Category


 • valuable land for sale in pelmadulla

  දිනය : 22 ජන 2017 - 04:42 පෙ.ව
  අංකය : 1453294
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • land for sale in kurunagala

  දිනය : 22 ජන 2017 - 04:42 පෙ.ව
  අංකය : 1453291
  ස්ථානය : කුරුණෑගල - කුරුනෙගල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 300,000
 • land near thalathuoya town for sale

  දිනය : 22 ජන 2017 - 04:42 පෙ.ව
  අංකය : 1453290
  ස්ථානය : නුවර
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට

  රු: 70,000
 • land for sale.

  දිනය : 22 ජන 2017 - 04:41 පෙ.ව
  අංකය : 1453299
  ස්ථානය : කොළඹ - පිළියන්දල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 500,000
 • 13.2p land for sale in piliyandala.

  දිනය : 22 ජන 2017 - 04:37 පෙ.ව
  අංකය : 1453261
  ස්ථානය : කොළඹ - පිළියන්දල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 5,950,000
 • 15p land for sale in wethara

  දිනය : 22 ජන 2017 - 04:35 පෙ.ව
  අංකය : 1453260
  ස්ථානය : කොළඹ - කැස්බෑව
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 3,300,000
 • land serupita junction

  දිනය : 22 ජන 2017 - 04:24 පෙ.ව
  අංකය : 1453243
  ස්ථානය : කළුතර - කලුතර
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 900,000
 • moronthuduwen agana idamak

  දිනය : 22 ජන 2017 - 04:24 පෙ.ව
  අංකය : 1453238
  ස්ථානය : කළුතර
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට

  රු: 70,000
 • land for sale in pitakotte

  දිනය : 22 ජන 2017 - 04:12 පෙ.ව
  අංකය : 1453186
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 2,000,000
 • valuable land for sale in pelmadulla

  දිනය : 22 ජන 2017 - 03:32 පෙ.ව
  අංකය : 1453161
  ස්ථානය : රත්නපුරය - පෙල්මඩුල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • valuable land for sale in pelmadulla

  දිනය : 22 ජන 2017 - 03:32 පෙ.ව
  අංකය : 1453160
  ස්ථානය : රත්නපුරය - පෙල්මඩුල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • land for immediate sale in ratmalana - sirimal uyana

  දිනය : 22 ජන 2017 - 03:31 පෙ.ව
  අංකය : 1453159
  ස්ථානය : කොළඹ - රත්මලාන
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 19,075,000
 • land for sale in moronthuduwa

  දිනය : 22 ජන 2017 - 03:29 පෙ.ව
  අංකය : 1453171
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට

  රු: 70,000
 • 17p land for sale in wadduwa.

  දිනය : 22 ජන 2017 - 03:27 පෙ.ව
  අංකය : 1453172
  ස්ථානය : කළුතර - වාද්දුව
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 4,675,000
 • land for rent

  දිනය : 22 ජන 2017 - 03:13 පෙ.ව
  අංකය : 1453124
  ස්ථානය : ගම්පහ - කඩවත
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : බද්දට

  රු: 35,000
 • lande in bingiriya

  දිනය : 21 ජන 2017 - 05:05 පෙ.ව
  අංකය : 1453109
  ස්ථානය : කුරුණෑගල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • land for sale

  දිනය : 21 ජන 2017 - 05:05 පෙ.ව
  අංකය : 1453108
  ස්ථානය : ගම්පහ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 3,500,000
 • a land for lease in jaffna

  දිනය : 21 ජන 2017 - 04:58 පෙ.ව
  අංකය : 1453063
  ස්ථානය : යාපනය - චුන්නකම්
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : බද්දට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 36,000
 • කුඩා ප්‍රමාණයේ ඉඩමකි.

  දිනය : 21 ජන 2017 - 04:31 පෙ.ව
  අංකය : 1453005
  ස්ථානය : කොළඹ - පිළියන්දල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 150,000
 • කුඩා ප්‍රමාණයේ ඉඩමකි.

  දිනය : 21 ජන 2017 - 04:31 පෙ.ව
  අංකය : 1453004
  ස්ථානය : කොළඹ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට

  රු: 150,000
 • ratmalana, telawala road 93 perches bare land for sale

  දිනය : 21 ජන 2017 - 04:30 පෙ.ව
  අංකය : 1453001
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : වාණිජ දේපළ

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • ratmalana, telawala road 93 perches bare land for sale

  දිනය : 21 ජන 2017 - 04:30 පෙ.ව
  අංකය : 1453000
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : වාණිජ දේපළ

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • land for sale in wattala

  දිනය : 21 ජන 2017 - 04:28 පෙ.ව
  අංකය : 1452994
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 10,500,000
 • land for sale in ampitiya

  දිනය : 21 ජන 2017 - 04:27 පෙ.ව
  අංකය : 1452990
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • 11 perch land for sale in alubomulla

  දිනය : 21 ජන 2017 - 04:24 පෙ.ව
  අංකය : 1452976
  ස්ථානය : කළුතර - අලුබොමුල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 115,000
Powered by wow.lk