Category


 • a land for lease in chunnakam

  දිනය : 27 ජන. 2018 - 01:43 පෙ.ව
  අංකය : 1559819
  ස්ථානය : යාපනය - චුන්නකම්
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : බද්දට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 100,005
 • land for sale in kokuvil champion lane

  දිනය : 19 ජන. 2018 - 11:49 පෙ.ව
  අංකය : 1558417
  ස්ථානය : යාපනය - කොකුවිල්
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 5,280,000
 • land 4 sale

  දිනය : 24 පෙබ 2018 - 10:20 පෙ.ව
  අංකය : 1553666
  ස්ථානය : යාපනය - චවකච්චෙරි
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : වාණිජ දේපළ

  රු: 650,000
 • land for sale in chavakachcheri

  දිනය : 19 පෙබ 2018 - 09:10 පෙ.ව
  අංකය : 1552268
  ස්ථානය : යාපනය - චවකච්චෙරි
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • a land for lease

  දිනය : 09 දෙසැ. 2017 - 01:53 පෙ.ව
  අංකය : 1536074
  ස්ථානය : යාපනය - චුන්නකම්
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : බද්දට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 100,000
 • a land for lease

  දිනය : 09 දෙසැ. 2017 - 11:52 පෙ.ව
  අංකය : 1535873
  ස්ථානය : යාපනය - චුන්නකම්
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : බද්දට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 100,000
 • land for sale

  දිනය : 03 ඔක්. 2017 - 09:37 පෙ.ව
  අංකය : 1519199
  ස්ථානය : යාපනය - ඩෙල්ෆ්ට්
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 8,000,000
Powered by wow.lk