Category


 • 20 perches - 1km from the town - beautiful surrounding

  දිනය : 17 ජුලි. 2018 - 01:36 පෙ.ව
  අංකය : 1579327
  ස්ථානය : බදුල්ල - මහියන්ගනය
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 6,000,000
 • වටිනා ඉඩමක් විකිණීමට

  දිනය : 18 ජුනි. 2018 - 09:48 පෙ.ව
  අංකය : 1573192
  ස්ථානය : බදුල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 500,000
 • ආනාගතයට හොද ආයෝජනයක්

  දිනය : 16 ජුනි. 2018 - 10:09 පෙ.ව
  අංකය : 1572948
  ස්ථානය : බදුල්ල - පස්සර
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 1,000,000
 • land in bandarawela

  දිනය : 14 ජුනි. 2018 - 09:13 පෙ.ව
  අංකය : 1572624
  ස්ථානය : බදුල්ල - බන්ඩරවෙල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 45,000
 • land for sale

  දිනය : 02 ජුනි. 2018 - 10:30 පෙ.ව
  අංකය : 1570685
  ස්ථානය : බදුල්ල - වෙලිමඩ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 4,850,000
 • land for sale in badulla, mahiyanganaya (adaulpotha)

  දිනය : 31 මැයි. 2018 - 03:32 පෙ.ව
  අංකය : 1570378
  ස්ථානය : බදුල්ල - මහියන්ගනය
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 6,000,000
 • land for sale in badulla, mahiyanganaya (adaulpotha)

  දිනය : 31 මැයි. 2018 - 12:26 පෙ.ව
  අංකය : 1570170
  ස්ථානය : බදුල්ල - මහියන්ගනය
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 6,000,000
 • land for sale in badulla, mahiyanganaya (adaulpotha)

  දිනය : 30 මැයි. 2018 - 01:29 පෙ.ව
  අංකය : 1570161
  ස්ථානය : බදුල්ල - මහියන්ගනය
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 6,000,000
 • land for sale

  දිනය : 30 මැයි. 2018 - 01:19 පෙ.ව
  අංකය : 1570091
  ස්ථානය : බදුල්ල - වෙලිමඩ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 350,000
 • land for sale in badulla

  දිනය : 23 මැයි. 2018 - 02:03 පෙ.ව
  අංකය : 1569085
  ස්ථානය : බදුල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 3,000,000
 • land for sale

  දිනය : 17 මැයි. 2018 - 02:11 පෙ.ව
  අංකය : 1568023
  ස්ථානය : බදුල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 400,000
 • land with building for sale in wellawaya

  දිනය : 26 අප්‍රේ. 2018 - 04:09 පෙ.ව
  අංකය : 1564397
  ස්ථානය : බදුල්ල - බදුල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : වාණිජ දේපළ

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • fantastic land

  දිනය : 26 අප්‍රේ. 2018 - 10:11 පෙ.ව
  අංකය : 1564239
  ස්ථානය : බදුල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 45,000
 • land for sale in the main road facing bindunuwewa bandarawela

  දිනය : 23 අප්‍රේ. 2018 - 03:35 පෙ.ව
  අංකය : 1563732
  ස්ථානය : බදුල්ල - බන්ඩරවෙල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 7,000,000
 • bare land for sale 170 perches in badulla

  දිනය : 18 ජන. 2018 - 03:11 පෙ.ව
  අංකය : 1558383
  ස්ථානය : බදුල්ල - බදුල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • looking to buy land in up country

  දිනය : 15 ජන. 2018 - 09:02 පෙ.ව
  අංකය : 1557718
  ස්ථානය : බදුල්ල - බන්ඩරවෙල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : ඕනෑකර තිබේ
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • විකිණීම සදහා ඉඩමක්

  දිනය : 14 ජන. 2018 - 10:39 පෙ.ව
  අංකය : 1557449
  ස්ථානය : බදුල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට

  රු: 3,000,000
 • විකිණීම සදහා ඉඩමක්

  දිනය : 12 ජන. 2018 - 04:16 පෙ.ව
  අංකය : 1557165
  ස්ථානය : බදුල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට

  රු: 3,000,000
 • land for sale in bandarawela

  දිනය : 10 ජන. 2018 - 11:28 පෙ.ව
  අංකය : 1556733
  ස්ථානය : බදුල්ල - බන්ඩරවෙල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 175,000
 • ella land sale

  දිනය : 05 ජන. 2018 - 01:48 පෙ.ව
  අංකය : 1555647
  ස්ථානය : බදුල්ල - එල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 130,000
 • lands for sale in diyatalawa -land blocks are available

  දිනය : 28 පෙබ 2018 - 11:52 පෙ.ව
  අංකය : 1554658
  ස්ථානය : බදුල්ල - ඩියටලව
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 3,300,000
 • bloked out lands for sale in diyatalawa

  දිනය : 28 පෙබ 2018 - 10:34 පෙ.ව
  අංකය : 1554523
  ස්ථානය : බදුල්ල - ඩියටලව
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 3,300,000
 • beautiful land for sale in ambadandegama,ella.

  දිනය : 23 පෙබ 2018 - 03:57 පෙ.ව
  අංකය : 1553659
  ස්ථානය : බදුල්ල - අම්බඩන්ඩෙගම
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 3,000,000
 • land for sale in hali-ela

  දිනය : 22 පෙබ 2018 - 03:21 පෙ.ව
  අංකය : 1553368
  ස්ථානය : බදුල්ල - හලි එල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 1,200,000
Powered by wow.lk