Category


 • toyota town ace for sale

  දිනය : 15 සැප්. 2018 - 10:35 පෙ.ව
  අංකය : 1590771
  ස්ථානය : පොළොන්නරුව - හින්ගුරක්ගොඩ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Toyota
  මාදිලිය : Noah Town ace
  වර්ෂය : 1999

  රු: 3,000,000
 • mazda vanette for sale

  දිනය : 15 සැප්. 2018 - 10:35 පෙ.ව
  අංකය : 1590772
  ස්ථානය : පොළොන්නරුව - හින්ගුරක්ගොඩ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Mazda
  මාදිලිය : Mazda Vanette
  වර්ෂය : 1996

  රු: 2,000,000
 • land for sale in polonnaruwa

  දිනය : 14 සැප්. 2018 - 03:02 පෙ.ව
  අංකය : 1590631
  ස්ථානය : පොළොන්නරුව - පොලොන්නරුව
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 3,500,000
 • training supervisors ,training assistant manager

  දිනය : 11 සැප්. 2018 - 02:11 පෙ.ව
  අංකය : 1589973
  ස්ථානය : පොළොන්නරුව

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • skoda fabia sport

  දිනය : 10 සැප්. 2018 - 10:36 පෙ.ව
  අංකය : 1589624
  ස්ථානය : පොළොන්නරුව - කඩුරුවෙල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Skoda
  මාදිලිය : Fabia
  වර්ෂය : 2001

  රු: 1,375,000
 • nissan n 17

  දිනය : 03 සැප්. 2018 - 03:48 පෙ.ව
  අංකය : 1588394
  ස්ථානය : පොළොන්නරුව - පොලොන්නරුව
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Nissan
  මාදිලිය : N 17
  වර්ෂය : 2004

  රු: 2,400,000
 • good paddy field

  දිනය : 27 අගෝ. 2018 - 12:12 පෙ.ව
  අංකය : 1586863
  ස්ථානය : පොළොන්නරුව - පොලොන්නරුව
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • training supervisors

  දිනය : 15 අගෝ. 2018 - 02:10 පෙ.ව
  අංකය : 1584932
  ස්ථානය : පොළොන්නරුව - පොලොන්නරුව

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • tata 909 bus for sale

  දිනය : 13 අගෝ. 2018 - 08:53 පෙ.ව
  අංකය : 1584256
  ස්ථානය : පොළොන්නරුව - හින්ගුරක්ගොඩ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Tata
  මාදිලිය : 909
  වර්ෂය : 1991

  රු: 400,000
 • නිවසක් කුලිපදනමට ලබාදීමට ඇත

  දිනය : 09 අගෝ. 2018 - 08:48 පෙ.ව
  අංකය : 1583708
  ස්ථානය : පොළොන්නරුව - පොලොන්නරුව
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : බද්දට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : නිවාස

  රු: 12,000
 • කාමර 3ක නිවස කුලිපදනමට ලබාදීමට...

  දිනය : 09 අගෝ. 2018 - 08:48 පෙ.ව
  අංකය : 1583713
  ස්ථානය : පොළොන්නරුව - පොලොන්නරුව
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : බද්දට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : නිවාස

  රු: 12,000
 • bajaj discover for sale

  දිනය : 08 අගෝ. 2018 - 02:39 පෙ.ව
  අංකය : 1583520
  ස්ථානය : පොළොන්නරුව
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Bajaj
  මාදිලිය : 125
  වර්ෂය : 2015

  රු: 130,000
 • tafe tractor 45di

  දිනය : 02 අගෝ. 2018 - 05:38 පෙ.ව
  අංකය : 1582451
  ස්ථානය : පොළොන්නරුව - බකමුන
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Other
  මාදිලිය : TAFE Tractor 45DI
  වර්ෂය : 2014

  රු: 1,495,000
 • ඉක්මනින් විකීණිමට ඇත

  දිනය : 01 අගෝ. 2018 - 12:13 පෙ.ව
  අංකය : 1582075
  ස්ථානය : පොළොන්නරුව - හින්ගුරක්ගොඩ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 4,000,000
 • mitsubishi canter

  දිනය : 26 ජුලි. 2018 - 10:12 පෙ.ව
  අංකය : 1581006
  ස්ථානය : පොළොන්නරුව - බකමුන
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Mitsubishi
  මාදිලිය : Canter
  වර්ෂය : 2003

  රු: 2,550,000
 • hotel for sale in polonnaruwa

  දිනය : 14 ජුලි. 2018 - 12:51 පෙ.ව
  අංකය : 1578826
  ස්ථානය : පොළොන්නරුව - පොලොන්නරුව
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : වාණිජ දේපළ

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • rooms rent in polonnaruwa | pulathisi arana

  දිනය : 10 ජුලි. 2018 - 09:06 පෙ.ව
  අංකය : 1577834
  ස්ථානය : පොළොන්නරුව - පොලොන්නරුව
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : බද්දට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : වෙනත්

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • rooms rent in polonnaruwa | pulathisi arana

  දිනය : 10 ජුලි. 2018 - 09:05 පෙ.ව
  අංකය : 1577830
  ස්ථානය : පොළොන්නරුව - පොලොන්නරුව
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : බද්දට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : වෙනත්

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • premio 2017/9

  දිනය : 06 ජුලි. 2018 - 04:14 පෙ.ව
  අංකය : 1577209
  ස්ථානය : පොළොන්නරුව - කඩුරුවෙල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Toyota
  මාදිලිය : Premio 2017
  වර්ෂය : 2017

  රු: 7,750,000
 • land in hingurakgoda

  දිනය : 06 ජුලි. 2018 - 01:23 පෙ.ව
  අංකය : 1577044
  ස්ථානය : පොළොන්නරුව - හින්ගුරක්ගොඩ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : වාණිජ දේපළ

  රු: 8,000,000
 • job vacancy for a cleanning staff

  දිනය : 02 ජුලි. 2018 - 03:17 පෙ.ව
  අංකය : 1576377
  ස්ථානය : පොළොන්නරුව - අරලගන්විල

  රු: 40,000
 • |toyota careena| for sale in polonnaruwa

  දිනය : 26 ජුනි. 2018 - 10:40 පෙ.ව
  අංකය : 1575178
  ස්ථානය : පොළොන්නරුව - පොලොන්නරුව
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Mercedes Benz
  මාදිලිය : Benz
  වර්ෂය : 1994

  රු: 1,675,000
 • hotel siyathma-sri lanka

  දිනය : 25 ජුනි. 2018 - 11:16 පෙ.ව
  අංකය : 1574698
  ස්ථානය : පොළොන්නරුව - පොලොන්නරුව

Powered by wow.lk