Category


 • civic

  දිනය : 27 ජන. 2017 - 09:48 පෙ.ව
  අංකය : 1466793
  ස්ථානය : කොළඹ - බත්තරමුල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Honda
  මාදිලිය : CIVIC
  වර්ෂය : 2007

  රු: 3,800,000
 • mercedes-benz e200 w211 2003

  දිනය : 27 ජන. 2017 - 09:48 පෙ.ව
  අංකය : 1466790
  ස්ථානය : කොළඹ - කොළඹ 7
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Mercedes Benz
  මාදිලිය : Mercedes-Benz E200 W211 AVANTGARDE
  වර්ෂය : 2003

  රු: 5,300,000
 • suzuki zen lx

  දිනය : 27 ජන. 2017 - 09:48 පෙ.ව
  අංකය : 1466788
  ස්ථානය : පුත්තලම - කොස්වට්ට
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Suzuki
  වර්ෂය : 1995

  රු: 1,225,000
 • toyota aqua s limited

  දිනය : 27 ජන. 2017 - 09:47 පෙ.ව
  අංකය : 1466786
  ස්ථානය : කොළඹ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Toyota
  මාදිලිය : Toyota Aqua s limited
  වර්ෂය : 2012

  රු: 3,890,000
 • toyota noah

  දිනය : 27 ජන. 2017 - 09:44 පෙ.ව
  අංකය : 1466752
  ස්ථානය : කොළඹ - කොළඹ 13 (කොටහෙන,කොච්චිකඩේ)
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Toyota
  මාදිලිය : Noah
  වර්ෂය : 2009

  රු: 4,500,000
 • suzuki wagon r stingray

  දිනය : 27 ජන. 2017 - 09:43 පෙ.ව
  අංකය : 1466763
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Suzuki
  මාදිලිය : Wagon R Stingray
  වර්ෂය : 2015

  රු: 3,360,000
 • suzuki maruti 800 going cheap

  දිනය : 27 ජන. 2017 - 09:41 පෙ.ව
  අංකය : 1466768
  ස්ථානය : ගම්පහ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Suzuki
  මාදිලිය : MARUTI 800
  වර්ෂය : 2005

  රු: 400,000
 • toyota aqua for sale

  දිනය : 27 ජන. 2017 - 09:38 පෙ.ව
  අංකය : 1466748
  ස්ථානය : කොළඹ - බත්තරමුල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Toyota
  මාදිලිය : Aqua G Grade
  වර්ෂය : 2013

  රු: 4,200,000
 • toyota starlet ep91 for sale

  දිනය : 27 ජන. 2017 - 09:37 පෙ.ව
  අංකය : 1466747
  ස්ථානය : කොළඹ - පිළියන්දල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Toyota
  මාදිලිය : STARLET EP 91
  වර්ෂය : 1997

  රු: 1,990,000
 • mazda bj 3p for sale

  දිනය : 27 ජන. 2017 - 09:37 පෙ.ව
  අංකය : 1466745
  ස්ථානය : කොළඹ - පිළියන්දල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Mazda
  මාදිලිය : BJ3P
  වර්ෂය : 1999

  රු: 1,950,000
 • datsun charade for sale

  දිනය : 27 ජන. 2017 - 04:01 පෙ.ව
  අංකය : 1466743
  ස්ථානය : කොළඹ - පිළියන්දල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Other
  මාදිලිය : DATSUN CHARADE
  වර්ෂය : 1984

  රු: 585,000
 • nissan wingroad y10

  දිනය : 27 ජන. 2017 - 04:00 පෙ.ව
  අංකය : 1466733
  ස්ථානය : කුරුණෑගල - කුලියපිටිය
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Nissan
  මාදිලිය : nissan wingroad y10
  වර්ෂය : 1998

  රු: 1,625,000
 • tata nano for sale

  දිනය : 27 ජන. 2017 - 04:00 පෙ.ව
  අංකය : 1466734
  ස්ථානය : කොළඹ - පිළියන්දල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Tata
  මාදිලිය : NANO
  වර්ෂය : 2011

  රු: 890,000
 • mazda bj 5p for sale

  දිනය : 27 ජන. 2017 - 04:00 පෙ.ව
  අංකය : 1466739
  ස්ථානය : කොළඹ - පිළියන්දල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Mazda
  මාදිලිය : BJ5P
  වර්ෂය : 2002

  රු: 2,365,000
 • nissan full optioned fb 14

  දිනය : 27 ජන. 2017 - 03:58 පෙ.ව
  අංකය : 1466713
  ස්ථානය : ගම්පහ - වෙයන්ගොඩ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Nissan
  මාදිලිය : FB14
  වර්ෂය : 1996

  රු: 1,830,000
 • viva elite for sale

  දිනය : 27 ජන. 2017 - 08:57 පෙ.ව
  අංකය : 1466688
  ස්ථානය : කොළඹ - හෝමගම
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Other
  මාදිලිය : viva Elite
  වර්ෂය : 2011

  රු: 2,400,000
 • toyota vitz

  දිනය : 27 ජන. 2017 - 08:57 පෙ.ව
  අංකය : 1466690
  ස්ථානය : නුවර - මහනුවර
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Toyota
  වර්ෂය : 2002

  රු: 2,395,000
 • honda city 2010

  දිනය : 27 ජන. 2017 - 08:56 පෙ.ව
  අංකය : 1466676
  ස්ථානය : කොළඹ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Honda
  මාදිලිය : City
  වර්ෂය : 2010

  රු: 3,700,000
 • honda civic 1984

  දිනය : 27 ජන. 2017 - 08:55 පෙ.ව
  අංකය : 1466682
  ස්ථානය : කොළඹ - දෙහිවල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Honda
  මාදිලිය : Civic
  වර්ෂය : 1984

  රු: 460,000
 • honda fit aria 2007 for immediate sale

  දිනය : 27 ජන. 2017 - 08:55 පෙ.ව
  අංකය : 1466683
  ස්ථානය : මාතලේ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Honda
  මාදිලිය : Fit Aria
  වර්ෂය : 2007

  රු: 3,200,000
 • toyota allion 260 for sale

  දිනය : 27 ජන. 2017 - 08:51 පෙ.ව
  අංකය : 1466644
  ස්ථානය : කළුතර - පානදුර
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Toyota
  මාදිලිය : Allion 260
  වර්ෂය : 2007

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • viva elite for sale

  දිනය : 27 ජන. 2017 - 08:50 පෙ.ව
  අංකය : 1466652
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Other
  මාදිලිය : viva Elite
  වර්ෂය : 2011

  රු: 2,400,000
 • benz c180 amg supercharged

  දිනය : 27 ජන. 2017 - 08:43 පෙ.ව
  අංකය : 1466612
  ස්ථානය : කොළඹ - කොළඹ 3
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Mercedes Benz
  මාදිලිය : C180 AMG W204
  වර්ෂය : 2009

  රු: 6,775,000
 • toyota prius

  දිනය : 27 ජන. 2017 - 08:42 පෙ.ව
  අංකය : 1466594
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : බද්දට
  වර්ගය : Toyota
  මාදිලිය : Prius
  වර්ෂය : 2016

  රු: 5,000
 • honda fit shuttle for sale

  දිනය : 27 ජන. 2017 - 08:42 පෙ.ව
  අංකය : 1466595
  ස්ථානය : ගම්පහ - වට්ටල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Honda
  මාදිලිය : Fit Shuttle
  වර්ෂය : 2013

  රු: 4,495,000
Powered by wow.lk