Category


 • bare land for sale

  දිනය : 16 ජන 2018 - 10:48 පෙ.ව
  අංකය : 1544500
  ස්ථානය : අම්පාර - පොට්ටුවිල්
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 50,000
 • land for sale in akp-01

  දිනය : 30 දෙසැ. 2017 - 12:41 පෙ.ව
  අංකය : 1541143
  ස්ථානය : අම්පාර - අක්කරඉපට්ටු
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 1,250,000
 • land in lahugala ampara

  දිනය : 01 නොවැ. 2017 - 09:18 පෙ.ව
  අංකය : 1525213
  ස්ථානය : අම්පාර - ලහුගල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට

  රු: 6,500,000
 • coconut land for sale in uhana, ampara

  දිනය : 09 ඔක්. 2017 - 04:59 පෙ.ව
  අංකය : 1521323
  ස්ථානය : අම්පාර - අම්පර
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 2,500,000
 • lands for sale, rent

  දිනය : 07 සැප්. 2017 - 09:06 පෙ.ව
  අංකය : 1508919
  ස්ථානය : අම්පාර - මහඔය
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • land in henanigala dehiattakandiya ( webada )

  දිනය : 25 අගෝ. 2017 - 10:31 පෙ.ව
  අංකය : 1504949
  ස්ථානය : අම්පාර - ඩෙහිඅට්ටකන්ඩිය
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • land & house for sales in pottuvil area

  දිනය : 21 අගෝ. 2017 - 09:25 පෙ.ව
  අංකය : 1503341
  ස්ථානය : අම්පාර
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 3,000,000
 • land in lahugala ampara

  දිනය : 21 ජුනි. 2017 - 08:16 පෙ.ව
  අංකය : 1482813
  ස්ථානය : අම්පාර - ලහුගල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට

  රු: 6,500,000
 • arugam bay area – beach front land for sale

  දිනය : 13 ජුනි. 2017 - 04:02 පෙ.ව
  අංකය : 1481187
  ස්ථානය : අම්පාර - පොට්ටුවිල්
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 145,000
Powered by wow.lk