Category


 • land for sale at katergame

  දිනය : 02 අප්‍රේ. 2019 - 03:08 පෙ.ව
  අංකය : 1625963
  ස්ථානය : මොණරාගල  - බුට්ටල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 3,500,000
 • land from kataragama

  දිනය : 30 ජන. 2019 - 09:42 පෙ.ව
  අංකය : 1625170
  ස්ථානය : මොණරාගල  - කටරගම
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 3,000,000
 • වියාපාරයක් සදහා සුදුසු ඉඩමක් ...

  දිනය : 11 ජන. 2019 - 09:57 පෙ.ව
  අංකය : 1619870
  ස්ථානය : මොණරාගල  - කටරගම
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : වාණිජ දේපළ

  රු: 160,000
 • 15 p land for sale in wellawaya town premises

  දිනය : 30 ජන 2019 - 10:26 පෙ.ව
  අංකය : 1610129
  ස්ථානය : මොණරාගල  - වෙල්ලවය
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 175,000
 • තේක්ක සහිත අක්කර 2 ක ඉඩම විකිණී...

  දිනය : 09 ජන 2019 - 12:03 පෙ.ව
  අංකය : 1607190
  ස්ථානය : මොණරාගල  - වෙල්ලවය
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 3,000,000
 • බිබිල පර්චස් 20 ඉඩම විකිණීමට - bibil...

  දිනය : 07 ජන 2019 - 09:13 පෙ.ව
  අංකය : 1606752
  ස්ථානය : මොණරාගල  - බිබිලෙ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 500,000
 • land for sale

  දිනය : 04 ජන 2019 - 08:42 පෙ.ව
  අංකය : 1606363
  ස්ථානය : මොණරාගල  - මරව
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 1,800,000
 • සියළු පහසුකම් සහිත නිවස සහිත ඉ...

  දිනය : 11 දෙසැ. 2018 - 02:53 පෙ.ව
  අංකය : 1594414
  ස්ථානය : මොණරාගල  - මොනරගල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 5,000,000
 • kataragama land

  දිනය : 11 දෙසැ. 2018 - 02:10 පෙ.ව
  අංකය : 1594724
  ස්ථානය : මොණරාගල  - කටරගම
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 200,000
 • a land for sale at sella kataragama

  දිනය : 10 දෙසැ. 2018 - 01:40 පෙ.ව
  අංකය : 1602716
  ස්ථානය : මොණරාගල  - සෙල්ල කටරගම
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 9,000,000
 • land for immediately sale

  දිනය : 10 දෙසැ. 2018 - 01:00 පෙ.ව
  අංකය : 1603004
  ස්ථානය : මොණරාගල  - මරව
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 2,500,000
 • land for sale in sella-kataragama

  දිනය : 10 දෙසැ. 2018 - 11:53 පෙ.ව
  අංකය : 1602439
  ස්ථානය : මොණරාගල  - සෙල්ල කටරගම
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 9,000,000
 • katharagama

  දිනය : 03 නොවැ. 2018 - 02:33 පෙ.ව
  අංකය : 1598667
  ස්ථානය : මොණරාගල  - කටරගම
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • kataragama land

  දිනය : 23 ඔක්. 2018 - 02:21 පෙ.ව
  අංකය : 1596684
  ස්ථානය : මොණරාගල  - කටරගම
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 200,000
 • agana idamak vikinimata

  දිනය : 13 සැප්. 2018 - 02:53 පෙ.ව
  අංකය : 1590499
  ස්ථානය : මොණරාගල  - බිබිලෙ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 840,000
 • land for sale in kataragama

  දිනය : 12 සැප්. 2018 - 09:24 පෙ.ව
  අංකය : 1590143
  ස්ථානය : මොණරාගල  - කටරගම
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 52,000,000
 • agana idamak vikinimata

  දිනය : 29 අගෝ. 2018 - 03:13 පෙ.ව
  අංකය : 1587515
  ස්ථානය : මොණරාගල  - බිබිලෙ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 850,000
 • great land for sale

  දිනය : 27 අගෝ. 2018 - 12:17 පෙ.ව
  අංකය : 1586906
  ස්ථානය : මොණරාගල 
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 200,000
Powered by wow.lk