Category


 • land for sale in polonnaruwa

  දිනය : 14 සැප්. 2018 - 03:02 පෙ.ව
  අංකය : 1590631
  ස්ථානය : පොළොන්නරුව - පොලොන්නරුව
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 3,500,000
 • good paddy field

  දිනය : 27 අගෝ. 2018 - 12:12 පෙ.ව
  අංකය : 1586863
  ස්ථානය : පොළොන්නරුව - පොලොන්නරුව
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • ඉක්මනින් විකීණිමට ඇත

  දිනය : 01 අගෝ. 2018 - 12:13 පෙ.ව
  අංකය : 1582075
  ස්ථානය : පොළොන්නරුව - හින්ගුරක්ගොඩ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 4,000,000
 • land in hingurakgoda

  දිනය : 06 ජුලි. 2018 - 01:23 පෙ.ව
  අංකය : 1577044
  ස්ථානය : පොළොන්නරුව - හින්ගුරක්ගොඩ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : වාණිජ දේපළ

  රු: 8,000,000
 • 20 perches land with hous medirigiriya,polonaruwa

  දිනය : 19 ජන. 2018 - 11:23 පෙ.ව
  අංකය : 1558297
  ස්ථානය : පොළොන්නරුව - මෙඩිරිගිරිය
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 2,000,000
Powered by wow.lk