Category


 • land for sale

  දිනය : 17 මැයි. 2018 - 02:11 පෙ.ව
  අංකය : 1568023
  ස්ථානය : බදුල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 400,000
 • land with building for sale in wellawaya

  දිනය : 26 අප්‍රේ. 2018 - 04:09 පෙ.ව
  අංකය : 1564397
  ස්ථානය : බදුල්ල - බදුල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : වාණිජ දේපළ

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • fantastic land

  දිනය : 26 අප්‍රේ. 2018 - 10:11 පෙ.ව
  අංකය : 1564239
  ස්ථානය : බදුල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 45,000
 • land for sale in the main road facing bindunuwewa bandarawela

  දිනය : 23 අප්‍රේ. 2018 - 03:35 පෙ.ව
  අංකය : 1563732
  ස්ථානය : බදුල්ල - බන්ඩරවෙල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 7,000,000
 • bare land for sale 170 perches in badulla

  දිනය : 18 ජන. 2018 - 03:11 පෙ.ව
  අංකය : 1558383
  ස්ථානය : බදුල්ල - බදුල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • looking to buy land in up country

  දිනය : 15 ජන. 2018 - 09:02 පෙ.ව
  අංකය : 1557718
  ස්ථානය : බදුල්ල - බන්ඩරවෙල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : ඕනෑකර තිබේ
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • විකිණීම සදහා ඉඩමක්

  දිනය : 14 ජන. 2018 - 10:39 පෙ.ව
  අංකය : 1557449
  ස්ථානය : බදුල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට

  රු: 3,000,000
 • විකිණීම සදහා ඉඩමක්

  දිනය : 12 ජන. 2018 - 04:16 පෙ.ව
  අංකය : 1557165
  ස්ථානය : බදුල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට

  රු: 3,000,000
 • land for sale in bandarawela

  දිනය : 10 ජන. 2018 - 11:28 පෙ.ව
  අංකය : 1556733
  ස්ථානය : බදුල්ල - බන්ඩරවෙල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 175,000
 • ella land sale

  දිනය : 05 ජන. 2018 - 01:48 පෙ.ව
  අංකය : 1555647
  ස්ථානය : බදුල්ල - එල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 130,000
 • lands for sale in diyatalawa -land blocks are available

  දිනය : 28 පෙබ 2018 - 11:52 පෙ.ව
  අංකය : 1554658
  ස්ථානය : බදුල්ල - ඩියටලව
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 3,300,000
 • bloked out lands for sale in diyatalawa

  දිනය : 28 පෙබ 2018 - 10:34 පෙ.ව
  අංකය : 1554523
  ස්ථානය : බදුල්ල - ඩියටලව
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 3,300,000
 • beautiful land for sale in ambadandegama,ella.

  දිනය : 23 පෙබ 2018 - 03:57 පෙ.ව
  අංකය : 1553659
  ස්ථානය : බදුල්ල - අම්බඩන්ඩෙගම
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 3,000,000
 • land for sale in hali-ela

  දිනය : 22 පෙබ 2018 - 03:21 පෙ.ව
  අංකය : 1553368
  ස්ථානය : බදුල්ල - හලි එල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 1,200,000
 • land for sale in diyathalawa

  දිනය : 19 පෙබ 2018 - 05:18 පෙ.ව
  අංකය : 1552733
  ස්ථානය : බදුල්ල - ඩියටලව
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • tea land

  දිනය : 13 පෙබ 2018 - 09:02 පෙ.ව
  අංකය : 1550998
  ස්ථානය : බදුල්ල - එට්ටම්පිටිය
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 8,000,000
 • land for sale in bandarawela

  දිනය : 22 ජන 2018 - 08:42 පෙ.ව
  අංකය : 1546040
  ස්ථානය : බදුල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 100,000,000
 • land for sale in haputhale

  දිනය : 16 ජන 2018 - 09:56 පෙ.ව
  අංකය : 1544831
  ස්ථානය : බදුල්ල - හපුටලෙ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 20,000,000
 • ella land sale next to water fall

  දිනය : 02 ජන 2018 - 11:43 පෙ.ව
  අංකය : 1541314
  ස්ථානය : බදුල්ල - එල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 120,000
 • land for sale in bandarawela

  දිනය : 22 දෙසැ. 2017 - 08:47 පෙ.ව
  අංකය : 1539116
  ස්ථානය : බදුල්ල - බන්ඩරවෙල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 4,500,000
 • land for sale at kahagolla bandarawela

  දිනය : 21 දෙසැ. 2017 - 08:37 පෙ.ව
  අංකය : 1538821
  ස්ථානය : බදුල්ල - ඩියටලව
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 4,500,000
 • land for sale

  දිනය : 12 දෙසැ. 2017 - 01:31 පෙ.ව
  අංකය : 1536765
  ස්ථානය : බදුල්ල - බදුල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 1,800,000
 • land for sale in badulla

  දිනය : 28 නොවැ. 2017 - 06:10 පෙ.ව
  අංකය : 1533057
  ස්ථානය : බදුල්ල - බදුල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • a land suitable for hotel complex, cabanas, ecotourism purposes for sale

  දිනය : 27 නොවැ. 2017 - 05:28 පෙ.ව
  අංකය : 1532719
  ස්ථානය : බදුල්ල - නිකපොත
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  වැඩිම ඉල්ලුමට
Powered by wow.lk