Category


 • land for sale

  දිනය : 11 ජුලි. 2018 - 02:36 පෙ.ව
  අංකය : 1578172
  ස්ථානය : මාතලේ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : වාණිජ දේපළ

  රු: 5,000,000
 • commercial land for sale in dambulla

  දිනය : 09 ජුලි. 2018 - 11:05 පෙ.ව
  අංකය : 1577379
  ස්ථානය : මාතලේ - ඩම්බුල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • land with house for sale in dambulla

  දිනය : 05 ජුලි. 2018 - 04:38 පෙ.ව
  අංකය : 1576991
  ස්ථානය : මාතලේ - ඩම්බුල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • land for sale

  දිනය : 04 ජුලි. 2018 - 02:18 පෙ.ව
  අංකය : 1576734
  ස්ථානය : මාතලේ - මාතලේ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 120,000,000
 • 6 acre land with water frontage - dambulla

  දිනය : 29 ජුනි. 2018 - 11:26 පෙ.ව
  අංකය : 1575653
  ස්ථානය : මාතලේ - ඩම්බුල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 30,000,000
 • commercial land for sale in dambulla

  දිනය : 22 ජුනි. 2018 - 05:13 පෙ.ව
  අංකය : 1574417
  ස්ථානය : මාතලේ - ඩම්බුල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • land in madatugama

  දිනය : 19 ජුනි. 2018 - 10:17 පෙ.ව
  අංකය : 1573660
  ස්ථානය : මාතලේ - ඩම්බුල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 2,800,000
 • land in madatugama

  දිනය : 19 ජුනි. 2018 - 09:09 පෙ.ව
  අංකය : 1573657
  ස්ථානය : මාතලේ - ඩම්බුල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 2,800,000
 • 50 perch land is available for sale as a whole

  දිනය : 15 ජුනි. 2018 - 12:51 පෙ.ව
  අංකය : 1572945
  ස්ථානය : මාතලේ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 250,000
 • land for sale

  දිනය : 13 ජුනි. 2018 - 02:26 පෙ.ව
  අංකය : 1572582
  ස්ථානය : මාතලේ - ඩම්බුල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 1,500,000
 • සේර ඇල්ලට මායිම්ව සංචාරක නවාත...

  දිනය : 01 ජුනි. 2018 - 03:20 පෙ.ව
  අංකය : 1570542
  ස්ථානය : මාතලේ - ලග්ගල පල්ලෙගම
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 3,700,000
 • matale town.land for sale.

  දිනය : 31 මැයි. 2018 - 12:39 පෙ.ව
  අංකය : 1570258
  ස්ථානය : මාතලේ - මාතලේ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට

  රු: 600,000
 • matale town.land for sale.

  දිනය : 31 මැයි. 2018 - 12:24 පෙ.ව
  අංකය : 1570252
  ස්ථානය : මාතලේ - මාතලේ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 600,000
 • land for sale

  දිනය : 28 මැයි. 2018 - 05:49 පෙ.ව
  අංකය : 1569895
  ස්ථානය : මාතලේ - ගලෙවෙල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 35,000
 • land for sale facing kandy-jaffna road,matale

  දිනය : 28 මැයි. 2018 - 05:38 පෙ.ව
  අංකය : 1569792
  ස්ථානය : මාතලේ - මාතලේ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 13,800,000
 • land for sale

  දිනය : 21 මැයි. 2018 - 03:34 පෙ.ව
  අංකය : 1568747
  ස්ථානය : මාතලේ - ඩම්බුල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 400,000
 • land for sale in matale

  දිනය : 14 මැයි. 2018 - 01:37 පෙ.ව
  අංකය : 1567172
  ස්ථානය : මාතලේ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 6,000,000
 • ව්‍යාපාරයට අනගි බිම් කොටසක්

  දිනය : 11 මැයි. 2018 - 04:37 පෙ.ව
  අංකය : 1566775
  ස්ථානය : මාතලේ - යටවට්ට
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • a land for immediate sale in matale- katudeniya

  දිනය : 09 මැයි. 2018 - 03:58 පෙ.ව
  අංකය : 1566512
  ස්ථානය : මාතලේ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • a land for immediate sale in matale

  දිනය : 09 මැයි. 2018 - 03:55 පෙ.ව
  අංකය : 1566506
  ස්ථානය : මාතලේ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • land for sale

  දිනය : 08 මැයි. 2018 - 05:33 පෙ.ව
  අංකය : 1566179
  ස්ථානය : මාතලේ - ගලෙවෙල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 35,000
 • land for rent or lease at dambulla

  දිනය : 02 මැයි. 2018 - 02:56 පෙ.ව
  අංකය : 1565216
  ස්ථානය : මාතලේ - ඩම්බුල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : බද්දට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 85,000
 • valuable 22p in palapathwala

  දිනය : 01 මැයි. 2018 - 03:40 පෙ.ව
  අංකය : 1565130
  ස්ථානය : මාතලේ - පලපත්වෙල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට

  රු: 135,000
 • teak land for sale (facing kalundewa road)

  දිනය : 26 අප්‍රේ. 2018 - 03:36 පෙ.ව
  අංකය : 1564366
  ස්ථානය : මාතලේ - ඩම්බුල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : වෙනත්

  රු: 3,500,000
Powered by wow.lk