Category


 • 74 perches in town centre

  දිනය : 21 ජන 2019 - 12:03 පෙ.ව
  අංකය : 1608969
  ස්ථානය : මාතර - මාතර
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 55,000,000
 • sea view land at talalla beach

  දිනය : 16 ජන 2019 - 09:59 පෙ.ව
  අංකය : 1607856
  ස්ථානය : මාතර - ගන්ඩර
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 385,000
 • kurudu sahitha idamak wikinimata thibe

  දිනය : 14 ජන 2019 - 12:02 පෙ.ව
  අංකය : 1607529
  ස්ථානය : මාතර - වෙලිගම
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 1
 • land in hakmana

  දිනය : 09 ජන 2019 - 12:00 පෙ.ව
  අංකය : 1607159
  ස්ථානය : මාතර - හක්මන
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 350,000
 • 70 perch square block on dickwella beach for sale

  දිනය : 08 ජන 2019 - 03:18 පෙ.ව
  අංකය : 1607086
  ස්ථානය : මාතර - දික්වැල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 695,000
 • 20 perches land for sale

  දිනය : 08 ජන 2019 - 02:19 පෙ.ව
  අංකය : 1607034
  ස්ථානය : මාතර - කෙකනඩුර්‍ර
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 1,800,000
 • 3.5 acres land for sale in matara.

  දිනය : 07 ජන 2019 - 10:59 පෙ.ව
  අංකය : 1606875
  ස්ථානය : මාතර - කෙකනඩුර්‍ර
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 180,000
 • thalpawila land for sale.

  දිනය : 07 ජන 2019 - 08:57 පෙ.ව
  අංකය : 1606711
  ස්ථානය : මාතර - කෙකනඩුර්‍ර
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 1,000
 • land for sale

  දිනය : 31 දෙසැ. 2018 - 10:55 පෙ.ව
  අංකය : 1605490
  ස්ථානය : මාතර - මාතර
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 700,000
 • matara, thihagoda land urgently sale l

  දිනය : 31 දෙසැ. 2018 - 10:38 පෙ.ව
  අංකය : 1605451
  ස්ථානය : මාතර - තිහගොඩ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 220,000
 • land with house

  දිනය : 26 දෙසැ. 2018 - 11:18 පෙ.ව
  අංකය : 1605271
  ස්ථානය : මාතර
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 12,450,000
 • land with house

  දිනය : 26 දෙසැ. 2018 - 11:11 පෙ.ව
  අංකය : 1605246
  ස්ථානය : මාතර
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 12,450,000
 • land for sale

  දිනය : 26 දෙසැ. 2018 - 10:05 පෙ.ව
  අංකය : 1604848
  ස්ථානය : මාතර - අකුරෙස්ස
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 95,000
 • land for sale

  දිනය : 22 දෙසැ. 2018 - 03:11 පෙ.ව
  අංකය : 1604936
  ස්ථානය : මාතර - මාතර
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • thalpawila kurundu waththa

  දිනය : 17 දෙසැ. 2018 - 08:10 පෙ.ව
  අංකය : 1604090
  ස්ථානය : මාතර
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 725,000
 • beach front property for sale in dickwella

  දිනය : 11 දෙසැ. 2018 - 04:07 පෙ.ව
  අංකය : 1603696
  ස්ථානය : මාතර - දික්වැල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 800,000
 • land for sale in dickwella

  දිනය : 11 දෙසැ. 2018 - 04:06 පෙ.ව
  අංකය : 1603699
  ස්ථානය : මාතර - දික්වැල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 800,000
 • matara,kanatthagoda (puwakwattha) land for sale

  දිනය : 11 දෙසැ. 2018 - 04:03 පෙ.ව
  අංකය : 1593480
  ස්ථානය : මාතර - මාතර
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 13,000,000
 • land for sale | in matara

  දිනය : 11 දෙසැ. 2018 - 03:53 පෙ.ව
  අංකය : 1593748
  ස්ථානය : මාතර - මාතර
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 45,000
 • land for sale | in matara

  දිනය : 11 දෙසැ. 2018 - 02:14 පෙ.ව
  අංකය : 1594641
  ස්ථානය : මාතර - මාතර
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 2,000,000
 • one acre in matra city

  දිනය : 11 දෙසැ. 2018 - 01:57 පෙ.ව
  අංකය : 1594994
  ස්ථානය : මාතර
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 40,000,000
 • land for sale | in matara

  දිනය : 11 දෙසැ. 2018 - 01:55 පෙ.ව
  අංකය : 1595096
  ස්ථානය : මාතර - මාතර
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 950,000
 • land for sale | in matara

  දිනය : 11 දෙසැ. 2018 - 01:53 පෙ.ව
  අංකය : 1595172
  ස්ථානය : මාතර - මාතර
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 390,000
 • land for sale midigama beach side

  දිනය : 11 දෙසැ. 2018 - 01:48 පෙ.ව
  අංකය : 1595350
  ස්ථානය : මාතර - වෙලිගම
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 12,500,000
 • tea land for sale pitabaddara

  දිනය : 11 දෙසැ. 2018 - 01:36 පෙ.ව
  අංකය : 1595858
  ස්ථානය : මාතර - මාතර
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 5,500,000
Powered by wow.lk