Category


 • nuwara eliya,

  දිනය : 03 නොවැ. 2018 - 02:03 පෙ.ව
  අංකය : 1598656
  ස්ථානය : නුවරඑළිය
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • 83 perches land for sell nuwaraeliya

  දිනය : 21 සැප්. 2018 - 09:39 පෙ.ව
  අංකය : 1591894
  ස්ථානය : නුවරඑළිය - නුවර එලිය
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 1,250,000
 • land for sale in nuwaraeliya

  දිනය : 17 සැප්. 2018 - 01:09 පෙ.ව
  අංකය : 1591141
  ස්ථානය : නුවරඑළිය - නුවර එලිය
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : වාණිජ දේපළ

  රු: 850,000
 • land for sale nuwaraeliya

  දිනය : 12 සැප්. 2018 - 09:31 පෙ.ව
  අංකය : 1590187
  ස්ථානය : නුවරඑළිය - මිපිලිමන
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 8,000,000
 • holiday bungalow for sale

  දිනය : 08 සැප්. 2018 - 02:41 පෙ.ව
  අංකය : 1589500
  ස්ථානය : නුවරඑළිය - නුවර එලිය
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : නිවාස

  රු: 115,000,000
 • prime property for sale in nuwara eliya

  දිනය : 20 අගෝ. 2018 - 02:52 පෙ.ව
  අංකය : 1585829
  ස්ථානය : නුවරඑළිය
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • 4 acres tea leaves resources for sale

  දිනය : 17 අගෝ. 2018 - 02:30 පෙ.ව
  අංකය : 1585334
  ස්ථානය : නුවරඑළිය
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : වාණිජ දේපළ

  රු: 42,000,000
 • නුවරඑළිය කොත්මලේ කුඹල්ඔඵව ඉඩ...

  දිනය : 16 අගෝ. 2018 - 09:17 පෙ.ව
  අංකය : 1585079
  ස්ථානය : නුවරඑළිය - පුන්ඩලුඔය
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 3,000,000
 • valuable land for sale

  දිනය : 08 අගෝ. 2018 - 03:52 පෙ.ව
  අංකය : 1583654
  ස්ථානය : නුවරඑළිය - වලපනෙ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : වාණිජ දේපළ

  රු: 75,000,000
 • tea land for sale in kothmale

  දිනය : 08 අගෝ. 2018 - 02:32 පෙ.ව
  අංකය : 1583531
  ස්ථානය : නුවරඑළිය - හරන්ගලගම
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 3,500,000
 • land for sale

  දිනය : 06 අගෝ. 2018 - 05:55 පෙ.ව
  අංකය : 1582977
  ස්ථානය : නුවරඑළිය - සන්තිපුර
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 32,500,000
 • menik gareemata sudusu idamak

  දිනය : 01 අගෝ. 2018 - 12:13 පෙ.ව
  අංකය : 1582074
  ස්ථානය : නුවරඑළිය - ගිනිගතෙන
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : වාණිජ දේපළ

  රු: 6,000,000
 • 200 perch land situated above kotmale dam in nuwara eliya district

  දිනය : 28 ජුලි. 2018 - 02:48 පෙ.ව
  අංකය : 1581231
  ස්ථානය : නුවරඑළිය - කොත්මලේ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 4,800,000
 • land for sale in nuwara eliya

  දිනය : 09 ජුලි. 2018 - 02:44 පෙ.ව
  අංකය : 1577670
  ස්ථානය : නුවරඑළිය - නුවර එලිය
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : නිවාස

  රු: 15,000,000
 • land for sale

  දිනය : 04 ජුලි. 2018 - 02:24 පෙ.ව
  අංකය : 1576718
  ස්ථානය : නුවරඑළිය - හට්ටොන්
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 150,000
 • land for sale in ginitgathhena

  දිනය : 02 ජුලි. 2018 - 11:04 පෙ.ව
  අංකය : 1576115
  ස්ථානය : නුවරඑළිය - ගිනිගතෙන
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 65,000
 • commercial land for sale in nuwaraeliya

  දිනය : 29 ජුනි. 2018 - 09:25 පෙ.ව
  අංකය : 1575647
  ස්ථානය : නුවරඑළිය - නුවර එලිය
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • land for sale in nuwara eliya

  දිනය : 18 ජුනි. 2018 - 01:55 පෙ.ව
  අංකය : 1573544
  ස්ථානය : නුවරඑළිය
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • land with a house close to adam's peak is for sale

  දිනය : 18 ජුනි. 2018 - 11:35 පෙ.ව
  අංකය : 1573459
  ස්ථානය : නුවරඑළිය - මස්කෙලිය
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 13,000,000
 • land with a house close to adam's peak is for sale

  දිනය : 15 ජුනි. 2018 - 12:46 පෙ.ව
  අංකය : 1572893
  ස්ථානය : නුවරඑළිය - මස්කෙලිය
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 13,000,000
 • land with a house close to adam's peak is for sale

  දිනය : 12 ජුනි. 2018 - 03:15 පෙ.ව
  අංකය : 1572394
  ස්ථානය : නුවරඑළිය - මස්කෙලිය
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 13,000,000
 • land with a house close to adam's peak is for sale

  දිනය : 12 ජුනි. 2018 - 02:17 පෙ.ව
  අංකය : 1570098
  ස්ථානය : නුවරඑළිය - මස්කෙලිය
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 13,000,000
 • land for sale in nuwara eliya

  දිනය : 07 ජුනි. 2018 - 12:12 පෙ.ව
  අංකය : 1571567
  ස්ථානය : නුවරඑළිය - නුවර එලිය
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 360,000
 • land for sale in nuwara eliya

  දිනය : 02 ජුනි. 2018 - 10:22 පෙ.ව
  අංකය : 1570592
  ස්ථානය : නුවරඑළිය - නුවර එලිය
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 375,000
 • land for sale in nuwara eliya

  දිනය : 29 මැයි. 2018 - 01:02 පෙ.ව
  අංකය : 1570046
  ස්ථානය : නුවරඑළිය
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට

  වැඩිම ඉල්ලුමට
Powered by wow.lk