Category


 • land for sale

  දිනය : 11 දෙසැ. 2018 - 04:38 පෙ.ව
  අංකය : 1603728
  ස්ථානය : පොළොන්නරුව
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 9,000,000
 • land for sale in polonnaruwa

  දිනය : 11 දෙසැ. 2018 - 02:01 පෙ.ව
  අංකය : 1594902
  ස්ථානය : පොළොන්නරුව - පොලොන්නරුව
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 3,000,000
 • පොලොන්නරුව නවනගරයේ පර්චස් 10ක...

  දිනය : 11 දෙසැ. 2018 - 01:39 පෙ.ව
  අංකය : 1595761
  ස්ථානය : පොළොන්නරුව - ටමන්කඩුව
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 150,000
 • 5 acres land for sale

  දිනය : 10 දෙසැ. 2018 - 03:00 පෙ.ව
  අංකය : 1600294
  ස්ථානය : පොළොන්නරුව - පොලොන්නරුව
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 150,000,000
 • good paddy field

  දිනය : 27 අගෝ. 2018 - 12:12 පෙ.ව
  අංකය : 1586863
  ස්ථානය : පොළොන්නරුව - පොලොන්නරුව
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • ඉක්මනින් විකීණිමට ඇත

  දිනය : 01 අගෝ. 2018 - 12:13 පෙ.ව
  අංකය : 1582075
  ස්ථානය : පොළොන්නරුව - හින්ගුරක්ගොඩ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 4,000,000
 • land in hingurakgoda

  දිනය : 06 ජුලි. 2018 - 01:23 පෙ.ව
  අංකය : 1577044
  ස්ථානය : පොළොන්නරුව - හින්ගුරක්ගොඩ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : වාණිජ දේපළ

  රු: 8,000,000
Powered by wow.lk