Category


 • prime land for sale in matale town

  දිනය : 13 ඔක්. 2017 - 07:43 පෙ.ව
  අංකය : 1522259
  ස්ථානය : මාතලේ - මාතලේ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 425,000
 • valuable pepper land for sale

  දිනය : 09 ඔක්. 2017 - 03:26 පෙ.ව
  අංකය : 1521271
  ස්ථානය : මාතලේ - මාතලේ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට

  රු: 45,000,000
 • land for sale in dambulla

  දිනය : 04 ඔක්. 2017 - 05:30 පෙ.ව
  අංකය : 1519919
  ස්ථානය : මාතලේ - ඩම්බුල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 12,000,000
 • land for sale in dambulla

  දිනය : 04 ඔක්. 2017 - 04:57 පෙ.ව
  අංකය : 1519862
  ස්ථානය : මාතලේ - ඩම්බුල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 8,000,000
 • sigiriya land for sale

  දිනය : 28 සැප්. 2017 - 08:31 පෙ.ව
  අංකය : 1517622
  ස්ථානය : මාතලේ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 4,500,000
 • මාතලේ a9 road, සියලු පහසුකම් සහිත ඉ...

  දිනය : 13 සැප්. 2017 - 01:56 පෙ.ව
  අංකය : 1511799
  ස්ථානය : මාතලේ - පලපත්වෙල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 30,000,000
 • land for sale in sigiriya

  දිනය : 12 සැප්. 2017 - 08:57 පෙ.ව
  අංකය : 1510808
  ස්ථානය : මාතලේ - සිගිරිය
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 45,000,000
 • land sale matale - naula

  දිනය : 06 සැප්. 2017 - 05:09 පෙ.ව
  අංකය : 1508792
  ස්ථානය : මාතලේ - නාඋල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට

  රු: 13,000,000
 • vikinimata

  දිනය : 30 අගෝ. 2017 - 11:28 පෙ.ව
  අංකය : 1506472
  ස්ථානය : මාතලේ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට

  රු: 80,000,000
 • land in matale town

  දිනය : 25 අගෝ. 2017 - 11:48 පෙ.ව
  අංකය : 1504996
  ස්ථානය : මාතලේ - මාතලේ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : වාණිජ දේපළ

  රු: 1,800,000
 • cultivated land sale

  දිනය : 23 අගෝ. 2017 - 08:37 පෙ.ව
  අංකය : 1504102
  ස්ථානය : මාතලේ - රට්ටොට
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට

  රු: 35,000,000
 • land for sale

  දිනය : 21 අගෝ. 2017 - 08:57 පෙ.ව
  අංකය : 1503133
  ස්ථානය : මාතලේ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට

  රු: 6,500,000
 • land for sale in matale

  දිනය : 19 අගෝ. 2017 - 03:26 පෙ.ව
  අංකය : 1502766
  ස්ථානය : මාතලේ - මාතලේ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 10,500,000
 • valuable land from walliwela, matale

  දිනය : 19 අගෝ. 2017 - 12:27 පෙ.ව
  අංකය : 1502617
  ස්ථානය : මාතලේ - පලපත්වෙල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 2,860,000
 • land in dambulla (දඹුල්ල නගරයේ ඉඩමක් )

  දිනය : 15 අගෝ. 2017 - 08:47 පෙ.ව
  අංකය : 1501125
  ස්ථානය : මාතලේ - ඩම්බුල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 110,000
 • matale, rattota

  දිනය : 13 අගෝ. 2017 - 01:15 පෙ.ව
  අංකය : 1500660
  ස්ථානය : මාතලේ - රට්ටොට
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • land for sale at galewela

  දිනය : 08 අගෝ. 2017 - 03:45 පෙ.ව
  අංකය : 1496744
  ස්ථානය : මාතලේ - ගලෙවෙල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 40,000
 • land for sale in galewela

  දිනය : 08 අගෝ. 2017 - 08:13 පෙ.ව
  අංකය : 1496367
  ස්ථානය : මාතලේ - ගලෙවෙල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 40,000
 • land with house in matale

  දිනය : 18 ජුලි. 2017 - 01:42 පෙ.ව
  අංකය : 1488788
  ස්ථානය : මාතලේ - මාතලේ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 6,500,000
 • land with a house for sale in dambulla

  දිනය : 18 ජුලි. 2017 - 01:34 පෙ.ව
  අංකය : 1488705
  ස්ථානය : මාතලේ - ඩම්බුල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 3,000,000
 • land for sale

  දිනය : 18 ජුලි. 2017 - 01:26 පෙ.ව
  අංකය : 1488654
  ස්ථානය : මාතලේ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 1,500,000
 • land in warakamura town a9 kandy road warakamura

  දිනය : 04 ජුලි. 2017 - 08:59 පෙ.ව
  අංකය : 1485506
  ස්ථානය : මාතලේ - මාතලේ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 500,000
 • මාතලේ ගලේවෙල ඉඩම වහාම විකිණේ

  දිනය : 27 ජුනි. 2017 - 10:34 පෙ.ව
  අංකය : 1484104
  ස්ථානය : මාතලේ - ගලෙවෙල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • land for sale

  දිනය : 26 ජුනි. 2017 - 08:29 පෙ.ව
  අංකය : 1483669
  ස්ථානය : මාතලේ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට

  රු: 5,600,000
 • 10 acre land for sale (whole or divided to 1 acre portions)

  දිනය : 07 ජුනි. 2017 - 08:51 පෙ.ව
  අංකය : 1479841
  ස්ථානය : මාතලේ - රට්ටොට
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 800,000
Powered by wow.lk