Category


 • land for sale

  දිනය : 20 ජන 2018 - 12:16 පෙ.ව
  අංකය : 1545853
  ස්ථානය : කෑගල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 2,200,000
 • land for sale in kegalle

  දිනය : 16 ජන 2018 - 12:54 පෙ.ව
  අංකය : 1545106
  ස්ථානය : කෑගල්ල - කෙගල්ලෙ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • land for sale ruwanwella (maththamagoda)

  දිනය : 03 ජන 2018 - 05:37 පෙ.ව
  අංකය : 1541939
  ස්ථානය : කෑගල්ල - රුවන්වෙල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 100,000
 • land for sale in kotiyakumbura , kegalle

  දිනය : 02 ජන 2018 - 11:38 පෙ.ව
  අංකය : 1541338
  ස්ථානය : කෑගල්ල - කොටියකුම්බුර
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • land for sale in yattogoda

  දිනය : 30 දෙසැ. 2017 - 02:32 පෙ.ව
  අංකය : 1539658
  ස්ථානය : කෑගල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 2,200,000
 • 50 perches land for urgent sale

  දිනය : 30 දෙසැ. 2017 - 01:14 පෙ.ව
  අංකය : 1541166
  ස්ථානය : කෑගල්ල - මවනෙල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 50,000
 • land for sale in kitulgala

  දිනය : 30 දෙසැ. 2017 - 10:35 පෙ.ව
  අංකය : 1541090
  ස්ථානය : කෑගල්ල - කිටුල්ගල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 11,000
 • land for sale ruwanwella (maththamagoda)

  දිනය : 29 දෙසැ. 2017 - 05:06 පෙ.ව
  අංකය : 1540885
  ස්ථානය : කෑගල්ල - රුවන්වෙල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 100,000
 • land for sale ruwanwella (maththamagoda)

  දිනය : 28 දෙසැ. 2017 - 03:29 පෙ.ව
  අංකය : 1540357
  ස්ථානය : කෑගල්ල - රුවන්වෙල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 100,000
 • land in kegalle

  දිනය : 19 දෙසැ. 2017 - 01:36 පෙ.ව
  අංකය : 1538469
  ස්ථානය : කෑගල්ල - කෙගල්ලෙ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 4,700,000
 • land sale ruwanwella

  දිනය : 16 දෙසැ. 2017 - 12:44 පෙ.ව
  අංකය : 1537642
  ස්ථානය : කෑගල්ල - රුවන්වෙල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 2,640,000
 • super 40 perch land for sell, build your dream home

  දිනය : 14 දෙසැ. 2017 - 05:17 පෙ.ව
  අංකය : 1537347
  ස්ථානය : කෑගල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 100,000
 • 15 acres land with house

  දිනය : 13 දෙසැ. 2017 - 05:18 පෙ.ව
  අංකය : 1537057
  ස්ථානය : කෑගල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 300,000
 • land for sale

  දිනය : 13 දෙසැ. 2017 - 09:58 පෙ.ව
  අංකය : 1536888
  ස්ථානය : කෑගල්ල - කෙගල්ලෙ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 400,000
 • land for sale

  දිනය : 08 දෙසැ. 2017 - 09:55 පෙ.ව
  අංකය : 1535561
  ස්ථානය : කෑගල්ල - මවනෙල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 1,400,000
 • a best land for living with a calm nature.

  දිනය : 07 දෙසැ. 2017 - 01:11 පෙ.ව
  අංකය : 1535507
  ස්ථානය : කෑගල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට

  රු: 150,000
 • commericial land for sale in algama (4.5 acers) with young rubber

  දිනය : 05 දෙසැ. 2017 - 03:40 පෙ.ව
  අංකය : 1534836
  ස්ථානය : කෑගල්ල - අල්ගම
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 6,500,000
 • 2 acre land to be sold in polgahawela

  දිනය : 05 දෙසැ. 2017 - 08:45 පෙ.ව
  අංකය : 1534747
  ස්ථානය : කෑගල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 33,000,000
 • lands for sale

  දිනය : 30 නොවැ. 2017 - 04:50 පෙ.ව
  අංකය : 1533774
  ස්ථානය : කෑගල්ල - බටුවිට
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 3,000,000
 • land for sale in daraniyagala

  දිනය : 29 නොවැ. 2017 - 08:46 පෙ.ව
  අංකය : 1533411
  ස්ථානය : කෑගල්ල - දෑරනියගල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 1,500,000
 • well maintained tea estate for sale

  දිනය : 28 නොවැ. 2017 - 09:09 පෙ.ව
  අංකය : 1532641
  ස්ථානය : කෑගල්ල - යටියන්ටොට
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 8,000,000
 • coconut land for sale

  දිනය : 22 නොවැ. 2017 - 04:48 පෙ.ව
  අංකය : 1531767
  ස්ථානය : කෑගල්ල - රම්බුක්කන
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 75,000
 • kegalle 200 acre rubber estate for sale

  දිනය : 22 නොවැ. 2017 - 11:53 පෙ.ව
  අංකය : 1531645
  ස්ථානය : කෑගල්ල - කෙගල්ලෙ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 1,000,000
 • kegalle 50 acre rubber land for sale

  දිනය : 22 නොවැ. 2017 - 11:53 පෙ.ව
  අංකය : 1531643
  ස්ථානය : කෑගල්ල - කෙගල්ලෙ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • plantation land for sale

  දිනය : 09 නොවැ. 2017 - 03:41 පෙ.ව
  අංකය : 1528716
  ස්ථානය : කෑගල්ල - ඩෙහිඔවිට
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 990,000
Powered by wow.lk