Category


 • rent a car-suzuki japen alto

  දිනය : 21 අගෝ. 2017 - 05:21 පෙ.ව
  අංකය : 1503472
  ස්ථානය : කොළඹ - මහරගම
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : බද්දට
  වර්ගය : Suzuki
  මාදිලිය : ALTO AUTO
  වර්ෂය : 2009

  රු: 2,750
 • rent a car-suzuki japen alto

  දිනය : 21 අගෝ. 2017 - 05:20 පෙ.ව
  අංකය : 1503470
  ස්ථානය : කොළඹ - මහරගම
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : බද්දට
  වර්ගය : Suzuki
  මාදිලිය : ALTO AUTO
  වර්ෂය : 2009

  රු: 2,750
 • micro panda

  දිනය : 21 අගෝ. 2017 - 05:19 පෙ.ව
  අංකය : 1503452
  ස්ථානය : ගම්පහ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Micro
  මාදිලිය : Panda 1.0
  වර්ෂය : 2012

  රු: 1,625,000
 • toyota ee 111

  දිනය : 21 අගෝ. 2017 - 05:17 පෙ.ව
  අංකය : 1503506
  ස්ථානය : කොළඹ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Toyota
  මාදිලිය : Speinter
  වර්ෂය : 1997

  රු: 1,800,000
 • toyota carina aa60 1985

  දිනය : 21 අගෝ. 2017 - 05:16 පෙ.ව
  අංකය : 1503497
  ස්ථානය : පුත්තලම - මරවිල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Toyota
  මාදිලිය : Carina AA60
  වර්ෂය : 1985

  රු: 535,000
 • nissan primera

  දිනය : 21 අගෝ. 2017 - 05:12 පෙ.ව
  අංකය : 1503525
  ස්ථානය : නුවර
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Nissan
  මාදිලිය : Primera
  වර්ෂය : 2001

  රු: 2,300,000
 • hyundai car

  දිනය : 21 අගෝ. 2017 - 05:11 පෙ.ව
  අංකය : 1503532
  ස්ථානය : කළුතර - පානදුර
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Hyundai
  මාදිලිය : GETZ
  වර්ෂය : 2003

  රු: 1,690,000
 • toyota land cruiser lj 70 sale |vennappuwa|

  දිනය : 21 අගෝ. 2017 - 05:11 පෙ.ව
  අංකය : 1503534
  ස්ථානය : පුත්තලම
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Toyota
  මාදිලිය : Yom-1986
  වර්ෂය : 1986

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • land cruiser 105|for sale |vennappuwa |

  දිනය : 21 අගෝ. 2017 - 05:11 පෙ.ව
  අංකය : 1503537
  ස්ථානය : පුත්තලම - පුට්ටලම්
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Toyota
  මාදිලිය : land cruiser 105
  වර්ෂය : 2005

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • nissan marck k11 2001

  දිනය : 21 අගෝ. 2017 - 05:11 පෙ.ව
  අංකය : 1503538
  ස්ථානය : ගාල්ල - අම්බලන්ගොඩ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Nissan
  මාදිලිය : March K11
  වර්ෂය : 2001

  රු: 1,750,000
 • honda vezel

  දිනය : 21 අගෝ. 2017 - 05:10 පෙ.ව
  අංකය : 1503542
  ස්ථානය : කළුතර
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : බද්දට
  වර්ගය : Honda
  මාදිලිය : Vezel
  වර්ෂය : 2014

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • prius for rent

  දිනය : 21 අගෝ. 2017 - 05:09 පෙ.ව
  අංකය : 1503547
  ස්ථානය : කොළඹ - කොළඹ 3
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : බද්දට
  වර්ගය : Toyota
  මාදිලිය : Prius
  වර්ෂය : 2015

  රු: 6,500
 • axio for rent

  දිනය : 21 අගෝ. 2017 - 05:09 පෙ.ව
  අංකය : 1503550
  ස්ථානය : කොළඹ - කොළඹ 3
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : බද්දට
  වර්ගය : Toyota
  මාදිලිය : Axio
  වර්ෂය : 2014

