Category


 • land for sale in homagama

  දිනය : 14 අගෝ. 2018 - 04:27 පෙ.ව
  අංකය : 1584818
  ස්ථානය : කොළඹ - හෝමගම
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 275,000
 • land for sale in kirillawala

  දිනය : 14 අගෝ. 2018 - 03:23 පෙ.ව
  අංකය : 1584799
  ස්ථානය : ගම්පහ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 175,000
 • walawwatta - rambukkana (omek lands)

  දිනය : 14 අගෝ. 2018 - 03:22 පෙ.ව
  අංකය : 1584794
  ස්ථානය : කෑගල්ල - රම්බුක්කන
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 3,459,500
 • commercial land for sale in mawathagama

  දිනය : 14 අගෝ. 2018 - 03:22 පෙ.ව
  අංකය : 1584796
  ස්ථානය : කුරුණෑගල - මවතගම
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • land with house for sale in battaramulla , pelawatta

  දිනය : 14 අගෝ. 2018 - 03:21 පෙ.ව
  අංකය : 1584778
  ස්ථානය : කොළඹ - බත්තරමුල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : නිවාස

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • land for sale in wadduwa

  දිනය : 14 අගෝ. 2018 - 03:20 පෙ.ව
  අංකය : 1584768
  ස්ථානය : කළුතර - වාද්දුව
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 160,000
 • bare land (two way entrance) & warehouse, workshop spaces in homagama

  දිනය : 14 අගෝ. 2018 - 03:18 පෙ.ව
  අංකය : 1584758
  ස්ථානය : කොළඹ - හෝමගම
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : බද්දට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : වාණිජ දේපළ

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • land for sale in meegoda

  දිනය : 14 අගෝ. 2018 - 03:16 පෙ.ව
  අංකය : 1584643
  ස්ථානය : කොළඹ - මීගොඩ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 300,000
 • land for sale in athurugiriya

  දිනය : 14 අගෝ. 2018 - 03:14 පෙ.ව
  අංකය : 1584636
  ස්ථානය : කොළඹ - අතුරුගිරිය
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 400,000
 • coconut land for sale in kiridiwela

  දිනය : 14 අගෝ. 2018 - 03:05 පෙ.ව
  අංකය : 1584680
  ස්ථානය : ගම්පහ - කිරිදිවැල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 30,000
 • land for sale in ratnapura - kahawatta

  දිනය : 14 අගෝ. 2018 - 03:05 පෙ.ව
  අංකය : 1584681
  ස්ථානය : රත්නපුරය - කහවට්ට
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • near to mirigama town 6.7 perches land for sale

  දිනය : 14 අගෝ. 2018 - 03:04 පෙ.ව
  අංකය : 1584676
  ස්ථානය : ගම්පහ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • land for sale in pitumpe, padukka

  දිනය : 14 අගෝ. 2018 - 02:16 පෙ.ව
  අංකය : 1584709
  ස්ථානය : කොළඹ - පාදුක්ක
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 15,225,000
 • valuable land for sale

  දිනය : 14 අගෝ. 2018 - 11:50 පෙ.ව
  අංකය : 1584717
  ස්ථානය : ගම්පහ - නිට්ටම්බුව
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 4,500,000
 • katugastota flat land for sale

  දිනය : 14 අගෝ. 2018 - 11:47 පෙ.ව
  අංකය : 1584752
  ස්ථානය : නුවර - කටුගස්ටොට
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 450,000
 • nugegoda bear land

  දිනය : 14 අගෝ. 2018 - 11:47 පෙ.ව
  අංකය : 1584749
  ස්ථානය : කොළඹ - නුගෙගොඩ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 2,300,000
 • land for sale

  දිනය : 14 අගෝ. 2018 - 11:46 පෙ.ව
  අංකය : 1584740
  ස්ථානය : ගම්පහ - සීදූව
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 6,555,000
 • land for farming with basic facilities on long term lease

  දිනය : 14 අගෝ. 2018 - 11:46 පෙ.ව
  අංකය : 1584741
  ස්ථානය : නුවර - දිගන
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : ඕනෑකර තිබේ
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • land and house for sale delgoda

  දිනය : 14 අගෝ. 2018 - 11:46 පෙ.ව
  අංකය : 1584742
  ස්ථානය : ගම්පහ - දෙල්ගොඩ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 220,000
 • land for sale nittambuwa

  දිනය : 13 අගෝ. 2018 - 04:32 පෙ.ව
  අංකය : 1584597
  ස්ථානය : ගම්පහ - නිට්ටම්බුව
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 2,500,000
 • 96p land for sale in bandaragama

  දිනය : 13 අගෝ. 2018 - 04:31 පෙ.ව
  අංකය : 1584607
  ස්ථානය : කළුතර - බන්ඩරගම
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 1,600,000
 • land for sale in nittambuwa

  දිනය : 13 අගෝ. 2018 - 03:45 පෙ.ව
  අංකය : 1584594
  ස්ථානය : ගම්පහ - නිට්ටම්බුව
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 90,000
 • land and house for sale delgoda

  දිනය : 13 අගෝ. 2018 - 03:44 පෙ.ව
  අංකය : 1584618
  ස්ථානය : ගම්පහ - දෙල්ගොඩ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 220,000
 • land for sale nittambuwa

  දිනය : 13 අගෝ. 2018 - 03:44 පෙ.ව
  අංකය : 1584613
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 90,000
 • කඩවත පර්චස් 6

  දිනය : 13 අගෝ. 2018 - 03:43 පෙ.ව
  අංකය : 1584614
  ස්ථානය : කොළඹ - කහවල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 5
Powered by wow.lk