Category


 • කිතුල්ගලින් ඉඩමක්

  දිනය : 03 අප්‍රේ. 2018 - 02:02 පෙ.ව
  අංකය : 1561083
  ස්ථානය : කෑගල්ල - කිටුල්ගල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 6,500,000
 • land for sale in kegalle

  දිනය : 29 ජන. 2018 - 08:56 පෙ.ව
  අංකය : 1560214
  ස්ථානය : කෑගල්ල - කෙගල්ලෙ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 170,000
 • land for sale in warakapola

  දිනය : 24 ජන. 2018 - 12:30 පෙ.ව
  අංකය : 1559415
  ස්ථානය : කෑගල්ල - වරකපොල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • land for sale in mawanella

  දිනය : 19 ජන. 2018 - 11:17 පෙ.ව
  අංකය : 1558230
  ස්ථානය : කෑගල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 155,000
 • precious land for sale in kegalle town

  දිනය : 15 ජන. 2018 - 08:56 පෙ.ව
  අංකය : 1557691
  ස්ථානය : කෑගල්ල - කෙගල්ලෙ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 37,000,000
 • coconut land for sale

  දිනය : 14 ජන. 2018 - 02:41 පෙ.ව
  අංකය : 1557612
  ස්ථානය : කෑගල්ල - රම්බුක්කන
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට

  රු: 1,250,000
 • land for sale

  දිනය : 13 ජන. 2018 - 03:54 පෙ.ව
  අංකය : 1557414
  ස්ථානය : කෑගල්ල - මවනෙල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 25,500,000
 • ,ඉඩමක් බදු දීමට

  දිනය : 13 ජන. 2018 - 08:57 පෙ.ව
  අංකය : 1557261
  ස්ථානය : කෑගල්ල - රුවන්වෙල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : බද්දට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 100,000
 • 37p precious land for sale in kegalle town

  දිනය : 06 ජන. 2018 - 04:32 පෙ.ව
  අංකය : 1556012
  ස්ථානය : කෑගල්ල - කෙගල්ලෙ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 37,000,000
 • land for sale in rambukkana, hewadiwela

  දිනය : 05 ජන. 2018 - 05:06 පෙ.ව
  අංකය : 1555703
  ස්ථානය : කෑගල්ල - රම්බුක්කන
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 2,790,000
 • coconut land for sale

  දිනය : 27 පෙබ 2018 - 04:38 පෙ.ව
  අංකය : 1554451
  ස්ථානය : කෑගල්ල - රම්බුක්කන
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 75,000
 • land for sale

  දිනය : 22 පෙබ 2018 - 08:50 පෙ.ව
  අංකය : 1553283
  ස්ථානය : කෑගල්ල - මවනෙල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 1,000,000
 • land sale in මාවනෑල්ල

  දිනය : 19 පෙබ 2018 - 09:05 පෙ.ව
  අංකය : 1552259
  ස්ථානය : කෑගල්ල - මවනෙල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට

  රු: 1,200,000
 • rubber land for sale

  දිනය : 14 පෙබ 2018 - 02:55 පෙ.ව
  අංකය : 1551332
  ස්ථානය : කෑගල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : වාණිජ දේපළ

  රු: 40,000,000
 • land for sell - mawnella

  දිනය : 07 පෙබ 2018 - 09:39 පෙ.ව
  අංකය : 1549678
  ස්ථානය : කෑගල්ල - මවනෙල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 1,400,000
 • immediately for sale

  දිනය : 06 පෙබ 2018 - 03:36 පෙ.ව
  අංකය : 1549248
  ස්ථානය : කෑගල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 140,000
 • house with land

  දිනය : 01 පෙබ 2018 - 08:59 පෙ.ව
  අංකය : 1548232
  ස්ථානය : කෑගල්ල - රුවන්වෙල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 2,600,000
 • land for sale in kegalle

  දිනය : 30 ජන 2018 - 09:50 පෙ.ව
  අංකය : 1548043
  ස්ථානය : කෑගල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට

  රු: 7,500,000
 • land for sale

  දිනය : 20 ජන 2018 - 12:16 පෙ.ව
  අංකය : 1545853
  ස්ථානය : කෑගල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 2,200,000
 • land for sale in kegalle

  දිනය : 16 ජන 2018 - 12:54 පෙ.ව
  අංකය : 1545106
  ස්ථානය : කෑගල්ල - කෙගල්ලෙ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • land for sale ruwanwella (maththamagoda)

  දිනය : 03 ජන 2018 - 05:37 පෙ.ව
  අංකය : 1541939
  ස්ථානය : කෑගල්ල - රුවන්වෙල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 100,000
 • land for sale in kotiyakumbura , kegalle

  දිනය : 02 ජන 2018 - 11:38 පෙ.ව
  අංකය : 1541338
  ස්ථානය : කෑගල්ල - කොටියකුම්බුර
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • land for sale in yattogoda

  දිනය : 30 දෙසැ. 2017 - 02:32 පෙ.ව
  අංකය : 1539658
  ස්ථානය : කෑගල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 2,200,000
 • 50 perches land for urgent sale

  දිනය : 30 දෙසැ. 2017 - 01:14 පෙ.ව
  අංකය : 1541166
  ස්ථානය : කෑගල්ල - මවනෙල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 50,000
 • land for sale in kitulgala

  දිනය : 30 දෙසැ. 2017 - 10:35 පෙ.ව
  අංකය : 1541090
  ස්ථානය : කෑගල්ල - කිටුල්ගල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 11,000
Powered by wow.lk