Category


 • land for sale in anuradhapura

  දිනය : 16 නොවැ. 2017 - 08:46 පෙ.ව
  අංකය : 1530084
  ස්ථානය : අනුරාධපුරය
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 7,040,000
 • land for sale

  දිනය : 15 නොවැ. 2017 - 05:11 පෙ.ව
  අංකය : 1530048
  ස්ථානය : අනුරාධපුරය
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 7,040,000
 • land in anuradhapura

  දිනය : 10 නොවැ. 2017 - 02:57 පෙ.ව
  අංකය : 1528966
  ස්ථානය : අනුරාධපුරය - අනුරදපුර
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 55,000
 • land for sale

  දිනය : 07 නොවැ. 2017 - 05:48 පෙ.ව
  අංකය : 1528247
  ස්ථානය : අනුරාධපුරය - රජන්ගනය
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 2,500,000
 • land for sale in mihinthale

  දිනය : 07 නොවැ. 2017 - 08:25 පෙ.ව
  අංකය : 1528138
  ස්ථානය : අනුරාධපුරය - මිහින්ටලෙ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 3,000,000
 • තලාව නගරයේ ඉඩමක් විකිණීමට ඇත.

  දිනය : 07 නොවැ. 2017 - 08:14 පෙ.ව
  අංකය : 1527194
  ස්ථානය : අනුරාධපුරය - ටලව
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • land for sale in anuradhapura.

  දිනය : 01 නොවැ. 2017 - 07:35 පෙ.ව
  අංකය : 1526701
  ස්ථානය : අනුරාධපුරය - අනුරදපුර
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 4,800,000
 • land for sale in anuradhapura.

  දිනය : 19 ඔක්. 2017 - 08:15 පෙ.ව
  අංකය : 1523802
  ස්ථානය : අනුරාධපුරය - අනුරදපුර
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 4,800,000
 • land for sale

  දිනය : 17 ඔක්. 2017 - 05:04 පෙ.ව
  අංකය : 1523502
  ස්ථානය : අනුරාධපුරය - අනුරදපුර
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 25,000
 • නිවස සමග ඉඩමක් විකිනීමට

  දිනය : 16 ඔක්. 2017 - 04:46 පෙ.ව
  අංකය : 1523266
  ස්ථානය : අනුරාධපුරය - අනුරදපුර
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට

  රු: 850,000
 • නිවස සහ ව්‍යාපාරික ස්ථාන

  දිනය : 13 ඔක්. 2017 - 07:31 පෙ.ව
  අංකය : 1522170
  ස්ථානය : අනුරාධපුරය - ස්‍රවස්තිපුර
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට

  රු: 13,000,000
 • land let or lease in anuradhapura

  දිනය : 07 ඔක්. 2017 - 07:26 පෙ.ව
  අංකය : 1520629
  ස්ථානය : අනුරාධපුරය
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : බද්දට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • between anuradhapura rabewa facing jaffna main road

  දිනය : 06 ඔක්. 2017 - 11:17 පෙ.ව
  අංකය : 1520537
  ස්ථානය : අනුරාධපුරය
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • coconut land for sale

  දිනය : 03 ඔක්. 2017 - 09:42 පෙ.ව
  අංකය : 1519172
  ස්ථානය : අනුරාධපුරය
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 1,400,000
 • original deed

  දිනය : 02 ඔක්. 2017 - 05:40 පෙ.ව
  අංකය : 1519024
  ස්ථානය : අනුරාධපුරය - කුරුන්ඩන්කුලම
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 60,000
 • agriculture land

  දිනය : 02 ඔක්. 2017 - 08:30 පෙ.ව
  අංකය : 1518696
  ස්ථානය : අනුරාධපුරය - රජන්ගනය
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 14,000,000
 • land for sale in anuradhapra

  දිනය : 29 සැප්. 2017 - 05:28 පෙ.ව
  අංකය : 1518168
  ස්ථානය : අනුරාධපුරය - අනුරදපුර
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 135,000
 • land for sale

  දිනය : 29 සැප්. 2017 - 09:01 පෙ.ව
  අංකය : 1517983
  ස්ථානය : අනුරාධපුරය
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 6,000,000
 • valuable land for sale at anuradhapura-pusiyankulama

  දිනය : 27 සැප්. 2017 - 01:38 පෙ.ව
  අංකය : 1517479
  ස්ථානය : අනුරාධපුරය - අනුරදපුර
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 25,000
 • අනුරාධපුර සාරවත් සේර වගාවක් ව...

  දිනය : 13 සැප්. 2017 - 01:22 පෙ.ව
  අංකය : 1511795
  ස්ථානය : අනුරාධපුරය - එප්පවල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • land for sale in anuradhapura

  දිනය : 11 සැප්. 2017 - 05:42 පෙ.ව
  අංකය : 1510410
  ස්ථානය : අනුරාධපුරය - කුරුන්ඩන්කුලම
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • anuradhapura freehold land for sale

  දිනය : 07 සැප්. 2017 - 09:06 පෙ.ව
  අංකය : 1508918
  ස්ථානය : අනුරාධපුරය
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 115,000
 • teak land for sale / galnewa

  දිනය : 29 අගෝ. 2017 - 08:30 පෙ.ව
  අංකය : 1505978
  ස්ථානය : අනුරාධපුරය - ගල්නෙව
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 2,800,000
 • pure deed

  දිනය : 11 අගෝ. 2017 - 10:00 පෙ.ව
  අංකය : 1499353
  ස්ථානය : අනුරාධපුරය - කුරුන්ඩන්කුලම
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 60,000
 • land for sale

  දිනය : 10 අගෝ. 2017 - 04:58 පෙ.ව
  අංකය : 1498686
  ස්ථානය : අනුරාධපුරය - අනුරදපුර
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 4,000,000
Powered by wow.lk