Category


 • vehicle for rent

  දිනය : 20 ජන 2017 - 08:30 පෙ.ව
  අංකය : 1453048
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : බද්දට

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • vehicle for rent

  දිනය : 20 ජන 2017 - 08:26 පෙ.ව
  අංකය : 1453046
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : බද්දට

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • suzuki cultus for sale

  දිනය : 20 ජන 2017 - 04:17 පෙ.ව
  අංකය : 1452954
  ස්ථානය : කොළඹ - පිළියන්දල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Suzuki
  මාදිලිය : CULTUS
  වර්ෂය : 2001

  රු: 1,740,000
 • toyota starlet for sale

  දිනය : 20 ජන 2017 - 04:11 පෙ.ව
  අංකය : 1452935
  ස්ථානය : කොළඹ - පිළියන්දල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Toyota
  මාදිලිය : STARLET
  වර්ෂය : 1997

  රු: 2,250,000
 • toyota allion 2013

  දිනය : 20 ජන 2017 - 04:06 පෙ.ව
  අංකය : 1452934
  ස්ථානය : කළුතර - පානදුර
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Toyota
  මාදිලිය : NZT 260 Allion
  වර්ෂය : 2013

  රු: 6,000,000
 • bmw 523i 2011

  දිනය : 20 ජන 2017 - 04:05 පෙ.ව
  අංකය : 1452920
  ස්ථානය : කොළඹ - කොළඹ 6
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : බද්දට
  වර්ගය : BMW
  මාදිලිය : 523i
  වර්ෂය : 2011

  රු: 250,000
 • tata indika for sale

  දිනය : 20 ජන 2017 - 04:04 පෙ.ව
  අංකය : 1452925
  ස්ථානය : කොළඹ - පිළියන්දල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Tata
  මාදිලිය : INDIKA
  වර්ෂය : 2006

  රු: 1,195,000
 • toyota corsa for sale

  දිනය : 20 ජන 2017 - 04:04 පෙ.ව
  අංකය : 1452927
  ස්ථානය : කළුතර - වාද්දුව
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Toyota
  මාදිලිය : El 51
  වර්ෂය : 1999

  රු: 1,850,000
 • toyota corolla ii for sale

  දිනය : 20 ජන 2017 - 03:59 පෙ.ව
  අංකය : 1452904
  ස්ථානය : කොළඹ - මාලබේ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Toyota
  වර්ෂය : 1999

  රු: 1,750,000
 • perodua viva elite for sale

  දිනය : 20 ජන 2017 - 03:37 පෙ.ව
  අංකය : 1452913
  ස්ථානය : කොළඹ - පිළියන්දල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Other
  මාදිලිය : PERADUA VIVA ELITE
  වර්ෂය : 2013

  රු: 2,490,000
 • toyota carina at 212

  දිනය : 20 ජන 2017 - 10:46 පෙ.ව
  අංකය : 1452898
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Toyota
  මාදිලිය : TI MY ROAD
  වර්ෂය : 1998

  රු: 2,675,000
 • toyota corolla ce 106 for sale

  දිනය : 20 ජන 2017 - 08:01 පෙ.ව
  අංකය : 1452870
  ස්ථානය : කොළඹ - පැපිලියන
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Toyota
  මාදිලිය : Corolla CE 106
  වර්ෂය : 1997

  රු: 1,625,000
 • honda es8

  දිනය : 20 ජන 2017 - 07:54 පෙ.ව
  අංකය : 1452848
  ස්ථානය : කොළඹ - මොරටුව
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Honda
  මාදිලිය : es8
  වර්ෂය : 2000

  රු: 2,450,000
 • nissan leaf for sale

  දිනය : 20 ජන 2017 - 07:53 පෙ.ව
  අංකය : 1452854
  ස්ථානය : ගාල්ල - ගල්ලෙ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Nissan
  වර්ෂය : 2013

  රු: 3,100,000
 • toyota lx 121

  දිනය : 20 ජන 2017 - 07:51 පෙ.ව
  අංකය : 1452840
  ස්ථානය : කොළඹ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : බද්දට
  වර්ගය : Toyota
  මාදිලිය : Toyota LX 121
  වර්ෂය : 2008

  රු: 120,000
 • nissan double cab, navara d/c aventura,

  දිනය : 20 ජන 2017 - 07:46 පෙ.ව
  අංකය : 1452822
  ස්ථානය : කොළඹ - කොළඹ 13 (කොටහෙන,කොච්චිකඩේ)
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Nissan
  මාදිලිය : DOUBLE CAB, NAVARA D/C AVENTURA
  වර්ෂය : 2012

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • mazda familia 323 hatchback

  දිනය : 20 ජන 2017 - 07:45 පෙ.ව
  අංකය : 1452814
  ස්ථානය : කොළඹ - තලවතුගොඩ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Mazda
  මාදිලිය : FAMILIA HATCH BACK 3DOOR
  වර්ෂය : 1993

  රු: 7,500,000
 • honda fit gp-1 hybrid - 2010 - red

  දිනය : 20 ජන 2017 - 07:41 පෙ.ව
  අංකය : 1452819
  ස්ථානය : කොළඹ - දෙහිවල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Honda
  මාදිලිය : Honda Fit GP-1 Hybrid
  වර්ෂය : 2010

  රු: 3,600,000
 • izuzu gemini

  දිනය : 20 ජන 2017 - 07:39 පෙ.ව
  අංකය : 1452806
  ස්ථානය : ගම්පහ - මිනුවන්ගොඩ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Isuzu
  මාදිලිය : Gemini
  වර්ෂය : 1989

  රු: 450,000
 • toyota premio for sale

  දිනය : 19 ජන 2017 - 05:13 පෙ.ව
  අංකය : 1452793
  ස්ථානය : අනුරාධපුරය
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Toyota
  මාදිලිය : Premio
  වර්ෂය : 2007

  රු: 4,650,000
 • honda fit gp5

  දිනය : 19 ජන 2017 - 05:10 පෙ.ව
  අංකය : 1452788
  ස්ථානය : කොළඹ - රාජගිරිය
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Honda
  මාදිලිය : Honda Fit gp5
  වර්ෂය : 2014

  රු: 4,395,000
 • honda fit gp5

  දිනය : 19 ජන 2017 - 04:52 පෙ.ව
  අංකය : 1452787
  ස්ථානය : කොළඹ - රාජගිරිය
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Honda
  මාදිලිය : Honda Fit gp5
  වර්ෂය : 2014

  රු: 4,395,000
 • alto k 10 for sale

  දිනය : 19 ජන 2017 - 04:49 පෙ.ව
  අංකය : 1452771
  ස්ථානය : ගම්පහ - කඳාන
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Maruti
  මාදිලිය : K10 -1000cc
  වර්ෂය : 2011

  රු: 1,870,000
 • perodua viva elite

  දිනය : 19 ජන 2017 - 04:45 පෙ.ව
  අංකය : 1452756
  ස්ථානය : කොළඹ - දෙහිවල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Other
  මාදිලිය : Perodua Viva Elite
  වර්ෂය : 2011

  රු: 2,425,000
 • any auto car

  දිනය : 19 ජන 2017 - 04:45 පෙ.ව
  අංකය : 1452755
  ස්ථානය : කොළඹ - මොරටුව
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : ඕනෑකර තිබේ
  වර්ගය : Hyundai
  මාදිලිය : ANY
  වර්ෂය : 2007

  රු: 400,000
Powered by wow.lk