Category


 • land for sale in unawatuna

  දිනය : 17 අගෝ. 2018 - 11:57 පෙ.ව
  අංකය : 1585313
  ස්ථානය : ගාල්ල - උනවටුන
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 325,000
 • beautiful beach land in ahungalle

  දිනය : 16 අගෝ. 2018 - 11:13 පෙ.ව
  අංකය : 1585103
  ස්ථානය : ගාල්ල - අහුන්ගල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 126,000,000
 • land at hapugala , batuwantudawa road

  දිනය : 16 අගෝ. 2018 - 09:06 පෙ.ව
  අංකය : 1585005
  ස්ථානය : ගාල්ල - හපුගල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 2,000,000
 • land with house for sale in elpitiya

  දිනය : 15 අගෝ. 2018 - 03:08 පෙ.ව
  අංකය : 1584958
  ස්ථානය : ගාල්ල - ඇල්පිටිය
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : නිවාස

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • land for sale in wakwalla

  දිනය : 10 අගෝ. 2018 - 03:19 පෙ.ව
  අංකය : 1584039
  ස්ථානය : ගාල්ල - වක්වෙල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 8,500,000
 • land for sale in baddegama

  දිනය : 07 අගෝ. 2018 - 08:20 පෙ.ව
  අංකය : 1582917
  ස්ථානය : ගාල්ල - බඩ්ඩෙගම
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 90,000
 • land for sale baddegama

  දිනය : 06 අගෝ. 2018 - 05:45 පෙ.ව
  අංකය : 1583082
  ස්ථානය : ගාල්ල - බඩ්ඩෙගම
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 90,000
 • land for sale in galle - beligaha

  දිනය : 01 අගෝ. 2018 - 05:00 පෙ.ව
  අංකය : 1577074
  ස්ථානය : ගාල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • colonial villa hikkaduwa (dodanduwa)

  දිනය : 28 ජුලි. 2018 - 03:47 පෙ.ව
  අංකය : 1581471
  ස්ථානය : ගාල්ල - හික්කඩුව
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : නිවාස

  රු: 64,075,000
 • cinnamon land for sale

  දිනය : 28 ජුලි. 2018 - 02:50 පෙ.ව
  අංකය : 1581251
  ස්ථානය : ගාල්ල - අම්බලන්ගොඩ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 4,850,000
 • cinnamon land for sale

  දිනය : 28 ජුලි. 2018 - 02:50 පෙ.ව
  අංකය : 1581252
  ස්ථානය : ගාල්ල - අම්බලන්ගොඩ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 485,000,000
 • riverfront land for sale

  දිනය : 28 ජුලි. 2018 - 01:46 පෙ.ව
  අංකය : 1581269
  ස්ථානය : ගාල්ල - පිටිගල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 45,000
 • land for sale in galle

  දිනය : 28 ජුලි. 2018 - 11:26 පෙ.ව
  අංකය : 1581186
  ස්ථානය : ගාල්ල - අක්මීමන
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 160,000
 • cinnamon land for sale

  දිනය : 28 ජුලි. 2018 - 10:58 පෙ.ව
  අංකය : 1581322
  ස්ථානය : ගාල්ල - අම්බලන්ගොඩ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 4,850,000
 • beach front bare land for sale in ahungalla

  දිනය : 26 ජුලි. 2018 - 09:02 පෙ.ව
  අංකය : 1580930
  ස්ථානය : ගාල්ල - අහුන්ගල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • beach front bare land for sale in ahungalla

  දිනය : 24 ජුලි. 2018 - 03:48 පෙ.ව
  අංකය : 1580767
  ස්ථානය : ගාල්ල - අහුන්ගල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 1,400,000
 • 12 perches land in bogahagoda junction. බෝගහගොඩ හන්දිය...

  දිනය : 23 ජුලි. 2018 - 03:14 පෙ.ව
  අංකය : 1580453
  ස්ථානය : ගාල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 1,800,000
 • galle - bogahagoda junction.12 perches land. බෝගහගොඩ හන්ද...

  දිනය : 23 ජුලි. 2018 - 03:14 පෙ.ව
  අංකය : 1580456
  ස්ථානය : ගාල්ල - වන්චවෙල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 1,800,000
 • land for immediate sale

  දිනය : 23 ජුලි. 2018 - 01:39 පෙ.ව
  අංකය : 1580027
  ස්ථානය : ගාල්ල - බෙන්තොට
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 3,500,000
 • tea land for sale

  දිනය : 12 ජුලි. 2018 - 10:59 පෙ.ව
  අංකය : 1578379
  ස්ථානය : ගාල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට

  රු: 1,950,000
 • land with house for sale

  දිනය : 11 ජුලි. 2018 - 04:44 පෙ.ව
  අංකය : 1578260
  ස්ථානය : ගාල්ල - වක්වෙල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • land for sale meepe

  දිනය : 11 ජුලි. 2018 - 02:12 පෙ.ව
  අංකය : 1578221
  ස්ථානය : ගාල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 1,450,000
 • tea land for sale

  දිනය : 09 ජුලි. 2018 - 02:48 පෙ.ව
  අංකය : 1577685
  ස්ථානය : ගාල්ල - ල්මඩුව
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 10,000,000
 • land for sale

  දිනය : 09 ජුලි. 2018 - 02:00 පෙ.ව
  අංකය : 1577470
  ස්ථානය : ගාල්ල - උනවටුන
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • 15 phs paddy land for urgently sale at galle,uluwitike(370 bus route)

  දිනය : 09 ජුලි. 2018 - 10:38 පෙ.ව
  අංකය : 1577297
  ස්ථානය : ගාල්ල - උලුවිටිකෙ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 5,000,000
Powered by wow.lk