Category


 • buy a land in akkaraipattu

  දිනය : 26 ජන 2018 - 01:26 පෙ.ව
  අංකය : 1546984
  ස්ථානය : අම්පාර - අක්කරඉපට්ටු
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 3,600,000
 • land for sale in akp-01

  දිනය : 30 දෙසැ. 2017 - 12:41 පෙ.ව
  අංකය : 1541143
  ස්ථානය : අම්පාර - අක්කරඉපට්ටු
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 1,250,000
Powered by wow.lk