Category


 • කෑගල්ල නගරාසන්නයෙන් අගනා ඉඩම...

  දිනය : 20 ජුලි. 2018 - 09:08 පෙ.ව
  අංකය : 1579856
  ස්ථානය : කෑගල්ල - කෙගල්ලෙ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 7,500,000
 • 40 perches for sale in kegalle

  දිනය : 16 ජුලි. 2018 - 01:25 පෙ.ව
  අංකය : 1578883
  ස්ථානය : කෑගල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • land for sale in dehiowita town

  දිනය : 14 ජුලි. 2018 - 10:03 පෙ.ව
  අංකය : 1578696
  ස්ථානය : කෑගල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 9,500,000
 • ideal place for a business in yatiyanthota town area.

  දිනය : 09 ජුලි. 2018 - 04:43 පෙ.ව
  අංකය : 1577763
  ස්ථානය : කෑගල්ල - යටියන්ටොට
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : වාණිජ දේපළ

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • quck sale in land

  දිනය : 30 ජුනි. 2018 - 04:39 පෙ.ව
  අංකය : 1575984
  ස්ථානය : කෑගල්ල - රුවන්වෙල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 420,000
 • land for rent or lease

  දිනය : 29 ජුනි. 2018 - 08:54 පෙ.ව
  අංකය : 1575608
  ස්ථානය : කෑගල්ල - රුවන්වෙල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : බද්දට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 58,000
 • අගනා බිම් කොටසක් විකණීමට ඇත

  දිනය : 28 ජුනි. 2018 - 09:09 පෙ.ව
  අංකය : 1575359
  ස්ථානය : කෑගල්ල - මවනෙල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 350,000
 • land with house for sale in kegalle

  දිනය : 25 ජුනි. 2018 - 11:11 පෙ.ව
  අංකය : 1574673
  ස්ථානය : කෑගල්ල - කෙගල්ලෙ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 12,500,000
 • land for sale

  දිනය : 12 ජුනි. 2018 - 10:29 පෙ.ව
  අංකය : 1572318
  ස්ථානය : කෑගල්ල - කෙගල්ලෙ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 27,500,000
 • land for sale

  දිනය : 11 ජුනි. 2018 - 10:25 පෙ.ව
  අංකය : 1572119
  ස්ථානය : කෑගල්ල - කෙගල්ලෙ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 820,000
 • land for sale - 45 perch

  දිනය : 11 ජුනි. 2018 - 10:23 පෙ.ව
  අංකය : 1572112
  ස්ථානය : කෑගල්ල - වරකපොල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 150,000
 • land and house in kegalle

  දිනය : 04 ජුනි. 2018 - 09:13 පෙ.ව
  අංකය : 1570876
  ස්ථානය : කෑගල්ල - කෙගල්ලෙ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 7,000,000
 • කිතුල්ගල නිවසක් සහිත ඉඩමක්

  දිනය : 21 මැයි. 2018 - 03:54 පෙ.ව
  අංකය : 1568783
  ස්ථානය : කෑගල්ල - කිටුල්ගල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 6,000,000
 • කිතුල්ගල නිවසක් සහිත ඉඩමක්

  දිනය : 21 මැයි. 2018 - 03:38 පෙ.ව
  අංකය : 1568775
  ස්ථානය : කෑගල්ල - කිටුල්ගල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 600,000
 • land with house for sale in rambukkana

  දිනය : 10 මැයි. 2018 - 12:57 පෙ.ව
  අංකය : 1566636
  ස්ථානය : කෑගල්ල - රම්බුක්කන
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : නිවාස

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • debagama land for sale

  දිනය : 05 මැයි. 2018 - 11:57 පෙ.ව
  අංකය : 1565363
  ස්ථානය : කෑගල්ල - ඩෙහිඔවිට
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 6,500,000
 • land for sale in kegalle

  දිනය : 26 අප්‍රේ. 2018 - 10:55 පෙ.ව
  අංකය : 1564278
  ස්ථානය : කෑගල්ල - කෙගල්ලෙ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • land for sale in mawanella

  දිනය : 25 අප්‍රේ. 2018 - 09:04 පෙ.ව
  අංකය : 1564082
  ස්ථානය : කෑගල්ල - මවනෙල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 5,250,000
 • කිතුල්ගලින් ඉඩමක්

  දිනය : 03 අප්‍රේ. 2018 - 02:02 පෙ.ව
  අංකය : 1561083
  ස්ථානය : කෑගල්ල - කිටුල්ගල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 6,500,000
 • land for sale in kegalle

  දිනය : 29 ජන. 2018 - 08:56 පෙ.ව
  අංකය : 1560214
  ස්ථානය : කෑගල්ල - කෙගල්ලෙ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 170,000
 • land for sale in warakapola

  දිනය : 24 ජන. 2018 - 12:30 පෙ.ව
  අංකය : 1559415
  ස්ථානය : කෑගල්ල - වරකපොල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • land for sale in mawanella

  දිනය : 19 ජන. 2018 - 11:17 පෙ.ව
  අංකය : 1558230
  ස්ථානය : කෑගල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 155,000
 • precious land for sale in kegalle town

  දිනය : 15 ජන. 2018 - 08:56 පෙ.ව
  අංකය : 1557691
  ස්ථානය : කෑගල්ල - කෙගල්ලෙ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 37,000,000
 • coconut land for sale

  දිනය : 14 ජන. 2018 - 02:41 පෙ.ව
  අංකය : 1557612
  ස්ථානය : කෑගල්ල - රම්බුක්කන
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට

  රු: 1,250,000
 • land for sale

  දිනය : 13 ජන. 2018 - 03:54 පෙ.ව
  අංකය : 1557414
  ස්ථානය : කෑගල්ල - මවනෙල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 25,500,000
Powered by wow.lk