Category


 • land for sale

  දිනය : 14 දෙසැ. 2018 - 09:25 පෙ.ව
  අංකය : 1603998
  ස්ථානය : බදුල්ල - බදුල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : වාණිජ දේපළ

  රු: 960,000,000
 • land for sale, facing badulla kandy main road

  දිනය : 11 දෙසැ. 2018 - 02:11 පෙ.ව
  අංකය : 1594710
  ස්ථානය : බදුල්ල - කන්ඩකෙට්ය
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 1,500,000
 • land for sale in badulla, mahiyanganaya (adaulpotha)

  දිනය : 11 දෙසැ. 2018 - 01:54 පෙ.ව
  අංකය : 1595120
  ස්ථානය : බදුල්ල - මහියන්ගනය
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 600,000
 • land for sale in badulla, mahiyanganaya (adaulpotha)

  දිනය : 11 දෙසැ. 2018 - 01:39 පෙ.ව
  අංකය : 1595715
  ස්ථානය : බදුල්ල - මහියන්ගනය
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 3,600,000
 • bare land for sale in lunugala

  දිනය : 10 දෙසැ. 2018 - 02:17 පෙ.ව
  අංකය : 1601663
  ස්ථානය : බදුල්ල - ලුනුගල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 2,000,000
 • land for sale in diyatalawa

  දිනය : 30 ඔක්. 2018 - 04:32 පෙ.ව
  අංකය : 1598084
  ස්ථානය : බදුල්ල - ඩියටලව
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • land for sale

  දිනය : 15 සැප්. 2018 - 02:54 පෙ.ව
  අංකය : 1590840
  ස්ථානය : බදුල්ල - බදුල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • land for sale bandarawela,kinigama

  දිනය : 07 සැප්. 2018 - 04:19 පෙ.ව
  අංකය : 1589301
  ස්ථානය : බදුල්ල - බන්ඩරවෙල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : නිවාස

  රු: 2,500,000
 • land for sell in bandarawela.

  දිනය : 17 අගෝ. 2018 - 09:08 පෙ.ව
  අංකය : 1585229
  ස්ථානය : බදුල්ල - බන්ඩරවෙල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 65,000
 • 2 acres land with a house

  දිනය : 01 අගෝ. 2018 - 08:53 පෙ.ව
  අංකය : 1581920
  ස්ථානය : බදුල්ල - බදුල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට

  රු: 15,000,000
 • land for sale in scenic ella

  දිනය : 30 ජුලි. 2018 - 02:23 පෙ.ව
  අංකය : 1581693
  ස්ථානය : බදුල්ල - එල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 28,500,000
 • land for sale

  දිනය : 26 ජුලි. 2018 - 02:00 පෙ.ව
  අංකය : 1581095
  ස්ථානය : බදුල්ල - කන්ඩකෙට්ය
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 5,000,000
 • land for sale in bandarawela

  දිනය : 23 ජුලි. 2018 - 03:18 පෙ.ව
  අංකය : 1580474
  ස්ථානය : බදුල්ල - බන්ඩරවෙල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • 20 perches - 1km from the town - beautiful surrounding

  දිනය : 17 ජුලි. 2018 - 01:36 පෙ.ව
  අංකය : 1579327
  ස්ථානය : බදුල්ල - මහියන්ගනය
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 6,000,000
 • වටිනා ඉඩමක් විකිණීමට

  දිනය : 18 ජුනි. 2018 - 09:48 පෙ.ව
  අංකය : 1573192
  ස්ථානය : බදුල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 500,000
 • ආනාගතයට හොද ආයෝජනයක්

  දිනය : 16 ජුනි. 2018 - 10:09 පෙ.ව
  අංකය : 1572948
  ස්ථානය : බදුල්ල - පස්සර
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 1,000,000
 • land in bandarawela

  දිනය : 14 ජුනි. 2018 - 09:13 පෙ.ව
  අංකය : 1572624
  ස්ථානය : බදුල්ල - බන්ඩරවෙල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 45,000
 • land for sale

  දිනය : 02 ජුනි. 2018 - 10:30 පෙ.ව
  අංකය : 1570685
  ස්ථානය : බදුල්ල - වෙලිමඩ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 4,850,000
 • land for sale in badulla, mahiyanganaya (adaulpotha)

  දිනය : 31 මැයි. 2018 - 12:26 පෙ.ව
  අංකය : 1570170
  ස්ථානය : බදුල්ල - මහියන්ගනය
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 6,000,000
 • land for sale in badulla, mahiyanganaya (adaulpotha)

  දිනය : 30 මැයි. 2018 - 01:29 පෙ.ව
  අංකය : 1570161
  ස්ථානය : බදුල්ල - මහියන්ගනය
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 6,000,000
 • land for sale

  දිනය : 30 මැයි. 2018 - 01:19 පෙ.ව
  අංකය : 1570091
  ස්ථානය : බදුල්ල - වෙලිමඩ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 350,000
 • land for sale in badulla

  දිනය : 23 මැයි. 2018 - 02:03 පෙ.ව
  අංකය : 1569085
  ස්ථානය : බදුල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 3,000,000
 • land for sale

  දිනය : 17 මැයි. 2018 - 02:11 පෙ.ව
  අංකය : 1568023
  ස්ථානය : බදුල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 400,000
 • land with building for sale in wellawaya

  දිනය : 26 අප්‍රේ. 2018 - 04:09 පෙ.ව
  අංකය : 1564397
  ස්ථානය : බදුල්ල - බදුල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : වාණිජ දේපළ

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • fantastic land

  දිනය : 26 අප්‍රේ. 2018 - 10:11 පෙ.ව
  අංකය : 1564239
  ස්ථානය : බදුල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 45,000
Powered by wow.lk