  රු: 6,500
 • honda fit gp1 car for sale

  දිනය : 21 අගෝ. 2017 - 05:07 පෙ.ව
  අංකය : 1503569
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Honda
  වර්ෂය : 2012

  රු: 3,520,000
 • toyota aqua g grade 2012

  දිනය : 21 අගෝ. 2017 - 04:57 පෙ.ව
  අංකය : 1503574
  ස්ථානය : පුත්තලම - නට්ටන්ඩිය
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Toyota
  මාදිලිය : Aqua G Grade
  වර්ෂය : 2012

  රු: 3,950,000
 • suzuki alto for sale

  දිනය : 21 අගෝ. 2017 - 03:47 පෙ.ව
  අංකය : 1503415
  ස්ථානය : කොළඹ - පිළියන්දල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Suzuki
  මාදිලිය : ALTO
  වර්ෂය : 2004

  රු: 1,885,000
 • suzuki jimny sport jeep for sale

  දිනය : 21 අගෝ. 2017 - 03:46 පෙ.ව
  අංකය : 1503419
  ස්ථානය : කොළඹ - පිළියන්දල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Suzuki
  මාදිලිය : JIMNY SPORT
  වර්ෂය : 1999

  රු: 1,850,000
 • daihatsu coure for sale

  දිනය : 21 අගෝ. 2017 - 03:45 පෙ.ව
  අංකය : 1503431
  ස්ථානය : කොළඹ - පිළියන්දල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Daihatsu
  මාදිලිය : COURE
  වර්ෂය : 1988

  රු: 640,000
 • toyota aqua g limited 2012

  දිනය : 21 අගෝ. 2017 - 03:45 පෙ.ව
  අංකය : 1503433
  ස්ථානය : පුත්තලම - නට්ටන්ඩිය
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Toyota
  මාදිලිය : Aqua G Limited
  වර්ෂය : 2012

  රු: 4,060,000
 • suzuki alto 2015

  දිනය : 21 අගෝ. 2017 - 03:45 පෙ.ව
  අංකය : 1503434
  ස්ථානය : පුත්තලම - නට්ටන්ඩිය
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Suzuki
  වර්ෂය : 2015

  රු: 1,890,000
 • mitsubishi wagon for sale

  දිනය : 21 අගෝ. 2017 - 03:44 පෙ.ව
  අංකය : 1503437
  ස්ථානය : කොළඹ - කොළඹ 3
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Mitsubishi
  මාදිලිය : wagon
  වර්ෂය : 1982

  රු: 410,000
 • alto sport

  දිනය : 21 අගෝ. 2017 - 03:43 පෙ.ව
  අංකය : 1503442
  ස්ථානය : ගම්පහ - කඩවත
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Suzuki
  මාදිලිය : Alto Sport
  වර්ෂය : 2011

  රු: 1,650,000
 • hyundai accent for sale

  දිනය : 21 අගෝ. 2017 - 03:43 පෙ.ව
  අංකය : 1503445
  ස්ථානය : කොළඹ - පිළියන්දල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Hyundai
  මාදිලිය : ACCENT
  වර්ෂය : 2002

  රු: 1,495,000
 • nissan march ak12 for sale

  දිනය : 21 අගෝ. 2017 - 03:42 පෙ.ව
  අංකය : 1503448
  ස්ථානය : කොළඹ - පිළියන්දල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Nissan
  මාදිලිය : MARCH AK12
  වර්ෂය : 2004

  රු: 2,275,000
 • toyota tercel for sale

  දිනය : 21 අගෝ. 2017 - 03:38 පෙ.ව
  අංකය : 1503396
  ස්ථානය : කොළඹ - පිළියන්දල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Toyota
  මාදිලිය : TERCEL
  වර්ෂය : 1987

  රු: 750,000
Powered by wow.lk