Category


 • land for sale in uhumeya - pothuhera

  දිනය : 17 නොවැ. 2017 - 01:47 පෙ.ව
  අංකය : 1530412
  ස්ථානය : කුරුණෑගල - පොතුහෙර
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 39,500,000
 • land for sale in kurunegala barandana

  දිනය : 16 නොවැ. 2017 - 04:51 පෙ.ව
  අංකය : 1530305
  ස්ථානය : කුරුණෑගල - රිඩිගම
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 60,000
 • land for sale in kurunegala lake round

  දිනය : 16 නොවැ. 2017 - 04:51 පෙ.ව
  අංකය : 1530306
  ස්ථානය : කුරුණෑගල - කුරුනෙගල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 700,000
 • kurunegala ,malkaduwawa land

  දිනය : 16 නොවැ. 2017 - 11:05 පෙ.ව
  අංකය : 1530182
  ස්ථානය : කුරුණෑගල - කුරුනෙගල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 7,350,000
 • land for sell narammala.

  දිනය : 15 නොවැ. 2017 - 03:28 පෙ.ව
  අංකය : 1529985
  ස්ථානය : කුරුණෑගල - නරම්මල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 7,000,000
 • land for sale in pannare

  දිනය : 15 නොවැ. 2017 - 03:27 පෙ.ව
  අංකය : 1529998
  ස්ථානය : කුරුණෑගල - පන්නල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 6,000,000
 • pothuhara town land for sale

  දිනය : 14 නොවැ. 2017 - 08:50 පෙ.ව
  අංකය : 1529589
  ස්ථානය : කුරුණෑගල - පොතුහෙර
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • land in kurunegala lake round (welangolla)

  දිනය : 13 නොවැ. 2017 - 04:47 පෙ.ව
  අංකය : 1529328
  ස්ථානය : කුරුණෑගල - කුරුනෙගල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට

  රු: 6,000,000
 • land for sale in narammala

  දිනය : 13 නොවැ. 2017 - 04:40 පෙ.ව
  අංකය : 1529393
  ස්ථානය : කුරුණෑගල - නරම්මල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 3,350,000
 • land -sale in galgamuwa

  දිනය : 10 නොවැ. 2017 - 11:16 පෙ.ව
  අංකය : 1528888
  ස්ථානය : කුරුණෑගල - ගල්ගමුව
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 6,000,000
 • land and house for sale

  දිනය : 10 නොවැ. 2017 - 08:45 පෙ.ව
  අංකය : 1528857
  ස්ථානය : කුරුණෑගල - වරියපොල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 16,000,000
 • land with a house

  දිනය : 09 නොවැ. 2017 - 05:18 පෙ.ව
  අංකය : 1528763
  ස්ථානය : කුරුණෑගල - බින්ගිරිය
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 2,700,000
 • land with a house

  දිනය : 09 නොවැ. 2017 - 05:18 පෙ.ව
  අංකය : 1528764
  ස්ථානය : කුරුණෑගල - බින්ගිරිය
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 2,700,000
 • land for sale

  දිනය : 08 නොවැ. 2017 - 05:30 පෙ.ව
  අංකය : 1528503
  ස්ථානය : කුරුණෑගල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 1,200,000
 • coconut land with a new house(finishing to complete) for sale 4.25 acres

  දිනය : 08 නොවැ. 2017 - 11:24 පෙ.ව
  අංකය : 1528378
  ස්ථානය : කුරුණෑගල - පන්නල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 12,500,000
 • lands for sale in kuliyapitiya

  දිනය : 08 නොවැ. 2017 - 08:51 පෙ.ව
  අංකය : 1524919
  ස්ථානය : කුරුණෑගල - කුලියපිටිය
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • kurunegala land for sale.

  දිනය : 07 නොවැ. 2017 - 08:17 පෙ.ව
  අංකය : 1525836
  ස්ථානය : කුරුණෑගල - කුරුනෙගල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 12,000,000
 • golden opportunity....

  දිනය : 06 නොවැ. 2017 - 09:04 පෙ.ව
  අංකය : 1527344
  ස්ථානය : කුරුණෑගල - අලව්ව
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : වාණිජ දේපළ

  රු: 1
 • golden opportunity....

  දිනය : 06 නොවැ. 2017 - 09:03 පෙ.ව
  අංකය : 1527342
  ස්ථානය : කුරුණෑගල - අලව්ව
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • පචස් 30 ඉඩමක් විකිනිමට

  දිනය : 06 නොවැ. 2017 - 08:50 පෙ.ව
  අංකය : 1527560
  ස්ථානය : කුරුණෑගල - කටුපොට
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට

  රු: 3,000,000
 • good land for sale

  දිනය : 01 නොවැ. 2017 - 03:42 පෙ.ව
  අංකය : 1526808
  ස්ථානය : කුරුණෑගල - මහො
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 5,000,000
 • land for sale in kurunegala, wellawa

  දිනය : 01 නොවැ. 2017 - 11:02 පෙ.ව
  අංකය : 1525673
  ස්ථානය : කුරුණෑගල - වෙල්ලව
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 80,000
 • land for sale in kurunegala

  දිනය : 01 නොවැ. 2017 - 11:00 පෙ.ව
  අංකය : 1525872
  ස්ථානය : කුරුණෑගල - කුරුනෙගල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 295,000
 • land for sale near kuliyapitiya

  දිනය : 01 නොවැ. 2017 - 08:22 පෙ.ව
  අංකය : 1526565
  ස්ථානය : කුරුණෑගල - කුලියපිටිය
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 450,000
 • වරියපොළ නගරයට නුදුරින්, අක්කර ...

  දිනය : 19 ඔක්. 2017 - 11:39 පෙ.ව
  අංකය : 1523825
  ස්ථානය : කුරුණෑගල - වරියපොල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 4,500,000
Powered by wow.lk