Category


 • mountlavinia 8 1/2 perch land

  දිනය : 20 ඔක්. 2017 - 10:58 පෙ.ව
  අංකය : 1524413
  ස්ථානය : කොළඹ - ගල්කිස්ස
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • kandy ampitiya 15 land blocks, 15, 17, 18, 19 perches blocks

  දිනය : 20 ඔක්. 2017 - 10:44 පෙ.ව
  අංකය : 1524405
  ස්ථානය : නුවර
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • kahathuduwa - dehigahawatta 10 perch land

  දිනය : 20 ඔක්. 2017 - 10:36 පෙ.ව
  අංකය : 1524399
  ස්ථානය : කොළඹ - කහතුඩුව
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • flat rectangular land with breathtaking view of hanthana mountain range at heere...

  දිනය : 19 ඔක්. 2017 - 04:54 පෙ.ව
  අංකය : 1523950
  ස්ථානය : නුවර
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 7,125,000
 • residential land in pamankada - dehiwala

  දිනය : 19 ඔක්. 2017 - 04:54 පෙ.ව
  අංකය : 1523951
  ස්ථානය : කොළඹ - දෙහිවල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 3,900,000
 • land for sale

  දිනය : 19 ඔක්. 2017 - 04:53 පෙ.ව
  අංකය : 1523941
  ස්ථානය : කොළඹ - මාලබේ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට

  රු: 10,500,000
 • a land with a nice viewe /15 perches rs'60000/- per perch

  දිනය : 19 ඔක්. 2017 - 04:51 පෙ.ව
  අංකය : 1523936
  ස්ථානය : නුවර - හල්ලොලුව
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 60,000
 • ඉඩමක් විකිණීමට තිබේ .

  දිනය : 19 ඔක්. 2017 - 04:51 පෙ.ව
  අංකය : 1523932
  ස්ථානය : ගම්පහ - දිවූලපිටිය
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • ඉඩමක් විකිණීමට තිබේ.

  දිනය : 19 ඔක්. 2017 - 04:51 පෙ.ව
  අංකය : 1523935
  ස්ථානය : පුත්තලම - චිලව්
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 15,000,000
 • free hold land for sale in puttalam town limit

  දිනය : 19 ඔක්. 2017 - 03:33 පෙ.ව
  අංකය : 1523911
  ස්ථානය : පුත්තලම - සිරම්බිඅඩිය
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 35,000
 • 60 parch developed land in mathugama city limits for sale

  දිනය : 19 ඔක්. 2017 - 02:09 පෙ.ව
  අංකය : 1523882
  ස්ථානය : කළුතර - මතුගම
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 225,000
 • 60 parch developed land in mathugama city limits for sale

  දිනය : 19 ඔක්. 2017 - 02:09 පෙ.ව
  අංකය : 1523883
  ස්ථානය : කළුතර - මතුගම
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 225,000
 • land for sale

  දිනය : 19 ඔක්. 2017 - 02:08 පෙ.ව
  අංකය : 1523877
  ස්ථානය : ගම්පහ - කඩවත
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 5,100,000
 • land for sale

  දිනය : 19 ඔක්. 2017 - 02:08 පෙ.ව
  අංකය : 1523872
  ස්ථානය : ගම්පහ - වෙලිවෙරිය
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 1,000,000
 • land for sale - werellawatte, yakkala

  දිනය : 19 ඔක්. 2017 - 02:06 පෙ.ව
  අංකය : 1523851
  ස්ථානය : ගම්පහ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 390,000
 • වරියපොළ නගරයට නුදුරින්, අක්කර ...

  දිනය : 19 ඔක්. 2017 - 11:39 පෙ.ව
  අංකය : 1523825
  ස්ථානය : කුරුණෑගල - වරියපොල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 4,500,000
 • වරියපොළ නගරයට නුදුරින්, අක්කර ...

  දිනය : 19 ඔක්. 2017 - 08:19 පෙ.ව
  අංකය : 1523824
  ස්ථානය : කුරුණෑගල - වරියපොල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 4,500,000
 • land for sale

  දිනය : 19 ඔක්. 2017 - 08:16 පෙ.ව
  අංකය : 1523807
  ස්ථානය : ගම්පහ - කැළණිය
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 3,300,000
 • land for sale

  දිනය : 19 ඔක්. 2017 - 08:16 පෙ.ව
  අංකය : 1523808
  ස්ථානය : කොළඹ - ගොඩගම
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 100,000
 • land for sale in anuradhapura.

  දිනය : 19 ඔක්. 2017 - 08:15 පෙ.ව
  අංකය : 1523802
  ස්ථානය : අනුරාධපුරය - අනුරදපුර
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 4,800,000
 • 8.4 perches agent sale _ fonseka road panadura

  දිනය : 19 ඔක්. 2017 - 08:14 පෙ.ව
  අංකය : 1523797
  ස්ථානය : කළුතර - පානදුර
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • land and house for sale in nawala

  දිනය : 19 ඔක්. 2017 - 08:11 පෙ.ව
  අංකය : 1523784
  ස්ථානය : කොළඹ - නාවල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 18,000,000
 • horana pokunuvita land for sale

  දිනය : 19 ඔක්. 2017 - 08:04 පෙ.ව
  අංකය : 1523744
  ස්ථානය : කළුතර - හොරන
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 1,210,000
 • makola pamunuwila land

  දිනය : 18 ඔක්. 2017 - 06:10 පෙ.ව
  අංකය : 1523737
  ස්ථානය : ගම්පහ - කිරිබත්ගොඩ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 290,000
 • land for sale

  දිනය : 18 ඔක්. 2017 - 05:54 පෙ.ව
  අංකය : 1523707
  ස්ථානය : කොළඹ - අතුරුගිරිය
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට

  වැඩිම ඉල්ලුමට
Powered by wow.lk