Category


 • kurunegala land in lake round

  දිනය : 17 ජන 2019 - 12:16 පෙ.ව
  අංකය : 1608419
  ස්ථානය : කුරුණෑගල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 7,700,000
 • land in kurunegala

  දිනය : 17 ජන 2019 - 09:37 පෙ.ව
  අංකය : 1608353
  ස්ථානය : කුරුණෑගල - කුරුනෙගල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 1,500,000
 • land for sale

  දිනය : 17 ජන 2019 - 09:12 පෙ.ව
  අංකය : 1608216
  ස්ථානය : කුරුණෑගල - කුලියපිටිය
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 57,000
 • residential land for sale

  දිනය : 17 ජන 2019 - 09:11 පෙ.ව
  අංකය : 1608180
  ස්ථානය : කුරුණෑගල - කුරුනෙගල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 600,000
 • land with house for sale

  දිනය : 16 ජන 2019 - 05:03 පෙ.ව
  අංකය : 1608086
  ස්ථානය : කුරුණෑගල - කුරුනෙගල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 1,200,000
 • land for sale in kurunegala

  දිනය : 16 ජන 2019 - 11:16 පෙ.ව
  අංකය : 1607935
  ස්ථානය : කුරුණෑගල - කුරුනෙගල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 85,000,000
 • land for sale in kurunegala municipal area(near by kurunegala lake)

  දිනය : 14 ජන 2019 - 12:07 පෙ.ව
  අංකය : 1607639
  ස්ථානය : කුරුණෑගල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 425,000
 • land for sale

  දිනය : 13 ජන 2019 - 01:24 පෙ.ව
  අංකය : 1607888
  ස්ථානය : කුරුණෑගල - කුරුනෙගල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • house and property for sale

  දිනය : 09 ජන 2019 - 11:31 පෙ.ව
  අංකය : 1607156
  ස්ථානය : කුරුණෑගල - කුරුනෙගල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 9,600,000
 • land for sale urgent

  දිනය : 07 ජන 2019 - 11:58 පෙ.ව
  අංකය : 1606922
  ස්ථානය : කුරුණෑගල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 4,650,000
 • land for sale kurunegala twon limit

  දිනය : 04 ජන 2019 - 02:57 පෙ.ව
  අංකය : 1606438
  ස්ථානය : කුරුණෑගල - කුරුනෙගල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 3,700,000
 • land for sale

  දිනය : 04 ජන 2019 - 09:16 පෙ.ව
  අංකය : 1606415
  ස්ථානය : කුරුණෑගල - කුරුනෙගල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 65,000
 • land for sale

  දිනය : 03 ජන 2019 - 03:39 පෙ.ව
  අංකය : 1606333
  ස්ථානය : කුරුණෑගල - කුරුනෙගල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 310,000
 • rice mill for sale in kurunagala

  දිනය : 03 ජන 2019 - 02:23 පෙ.ව
  අංකය : 1606220
  ස්ථානය : කුරුණෑගල - පොල්පිටිගම
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : නිවාස

  රු: 30,000,000
 • 44 perch land for sale in piduruwella

  දිනය : 03 ජන 2019 - 02:10 පෙ.ව
  අංකය : 1606304
  ස්ථානය : කුරුණෑගල - උහුමිය
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • land for sale in kurunegala mawathagama

  දිනය : 02 ජන 2019 - 11:13 පෙ.ව
  අංකය : 1606058
  ස්ථානය : කුරුණෑගල - මවතගම
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 1,050,000
 • land for sale

  දිනය : 27 දෙසැ. 2018 - 09:03 පෙ.ව
  අංකය : 1605425
  ස්ථානය : කුරුණෑගල - අලව්ව
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 38,000,000
 • 19 p land facing to willgoda road yanthampalawa.

  දිනය : 26 දෙසැ. 2018 - 04:00 පෙ.ව
  අංකය : 1605364
  ස්ථානය : කුරුණෑගල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 19,000,000
 • 17.5p x 2 blocks at perakum mawatha,lakeround kurunegala

  දිනය : 26 දෙසැ. 2018 - 03:59 පෙ.ව
  අංකය : 1605367
  ස්ථානය : කුරුණෑගල - කුරුනෙගල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 650,000
 • land for rent

  දිනය : 26 දෙසැ. 2018 - 11:15 පෙ.ව
  අංකය : 1605267
  ස්ථානය : කුරුණෑගල - ගිරිඋල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : බද්දට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 10,000
 • narammala, kiwulgalla land for sale

  දිනය : 11 දෙසැ. 2018 - 02:33 පෙ.ව
  අංකය : 1594799
  ස්ථානය : කුරුණෑගල - නරම්මල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 1,700,000
 • පොතුහැරින් අගනා ඉඩමක්

  දිනය : 11 දෙසැ. 2018 - 02:14 පෙ.ව
  අංකය : 1594650
  ස්ථානය : කුරුණෑගල - කුරුනෙගල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 2,100,000
 • 15p land in uyandana junction, kurunegala

  දිනය : 11 දෙසැ. 2018 - 02:09 පෙ.ව
  අංකය : 1594738
  ස්ථානය : කුරුණෑගල - කුරුනෙගල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 500,000
 • coconut land for sale

  දිනය : 11 දෙසැ. 2018 - 01:45 පෙ.ව
  අංකය : 1595453
  ස්ථානය : කුරුණෑගල - කුලියපිටිය
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 15,000,000
 • land foe sale

  දිනය : 11 දෙසැ. 2018 - 01:40 පෙ.ව
  අංකය : 1595699
  ස්ථානය : කුරුණෑගල - පොල්ගහවෙල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 1,500,000
Powered by wow.lk