Category


 • land rover defender for sele

  දිනය : 18 අප්‍රේ. 2019 - 11:07 පෙ.ව
  අංකය : 1629777
  ස්ථානය : හම්බන්තොට - අම්බලන්ටොට
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Land Rover
  මාදිලිය : Defender
  වර්ෂය : 1987

  රු: 3,200,000
 • land for sale in beliatta town

  දිනය : 09 අප්‍රේ. 2019 - 08:59 පෙ.ව
  අංකය : 1627851
  ස්ථානය : හම්බන්තොට - බෙලිඅට්ට
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 330,000
 • බෙ ලි අ ත් ත නගර මද්‍යයේ පර්චස...

  දිනය : 08 අප්‍රේ. 2019 - 03:38 පෙ.ව
  අංකය : 1627588
  ස්ථානය : හම්බන්තොට - බෙලිඅට්ට
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • කුඹුරක් විකිණීමට ඇත / paddy land for sale

  දිනය : 08 අප්‍රේ. 2019 - 02:51 පෙ.ව
  අංකය : 1627470
  ස්ථානය : හම්බන්තොට - අම්බලන්ටොට
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 900,000
 • isuzu 250 body lorry

  දිනය : 08 අප්‍රේ. 2019 - 01:25 පෙ.ව
  අංකය : 1627191
  ස්ථානය : හම්බන්තොට - තිස්සමහරම
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Isuzu
  මාදිලිය : NPR58L
  වර්ෂය : 1989

  රු: 1,750,000
 • acer e15 i5 laptop

  දිනය : 06 අප්‍රේ. 2019 - 10:50 පෙ.ව
  අංකය : 1626939
  ස්ථානය : හම්බන්තොට - තන්ගල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට

  රු: 75,000
 • canon lens 10 18mm

  දිනය : 04 අප්‍රේ. 2019 - 10:33 පෙ.ව
  අංකය : 1626616
  ස්ථානය : හම්බන්තොට

  රු: 42,000
 • kyron

  දිනය : 03 අප්‍රේ. 2019 - 03:26 පෙ.ව
  අංකය : 1626228
  ස්ථානය : හම්බන්තොට - අම්බලන්ටොට
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Micro
  මාදිලිය : Kyron
  වර්ෂය : 2008

  රු: 3,025,000
 • shorteat binamary

  දිනය : 03 අප්‍රේ. 2019 - 03:25 පෙ.ව
  අංකය : 1626218
  ස්ථානය : හම්බන්තොට - තිස්සමහරම

  රු: 55,000
 • katuwana 40 p land for sale

  දිනය : 02 අප්‍රේ. 2019 - 03:09 පෙ.ව
  අංකය : 1625968
  ස්ථානය : හම්බන්තොට - කටුවන
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 95,000
 • land for sale with house near the mattala airport

  දිනය : 01 අප්‍රේ. 2019 - 10:25 පෙ.ව
  අංකය : 1625824
  ස්ථානය : හම්බන්තොට - ගොන්නොරුව
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : නිවාස

  රු: 595,000
 • අම්බලන්තොට ව්‍යාපාරික ගොඩනැග...

  දිනය : 01 අප්‍රේ. 2019 - 09:39 පෙ.ව
  අංකය : 1625444
  ස්ථානය : හම්බන්තොට - අම්බලන්ටොට
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : බද්දට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : වාණිජ දේපළ

  රු: 50,000
 • bungalow esuiet greenery perfecta environment in tangle foreigners only

  දිනය : 29 ජන. 2019 - 09:35 පෙ.ව
  අංකය : 1624885
  ස්ථානය : හම්බන්තොට - තන්ගල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : බද්දට

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • land block for sale in 1 1/2km distance from thangalla town

  දිනය : 29 ජන. 2019 - 09:00 පෙ.ව
  අංකය : 1624867
  ස්ථානය : හම්බන්තොට - තන්ගල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • f&b department

  දිනය : 26 ජන. 2019 - 11:22 පෙ.ව
  අංකය : 1623733
  ස්ථානය : හම්බන්තොට - තිස්සමහරම

  රු: 15,000
 • toyota vitz

  දිනය : 24 ජන. 2019 - 07:08 පෙ.ව
  අංකය : 1623526
  ස්ථානය : හම්බන්තොට - අන්ගුනකොලපෙලෙස්ස
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Toyota
  මාදිලිය : Toyota Vitz
  වර්ෂය : 2015

  රු: 3,600,000
 • real estate for sale - tangalle - 22,000/-(per perch)

  දිනය : 24 ජන. 2019 - 06:18 පෙ.ව
  අංකය : 1623173
  ස්ථානය : හම්බන්තොට - තන්ගල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • suzuki alto for sale

  දිනය : 24 ජන. 2019 - 06:11 පෙ.ව
  අංකය : 1623127
  ස්ථානය : හම්බන්තොට - අම්බලන්ටොට
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Suzuki
  මාදිලිය : Alto
  වර්ෂය : 2015

  රු: 1,850,000
 • house for sale with land

  දිනය : 23 ජන. 2019 - 08:13 පෙ.ව
  අංකය : 1622506
  ස්ථානය : හම්බන්තොට - නෙටොල්පිටිය
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : නිවාස

  රු: 950,000
 • suzuki alto

  දිනය : 23 ජන. 2019 - 12:59 පෙ.ව
  අංකය : 1621791
  ස්ථානය : හම්බන්තොට - තන්ගල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  වර්ගය : Suzuki
  මාදිලිය : Alto
  වර්ෂය : 2014

  රු: 1,750,000
 • commercial building for sale

  දිනය : 23 ජන. 2019 - 12:58 පෙ.ව
  අංකය : 1621796
  ස්ථානය : හම්බන්තොට - තිස්සමහරම
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : වාණිජ දේපළ

  රු: 40,000,000
 • coconut estate in weeraketiya

  දිනය : 11 ජන. 2019 - 10:32 පෙ.ව
  අංකය : 1619851
  ස්ථානය : හම්බන්තොට - වීරකෙටිය
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 30,000
 • hambantota house

  දිනය : 08 ජන. 2019 - 10:36 පෙ.ව
  අංකය : 1619127
  ස්ථානය : හම්බන්තොට - හම්බන්තොට
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : බද්දට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : නිවාස

  රු: 125,000
 • land sale in weerketiya

  දිනය : 08 ජන. 2019 - 09:10 පෙ.ව
  අංකය : 1619179
  ස්ථානය : හම්බන්තොට
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 900,000
Powered by wow.lk