:17 පෙ.ව
  අංකය : 1555382
  ස්ථානය : රත්නපුරය - රට්නපුර
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 50,000
 • a valuable land for sale @ pelmadulla

  දිනය : 27 පෙබ 2018 - 08:33 පෙ.ව
  අංකය : 1554331
  ස්ථානය : රත්නපුරය - පෙල්මඩුල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට

  රු: 3,500,000
 • land for sale near the ag office- weligepola

  දිනය : 26 පෙබ 2018 - 01:52 පෙ.ව
  අංකය : 1554071
  ස්ථානය : රත්නපුරය - බලන්ගොඩ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 30,000
 • gem land for sale in balangoda.17acre

  දිනය : 19 පෙබ 2018 - 12:02 පෙ.ව
  අංකය : 1552504
  ස්ථානය : රත්නපුරය - බලන්ගොඩ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 40,000,000
 • land in paradise - kuruwita

  දිනය : 08 පෙබ 2018 - 04:22 පෙ.ව
  අංකය : 1550052
  ස්ථානය : රත්නපුරය - කුරුවිට
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 32,500,000
 • a valuable land for sale in pelmadulla

  දිනය : 06 පෙබ 2018 - 05:15 පෙ.ව
  අංකය : 1549592
  ස්ථානය : රත්නපුරය - පෙල්මඩුල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 3,500,000
 • gem land for sale in balangoda.17acre

  දිනය : 01 පෙබ 2018 - 09:06 පෙ.ව
  අංකය : 1548272
  ස්ථානය : රත්නපුරය - බලන්ගොඩ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 40,000,000
Powered by wow.lk