Category


 • katharagama

  දිනය : 03 නොවැ. 2018 - 02:33 පෙ.ව
  අංකය : 1598667
  ස්ථානය : මොණරාගල  - කටරගම
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • kataragama land

  දිනය : 23 ඔක්. 2018 - 02:21 පෙ.ව
  අංකය : 1596684
  ස්ථානය : මොණරාගල  - කටරගම
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 200,000
 • land for sale in kataragama

  දිනය : 12 සැප්. 2018 - 09:24 පෙ.ව
  අංකය : 1590143
  ස්ථානය : මොණරාගල  - කටරගම
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 52,000,000
 • hotel/bungalow in kataragama to be sold

  දිනය : 12 ජුලි. 2018 - 01:19 පෙ.ව
  අංකය : 1578407
  ස්ථානය : මොණරාගල  - කටරගම
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : වාණිජ දේපළ

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • land for sale in katharagama

  දිනය : 14 ජුනි. 2018 - 01:57 පෙ.ව
  අංකය : 1572748
  ස්ථානය : මොණරාගල  - කටරගම
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • land for sale in katharagama

  දිනය : 28 අප්‍රේ. 2018 - 02:23 පෙ.ව
  අංකය : 1564796
  ස්ථානය : මොණරාගල  - කටරගම
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 160,000
 • kataragama a valuable land bordered by the river

  දිනය : 10 අප්‍රේ. 2018 - 03:24 පෙ.ව
  අංකය : 1561998
  ස්ථානය : මොණරාගල  - කටරගම
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 16,000,000
Powered by wow.lk