Category


 • arugam bay area – beach front land for sale

  දිනය : 13 ජුනි. 2017 - 04:02 පෙ.ව
  අංකය : 1481187
  ස්ථානය : අම්පාර - පොට්ටුවිල්
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 145,000
 • arugambay , pottuvil land with house -11.9 perches

  දිනය : 03 අප්‍රේ. 2017 - 08:35 පෙ.ව
  අංකය : 1467906
  ස්ථානය : අම්පාර - පොට්ටුවිල්
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 11,000,000
Powered by wow.lk