Category


 • land for sale 20 or 40 perches in wennappuwa

  දිනය : 21 සැප්. 2017 - 05:35 පෙ.ව
  අංකය : 1515451
  ස්ථානය : පුත්තලම - වෙන්නප්පුව
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 205,000
 • a land for sale in bolgoda lake side

  දිනය : 21 සැප්. 2017 - 02:27 පෙ.ව
  අංකය : 1515437
  ස්ථානය : කළුතර - පානදුර
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 425,000
 • land for sale in akuressa

  දිනය : 21 සැප්. 2017 - 02:27 පෙ.ව
  අංකය : 1515428
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • land for sale in padukka

  දිනය : 21 සැප්. 2017 - 02:26 පෙ.ව
  අංකය : 1515430
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • land for sale in matara

  දිනය : 21 සැප්. 2017 - 02:26 පෙ.ව
  අංකය : 1515425
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • land for sale in balummahara

  දිනය : 21 සැප්. 2017 - 02:26 පෙ.ව
  අංකය : 1515426
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 80,000
 • land sale in gokeralla

  දිනය : 21 සැප්. 2017 - 02:20 පෙ.ව
  අංකය : 1515393
  ස්ථානය : කුරුණෑගල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට

  රු: 850,000
 • land for sale

  දිනය : 21 සැප්. 2017 - 02:20 පෙ.ව
  අංකය : 1515394
  ස්ථානය : ගම්පහ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • land for sale negombo town

  දිනය : 21 සැප්. 2017 - 02:16 පෙ.ව
  අංකය : 1515386
  ස්ථානය : ගම්පහ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 15,000,000
 • land for sale

  දිනය : 21 සැප්. 2017 - 11:16 පෙ.ව
  අංකය : 1515366
  ස්ථානය : කළුතර - බන්ඩරගම
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 5,000,000
 • land in sri lanka

  දිනය : 21 සැප්. 2017 - 11:15 පෙ.ව
  අංකය : 1515370
  ස්ථානය : ගාල්ල - අහන්ගම
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : නිවාස

  රු: 250,000
 • 8 pa land sale -galle beligaha junction

  දිනය : 21 සැප්. 2017 - 11:15 පෙ.ව
  අංකය : 1515357
  ස්ථානය : ගාල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 625,000
 • land for sale in bandarawela

  දිනය : 21 සැප්. 2017 - 11:12 පෙ.ව
  අංකය : 1515337
  ස්ථානය : බදුල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 400,000
 • land for sale

  දිනය : 21 සැප්. 2017 - 11:12 පෙ.ව
  අංකය : 1515338
  ස්ථානය : කොළඹ - පිළියන්දල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 7,000,000
 • lands for sale near weliweriya town

  දිනය : 21 සැප්. 2017 - 09:03 පෙ.ව
  අංකය : 1514008
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 28,750,000
 • අගනා ඉඩමක්

  දිනය : 21 සැප්. 2017 - 08:47 පෙ.ව
  අංකය : 1515281
  ස්ථානය : ගම්පහ - උස්වැටකෙයියාව
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 275,000
 • land for sale

  දිනය : 21 සැප්. 2017 - 08:46 පෙ.ව
  අංකය : 1515278
  ස්ථානය : නුවර
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 800,000
 • land for sale

  දිනය : 21 සැප්. 2017 - 08:45 පෙ.ව
  අංකය : 1515258
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට

  රු: 1,000,000
 • land in thalpawila

  දිනය : 21 සැප්. 2017 - 08:38 පෙ.ව
  අංකය : 1515214
  ස්ථානය : මාතර - කෙකනඩුර්‍ර
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 65,000
 • land for sale in kadawatha

  දිනය : 20 සැප්. 2017 - 05:03 පෙ.ව
  අංකය : 1515108
  ස්ථානය : ගම්පහ - කඩවත
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 340,000
 • land for sale

  දිනය : 20 සැප්. 2017 - 05:02 පෙ.ව
  අංකය : 1515136
  ස්ථානය : ගාල්ල - බූස්ස
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • water front - view bolgoda. dampe piliyandala. and digana kandy

  දිනය : 20 සැප්. 2017 - 05:02 පෙ.ව
  අංකය : 1515153
  ස්ථානය : කොළඹ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 500,000
 • 20p land for sale at palawatta

  දිනය : 20 සැප්. 2017 - 05:01 පෙ.ව
  අංකය : 1515155
  ස්ථානය : කොළඹ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 1,500,000
 • 20 perch land for sale gorakana/moratuwa near aqua pearl lake resort

  දිනය : 20 සැප්. 2017 - 04:59 පෙ.ව
  අංකය : 1515143
  ස්ථානය : කළුතර - පානදුර
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 8,000,000
Powered by wow.lk