Category


 • bare land for sale at meepe - colombo

  දිනය : 24 ජන. 2019 - 07:09 පෙ.ව
  අංකය : 1623535
  ස්ථානය : කොළඹ - මීපෙ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 500,000
 • 24 perch land in prime location

  දිනය : 24 ජන. 2019 - 07:06 පෙ.ව
  අංකය : 1623516
  ස්ථානය : කළුතර - පොකුනුවිට
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 125,000
 • land for sale in galgamuwa town - (kurunegala)

  දිනය : 24 ජන. 2019 - 07:05 පෙ.ව
  අංකය : 1623505
  ස්ථානය : කුරුණෑගල - ගල්ගමුව
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 35,000
 • egently sale

  දිනය : 24 ජන. 2019 - 07:03 පෙ.ව
  අංකය : 1623469
  ස්ථානය : රත්නපුරය - කුරුවිට
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 220,000
 • land for sale in nittambuwa (නිට්ටඹුව)

  දිනය : 24 ජන. 2019 - 06:59 පෙ.ව
  අංකය : 1623432
  ස්ථානය : ගම්පහ - නිට්ටම්බුව
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 75,000
 • හොරණ - මහරගම ප්‍රධාන මාර්යෙන් ...

  දිනය : 24 ජන. 2019 - 06:58 පෙ.ව
  අංකය : 1623429
  ස්ථානය : කොළඹ - හෝමගම
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • a 34 pchs land for sale in matale

  දිනය : 24 ජන. 2019 - 06:57 පෙ.ව
  අංකය : 1623407
  ස්ථානය : මාතලේ - මාතලේ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • a residential lands 10, 20 perch for sale in sirimal uyana ratmalana.

  දිනය : 24 ජන. 2019 - 06:56 පෙ.ව
  අංකය : 1623398
  ස්ථානය : කොළඹ - රත්මලාන
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 2,200,000
 • lands for sale in welimada area

  දිනය : 24 ජන. 2019 - 06:55 පෙ.ව
  අංකය : 1623391
  ස්ථානය : බදුල්ල - උවපරනගම
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : නිවාස

  රු: 38,000
 • ella city area - land wanted

  දිනය : 24 ජන. 2019 - 06:45 පෙ.ව
  අංකය : 1623350
  ස්ථානය : බදුල්ල - එල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : ඕනෑකර තිබේ
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 9,000,000
 • land for sale in panadura - mahabellana

  දිනය : 24 ජන. 2019 - 06:39 පෙ.ව
  අංකය : 1623305
  ස්ථානය : කළුතර - පානදුර
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 160,000
 • land in kurunegala, kalugamuwa, 20 perches

  දිනය : 24 ජන. 2019 - 06:36 පෙ.ව
  අංකය : 1623277
  ස්ථානය : කුරුණෑගල - කලුගමුව
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 1,500,000
 • land for sale in hokandara

  දිනය : 24 ජන. 2019 - 06:31 පෙ.ව
  අංකය : 1623251
  ස්ථානය : කොළඹ - හොකන්දර
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට

  රු: 700,000
 • cocunut state for sale

  දිනය : 24 ජන. 2019 - 06:28 පෙ.ව
  අංකය : 1623233
  ස්ථානය : පුත්තලම - පල්ලම
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 13,200,000
 • land for sale in anuradhapura

  දිනය : 24 ජන. 2019 - 06:22 පෙ.ව
  අංකය : 1623201
  ස්ථානය : අනුරාධපුරය - අනුරදපුර
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 140,000
 • land for sale in gelioya

  දිනය : 24 ජන. 2019 - 06:21 පෙ.ව
  අංකය : 1623193
  ස්ථානය : නුවර - ගෙලිඔය
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 1,377,500
 • land for sale gampaha - mandawala - 17 laks

  දිනය : 24 ජන. 2019 - 06:19 පෙ.ව
  අංකය : 1623177
  ස්ථානය : ගම්පහ - මඩවල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • kurunegala - land for sale - 50,000/- (per perch)

  දිනය : 24 ජන. 2019 - 06:17 පෙ.ව
  අංකය : 1623172
  ස්ථානය : කුරුණෑගල - පොතුහෙර
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • kadawatha land for sale

  දිනය : 24 ජන. 2019 - 06:17 පෙ.ව
  අංකය : 1623168
  ස්ථානය : ගම්පහ - කඩවත
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • kadawatha land for sale

  දිනය : 24 ජන. 2019 - 06:16 පෙ.ව
  අංකය : 1623165
  ස්ථානය : ගම්පහ - කඩවත
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • land sale

  දිනය : 24 ජන. 2019 - 06:14 පෙ.ව
  අංකය : 1623151
  ස්ථානය : කොළඹ - බොරලස්ගමුව
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 400,000
 • tea land for sale imedietley

  දිනය : 24 ජන. 2019 - 06:12 පෙ.ව
  අංකය : 1623140
  ස්ථානය : ගාල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 3,500,000
 • වෙන්නප්පුව නගර සිමාවෙන් වටින...

  දිනය : 24 ජන. 2019 - 06:08 පෙ.ව
  අංකය : 1623107
  ස්ථානය : පුත්තලම - වෙන්නප්පුව
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 275,000
 • rock land

  දිනය : 24 ජන. 2019 - 06:02 පෙ.ව
  අංකය : 1622988
  ස්ථානය : කුරුණෑගල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 250
 • ella city ( land to buy)

  දිනය : 24 ජන. 2019 - 05:55 පෙ.ව
  අංකය : 1622951
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : ඕනෑකර තිබේ
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 8,000,000
Powered by wow.lk